Bön för den avlidne. I den kan vi be om själar som är på väg till evig vila så att de kan hitta den frid de behöver på kortast möjliga tid.

Visst har många av oss lidit död av någon väldigt nära spelar det ingen roll om han var en familjemedlem eller en vän, det viktiga är att han inte längre är i denna värld, han har gått till efterlivet.

Det sägs att om du inte ber för den avlidne kommer vi också att glömma när vi måste gå den vägen.

En del människor tänder vanligtvis ljus och gör ett speciellt altare för att komma ihåg sin älskade medan de väcker böner.

Emellertid kritiseras denna tro ofta av dem som inte förstår re och är mindre andliga. Dessa människor hörs inte, på så sätt håller vi våra hjärtan rena.

Vad är bönen för de döda? 

Bön till de döda

Det finns en övertygelse om att människor som dör många gånger inte var beredda att möta den världen, varför vi är i behov av att höja böner för att den avlidne ska finna evig vila.

Det antas att på den vägen kan de avlidna rena sin själ genom en helig tanke såsom en bön.

Normalt brukar det finnas några böner efter att den avlidne begravdes, men det räcker inte med att fortsätta dessa böner Under en lång tid och till och med detta hjälper det att sörja och smärta över vår familjemedlem eller väns fysiska separation.

Det får oss att känna att vi är anslutna trots avståndet. 

Bön för en avliden kär 

Gud, du är livets enda ägare.

Du ger oss gåvan att födas med ett syfte och på samma sätt när vi har uppfyllt det, du kallar oss till ditt fredens rike, när du anser att vårt uppdrag i denna värld redan är fullbordat.

Varken före eller efter ...

Idag vill jag dyka upp för dig med djup ödmjukhet och säkert kommer min begäran att höras.

Idag vill jag be om själen (avdödas namn) som du kallade att vila vid din sida.

Jag väcker denna bön för dig, herr, för även i de värsta stormarna är du oändlig fred. Evig Fader, ge vila i paradiset för din själ och ditt rike till de som redan har lämnat detta jordiska plan.

Du är en gud av kärlek och förlåtelse, förlåt misslyckanden och synder i denna själ som nu är vid din sida och bevilja honom evigt liv.

Dessutom ber jag er pappa, för alla som har fått sörja avresan från någon som inte längre är diskonsolat, öppna ditt hjärta och omfamna dem med din kärlek. Ge dem visdom så att de kan förstå vad som händer.

Ge dem lugn så att de kan vara lugna under svåra tider. Ge dem modighet att övervinna sorg.

Tack, herr, för att du lyssnade på mig idag med denna bön som jag med hängivenhet väcker mot dig, så att du i barmhärtighet och fred kan ge fred till dem som inte har det just nu.

Vägleda stegen för de människor som nu missnöjer sig och få dem att njuta av livsglädjen.

Tack Fader, amen.

Gillade du bönen för de döda?

Efter döden finns det de som är säkra på att ett annat ögonblick av rening kan levas, att inte allt går förlorat men att vi har en annan möjlighet.

I Guds ord ser vi några referenser för att få förlåtelse i denna värld eller i vilken den kommer; Jesus Kristus säger det själv i ett av sina mirakulösa möten. 

Det är en verklighet från vilken vi inte kan fly, förutom att vi gör en sådd och i morgon kommer någon annan att göra det för oss på samma sätt. 

Böner för ganska döda

Åh Jesus, den enda trösten i de eviga timmarna av smärta, den enda trösten i den enorma tomhet som döden orsakar bland nära och kära!

Du, Herre, till vilken himlarna, jorden och människorna såg sörja i sorgliga dagar;

Du, Herre, som har gråt på impulser av det mest ömma kärlek på en favoritväns grav;

Du, oh Jesus! att du har synd på sorgen över ett trasigt hem och hjärtan som stönade i det utan tröst;

Du, mycket kärleksfull far, tycker också synd om våra tårar.

Titta på dem, Herre, hur blod av den värkande själen, för förlusten av den som var den käraste, kära, trogna vän, inderliga kristen.

Se på dem, Herre, som en hyllning som vi erbjuder för din själ, så att du kan rena det i ditt mest värdefulla blod och ta det så snart som möjligt till himlen, om du ännu inte njuter av det!

Se på dem, Herre, så att du ger oss styrka, tålamod, överensstämmelse med din gudomliga vilja i detta enorma test som tortyrar själen!

Se på dem, o söta, åh, fromme Jesus! och för dem ger oss att de som här på jorden har levt bundna med de mycket starka banden av tillgivenhet, och nu sörjer vi den ögonblickliga frånvaron av den älskade, träffas vi igen med dig i himlen för att leva evigt förenade i ditt hjärta.

Amen.

Utan tvekan en vacker bön för avlidna nära och kära.

De vackraste bönerna för de avlidna är de som görs från hjärtat och där vi kan släppa ut allt vi håller i hjärtat.

Vi frågar för hans eviga vila, för Får jag hitta fred vad du behöver

I sin tur ber vi oss också att fylla oss med styrka och vi kan övervinna den svåra tid vi kan genomgå.  

Det finns några böner som kan tjäna som vägledning, särskilt i de ögonblick där ord inte kommer ut på grund av smärta och sorg.

Böner för de döda på årsdagen 

Åh god Jesus, som hela ditt liv tyckte synd om andras smärta, ser med barmhärtighet på våra nära och kära själar som är i skjärsild.

O Jesus, som älskade din med stor förkärlek, hör vädjan som vi ber dig och genom din barmhärtighet till dem som du har tagit från vårt hem att njuta av evig vila i din fästs infinito amor.

Ge dem, Herre, evig vila och få ditt eviga ljus att belysa dem.

Må de troendes själar avgå från Guds barmhärtighet vila i fred.

Amen.

Om du vill be till en familjemedlem är detta rätt bön för de döda.

Att komma ihåg en familjemedlem eller en vän som dog på ett viktigt datum är i de flesta fall oundvikligt.

Detta beror på att de har varit ögonblick av firande och inte att den personen känner tomhet, men det finns böner eller speciella böner att göra på dessa datum.

Kan vara en födelsedagsjubileum, bröllop eller några ett annat viktigt datum

Det speciella med allt detta är att inte glömma det och fråga var du än är kan ha lugn och ro och att fortsätta att stärka de som är kvar på det jordiska planet.

Ibland är det vanligt att träffas med andra familjemedlemmar och höja böner i hushållsenheten, kom ihåg att Guds ord säger att om två eller tre är förnuftiga att be om något på Jesu vägnar, skulle fadern som är i himlen ge begäran gjord.

Bön för avlidna familjemedlemmar (katolska)

Gud, du som ger förlåtelse för synder och vill ha människors frälsning, ber din barmhärtighet till förmån för alla våra bröder och släktingar som lämnade denna värld.

Ge dem i ditt rike evigt liv.

Amen. ”

Detta är en bön för korta döda, men väldigt vackra!

Att be för den avlidne är en av de äldsta traditionerna som den kristna kyrkan har runt världenDet har blivit en lära att tro att de avlidna befinner sig på en plats där de renas för att komma in i himmelriket.

Detta är en viloplats som Gud har skapat särskilt för dem, detta visar den oändliga kärlek som Herren har för mänskligheten.

Samlas som familj Att be för en avliden familjemedlem eller att be om en mässa där vi kan göra speciella böner och böner tillsammans med vänner och andra familjemedlemmar är vanligt.

Detta fungerar också som komfort, som ett tecken på att vi inte har glömt vår familj och att vi kommer att träffas igen tillsammans.

Kommer bönerna att göra avliden väl?

Visst.

Syftet med en bön till de döda är det. Be om hjälp, hjälp, skydd och lycka för den personen som inte längre är bland oss.

Det kommer bara att göra bra. Om du ber med tro och med mycket kärlek kommer det att ge många positiva saker, både för den avlidna och för dig.

Fler böner: