Bön för barnen. De är orsaken till de starkaste glädjen och sorgarna som vem som helst kan känna. Detta är anledningen till att höja en bön för barnen till Kristi blod och den Helige Ande är något mycket vanligt.

Från det ögonblick vi vet att de existerar är vårt hjärta fylld med oro och känslor som ofta är svåra att förklara.

Att hälla alla dessa bekymmer i en bön är det klokaste vi kan göra som föräldrar när vi presenterar en oroande eller överdriven oro. 

För närvarande, när farorna verkar vara dagens ordning och där barnen, särskilt i den tidiga ungdomstadiet, verkar inte inse alla negativa saker som är lös i miljön.

Det är därför, vad du måste göra, bortsett från god utbildning, långt ifrån att förbjuda detta eller det, att ta vår plats bredvid bön.

Bön för barn Är bön mycket kraftfull?

Bön för barnen

Många av våra läsare vet inte om bönerna är kraftfulla.

De är kända för att vara kraftfulla, till och med mycket kraftfulla.

Våra böner De är originella.

De drar sig tillbaka från Bibeln, katolska kyrkans webbplatser och källor till förtroende.

Alla är starka och fungerar.

Därför, om du vill ha en kraftfull bön för barnen, vet du redan att du har 3 nedan. Be med stor tro. Alltid tro på Guds krafter. Således behöver det inte misslyckas.

 Bön till Kristi blod för barnen 

Herre, allsmäktige far, vi tackar er för att ni gav oss dessa barn.

Det är en glädje för oss, och de bekymmer, rädsla och trötthet som kostar oss, vi accepterar dem med lugn. Hjälp oss att älska dem uppriktigt.

Genom oss har du levt liv; Från hela evigheten känner du och älskade dem.

Ge oss visdom för att vägleda dem tålamod för att instruera dem vaksamhet att vänja dem till det goda genom vårt exempel.

Du stärker vår kärlek att korrigera dem och göra dem bättre.

Ibland är det så svårt att förstå dem att vara som de vill ha oss, att hjälpa dem att göra sig.

Lär oss din goda far genom Jesu, din son och vår Herre.

amen

Tyckte du om bönen till Kristi blod för barnen?

Att säga att Kristi blod fortfarande flödar på korset är en sanning som många vågar tvivla på.

Detta blod kvarstår dock mirakulösa på ett fantastiskt sätt och inte Det är bara effektivt för att rena våra synder Det kan också hjälpa oss att lösa alla situationer som uppstår och mer om det är för våra barn. 

Jesus, som en god son, vet och förstår allt som barn kan gå igenom, alla gånger de kan frestas att göra saker som inte är bra för dem och att de inte vet eller inte vill se.

Det är för allt detta som ber om att blod för varje speciell begäran till barnen är kraftfullt, förutom att vi får den nödvändiga freden att vänta på miraklet, kan vi vara säkra på att det kommer att hjälpa oss och förr än senare kan vi se vad vi ber om.   

Bön till den Helige Ande för barn 

Herre, upplysa våra barns sinnen så att de vet hur du har önskat för dem, så att de kan ge dig ära och nå frälsning.

Håll dem med din styrka, så att de i ditt liv uppmuntrar ditt rikes ideal.

Upplys oss också, dina föräldrar, för att hjälpa dem att känna igen deras kristna kallelse och uppfylla det generöst, samarbeta med dina inre inspiration.

amen

När Jesus steg upp till himlen lämnade han oss till den Helige Ande för att vara vårt eviga sällskap varje dag tills han återvände.

Det finns ingen som känner oss bättre än honom, inte ens oss själva.

När vi var oroliga, avslöjade vi oss, när vi grät för en sons skull, den Helige Ande var där och höll oss sällskap och han tog också hand om den sonen oavsett var han är.

Låt oss be honom med tro och förtroende att han kommer att hjälpa oss och få allt att fatta den kaus som han borde ha, mycket förr än vi förväntar oss.

Bön för rebellbarn 

Min Gud, jag erbjuder dig mina barn; Du gav dem till mig, de tillhör dig för evigt; Jag utbildar dem för dig och ber dig bevara dem för din ära. Herre, kan själviskhet, ambition, ondska inte avleda dig från den goda vägen.

Att de har styrkan att agera mot det onda och att motivet för alla deras handlingar alltid och endast är bra.

Det finns så mycket ondska i denna värld, Herre!

Du vet hur svaga vi är och hur onda fascinerar oss ofta; men du är med oss ​​och jag sätter mina barn under ditt skydd.

Ge dem ljus, styrka och glädje på denna jord, Herre, så att de kan leva för dig på denna jord; och att i himlen, tillsammans, kan vi njuta av ditt företag för evigt.

amen

Uppror hos barn är något som vi kan börja märka från barndomen och det är i det ögonblicket där du bör börja be om hjälp för att skickas till oss från himlen.

Många gånger behöver vi som föräldrar adressen för att veta vad man ska göra och vad man inte ska göra för att hjälpa våra barns uppror inte är så allvarligt. 

Beställ i en bön för upproriska barn, från själen så att vi får visdom och goda råd till våra barn är det bästa vi kan göra.

Bön till ärkeänglarna för barnen

Kära far och vår Herre, välsigna denna bön med din kärlek infinito så att när det lämnar mina läppar med kraften oändlig av mitt hjärta, svarar alla dina himmelska arméer på min kallelse genom att ge mina barn vad de behöver för deras utveckling och lycka.

Täck denna uppriktiga bön med din närvaro och låt inte det onda eller mina misstag fördriva den. Älskade ärkeängeln Michael Jag kallar dig i Herrens namn för att ta mina barn och skydda dem med ditt svärd från allt ont.

Skär av deras störningar och band, släpp dem och ge dem en fast tro så att de aldrig kommer ut ur det goda sättet. Älskade ärkeängeln Jofiel Jag kallar dig i Herrens namn för att linda mina barn med visdomens ljus.

Hjälp dem att framgångsrikt utveckla sina talanger och förmågor, bortsett från dem från fel, laster och okunnighet. Uppmuntra dem att lära sig och alltid övervinna och städa sina vägar så att de kan uppfylla sitt yrke och vara lyckliga på jorden.

Älskade ärkeängel Chamuel Jag kallar dig i Herrens namn för att fylla mina barn med kärlek, läka deras hjärtan och låta dem känna sann kärlek och behålla den.

Hjälp dem att leva i harmoni med allt världen och ge dem förmågan att vara vänliga och älska utan att vara svaga eller påverkade av ondska.

Må ljuset som lyser i deras själar aldrig slockna. Så var det till välsignelse för vår familj och Guds härlighet för alltid och alltid.

Amen.

Det sägs att varje person i världen har en tilldelad ängel, men detsamma sägs inte om ärkeänglarna och att de tillhör en annan hierarkisk rang inom den himmelska armén. 

Vi kan använda dem när som helst efter behov.

Krigare, kämpar och våra vänner, ärkeänglarna är alltid villiga att hjälpa oss att slåss mot de strider som vi inte har någon styrka för. 

För barn ingenting bättre än en av dem att slåss seger på alla områden som ett barn behöver. 

Kan jag säga de fyra meningarna?

Du kan säga de fyra meningarna utan problem.

En bön för barnen till Kristi blod, till den Helige Ande och till ärkeänglarna tjänar bara till att skydda och skilja barnen från de onda vägarna.

Därför är du inte rädd för att säga alla meningar i den här artikeln.

Det viktiga är att tro på Guds kraft och ha tro.

Be utan rädsla, du kommer att springa bra.

Fler böner:

 

Gud