Bön för att locka en man Det kan vara mycket kritiserat men det är mycket effektivt och kraftfullt.

Det är en bön som inte är avsedd att göras uteslutande av kvinnor, även om det är de som mest använder detta vapen för att kämpa för det kärleksförhållande som behöver gudomlig intervention. 

Det bör noteras att det inte är nödvändigt att förvänta sig att förhållandet försämras i sin helhet för att göra denna bön, men det kan göras från de första symptomen att saker och ting inte går bra. 

Bön för att locka en snabb man

«Helige Ande, du som mer än någon vet styrkan i min själ ...

Jag ber dig att ta hänsyn till min begäran, att med din kraft får du mig att närma sig (den älskade namn), att den personen känner alla mina dygder och faller lockade framför dem, jag ber dig, helige Gud att böja hans vilja och att hans önskan är vara vid min sida

Titta på mig och känna all min kärlek och hängivenhet till honom.

Älskad helig ande, själens dominator, jag ber dig att komma till mig, jag ber om din brinnande hjälp för att svara på min bön ...

Jag ber er att hans kärlek inte är mer likgiltig för mig, att han inte undviker mig, att han alltid är redo att prata med mig, att energierna bara konspirerar till min fördel ...

Jag ber dig, får mannen som älskar dig komma till mig och vår energi är bara en, kan din makt vara den som förenar mig med den man jag älskar så mycket.

För den gudomliga återlösningen av den älskade älskade heliga himmelska anden, ge mig den nödvändiga energin för att personen ska älska mig, du känner våra själar och idag är det dags för dig att sätta ihop dem ...

Jag lovar dig med mitt hjärta att älska honom, det (älskad person) han kommer alltid att vara nöjd med mig, att det aldrig kommer att finnas tillräckligt eller sorg i hans hjärta om det beror på mig.

Idag helig ande ber jag dig med stor glöd om din kärlek och sällskap. Amen"

Våra önskemål måste vara den inre styrkan som leder till att vi intensivt frågar efter vad som brinner som en levande låga inom oss.

Han som den mannen kommer snabbt tillbaka Det garanterar oss att människans känslor lättare kan räddas eftersom vi inte har gett tid för hans hjärta att bli förorenad med medel som kan hindra eller hindra det syfte vi önskar. 

Det är inte ett infall eller en önskan som är född från stolthet, men det handlar om att rädda ett hem, en familj, en relation som står i fara att sluta för evigt.

Om en av de två personerna fortfarande vill att denna relation ska fortsätta, är allt möjligt. 

Bön att bli kär i en man med sinnet

«Kärlekens säsong är över oss.

Hjärtat vaknar igen jag gör anspråk på min födelserätt och tar sidor med min egen självkänsla, min medfödda förmåga att älska och leva i omfamningen av kärlek.

Jag har haft problem med kärlek tidigare.

Jag har blivit besviken.

Mitt hjärta har skadats. En gång var jag ensam, arg, olycklig, ledsen och orolig.

Jag trodde att det inte var möjligt att hitta sann, varaktig och rörande kärlek.

Men jag väljer att bota detta nu.

Jag väljer kärlek och väljer att hitta min sanna kärlek.

Jag gör ett nytt val för att återfå mitt hjärtas oskuld och återansluta med en djup och rörande kärlek. "

I dessa ögonblick där vi tvivlar på våra charm eller var vi har ingen fysisk kontakt med den mannen Vi kan göra denna kraftfulla bön så att kärlekskänslan börjar växa genom de mentala eller andliga kopplingarna. 

Det kan också fungera i dessa relationer på avstånd, genom att hålla tanken på att mannen som alltid tänker på oss kan hjälpa oss mycket och till och med få honom att bli hopplös kär. 

Bön till förtvivlan för en man på några sekunder

«Kraftfull obeslutsam ande, jag ber dig idag att hjälpa mig, förtvivlan förvandlades till ande, i dag åkallar jag dig, Don Juan da Conquistas ande kommer till min hjälp, kärlekens ande, kom till mig, ande av Sankt Johannes gruvarbetare, spring till min hjälp, kraftfull anda av de fyra vindarna, stigarna och platserna.

Den mäktiga och rättvisa andan av Saint Mark of Leon, mäktig och rasande Saint Martha, Pious Spirit of Saint Helena från Jerusalem.

Spirit of Saint Frälsaren av Horta, Spirit of Mary Head, förtrollande Spirit of Frälsaren av Horta, andar fulla av godhet och välvillighet, idag ber jag om din hjälp, jag åkallar och beordrar dig att hjälpa mig.

Befälhavare över de fem sinnena, tankar om bedömning, vilja och levande ande, idag kommer jag att be er, att hjälpa mig att behärska: (namnet på den personen) Jag frågar helgens idag.

Jag frågar helgonet på den dag då denna person föddes och dagen för helgen som jag föddes på.

Min skyddsängel, hans skyddsängel.

Jag trycker fram detta ljus så att det i hans sinne inte finns något som inte involverar mig, att hans kropp behöver mig, att hans sexuella medlem bara blir upphetsad med mig, att hans huvud bara tänker på mig, att hans händer bara vill röra min kropp, att hans fötter vill bara gå till mig, att din tanke, bedömning och vilja bara är för mig.

Ge mig andar kraften att behärska sin vilja, att (personens namn) bara tänker på mig, vill ha mig och bara vill ha honom, eller helgon, jag ber bara honom att hjälpa mig och ge mig hans kärlek eftersom jag förtjänar det. ”

Detta är en bön som måste göras på ett ansvarsfullt sätt och att veta att det är en känslig fråga som vi kommer att fråga.

Desperate en man och också för att uppnå det på bara några sekunder krävs att vi lägger alla våra energier på det vi ber, och, viktigast av allt, att vi ber om att veta att det vi behöver bara kan erhållas genom att göra denna bön. 

Tro är kraftfull, för det beror på effektiviteten hos detta och alla böner att vi kan göra oavsett vad vi ber om.

Böner till förtvivlan för en man på några sekunder om de fungerar och är mycket kraftfulla.

Det handlar inte om magi eller någon förbannelse som gäller, och vi försöker inte heller dominera den andra personens samvete när det passar oss, det vi frågar är att den här mannen kan se alla de egenskaper vi har och bli galna för att vara med oss.  

Vad är den här bönen för?

Bön för att locka en man

Denna och alla andra böner tjänar många saker, en av dem globalt är att hålla vår tro vid liv.

I detta specifika fall kan vi ha några speciella önskemål. 

Det är viktigt att komma ihåg att vi kan göra denna bön till externa enheter som universum eller någon gud men vi kan också göra det för oss själva, till vår inre varelse.

Det viktiga är att uppleva en speciell koppling till världen andligt vilket är där de verkliga striderna utkämpas.  

Vi kan sedan be om vårt kärleksförhållande, för den mannen som vände sig bort från oss och som inte vill återvända, vi kan be om kärlek att återfödas i sitt hjärta och vill återvända till det hem han övergav. 

Kan jag säga alla böner?

Ja, alla böner som vi vill locka bra energi till oss och rengöra den andliga miljön som rör sig omkring oss.

Detta är en fördel som vi kan börja njuta av från det ögonblick som vi börjar göra våra böner.

Det rekommenderas att be dagligen och göra det från själens djup, efter en speciell bön eller med våra egna ord och med stor tro.

Tro på bön för att locka en mans kärlek.

Fler böner: