Bön för att hitta förlorade saker Det är mycket viktigt eftersom vi många gånger befinner oss i situationer som är komplicerade av vissa saker som har gått förlorade för oss, till exempel husnycklar eller viktigare saker som pengar. 

Sanningen är att att ha denna bön kan hjälpa oss inte bara att hitta det vi tappat utan att hålla lugnet mitt i hela sökprocessen eftersom det kan vara ett spänt ögonblick där tålamod och lugn vanligtvis saknas men att Genom bön kan vi återhämta oss för att tänka och agera effektivt. 

Bön för att hitta förlorade saker. Vad är helgen? 

Bön för att hitta förlorade saker

San Antonio Han är av många känd som helgen för förlorade saker eftersom han själv, när han levde, var ett direkt vittne till vissa händelser som var mycket svåra för den mänskliga handen.

Den här helgonens liv är ett mirakel från början till slut och för allt detta blev han den stora hjälperen för människor som har problem med förlust av vissa varor. 

En annan av bönerna som kan göras i dessa fall är till San Cucufato eftersom detta var en predikant för evangeliet på avlägsna platser där nästan ingen vågade gå.

Böner började deponeras i honom för att han, tillsammans med San Antonio, blev en kraftfull hjälpare och hans svar är så exakta och specifika att de överrasker. 

1) Bön till San Antonio förlorade saker

«Saint Anthony, härlig Guds tjänare, känd för dina förtjänster och kraftfulla mirakel, hjälp oss att hitta de förlorade sakerna; ge oss din hjälp i testet och upplysa våra sinnen i jakten på Guds vilja.

Hjälp oss att åter hitta det nådeliv som vår synd förstörde och leda oss till besittningen av den härlighet som utlovats av Frälsaren.

Vi ber detta om Kristus, vår Herre.

Amen."

Denna bön kan göras när som helst eller situation eftersom San Antonio alltid är uppmärksam på sina folks förfrågningar och om han ber om ett specifikt mirakel kommer svaret mycket snabbare.

Kom ihåg att böner är kraftfulla och att de blir ett hemligt vapen som vi kan använda när vi behöver eftersom det enda kravet är att ha tro.

2) Bön för att hitta förlorade saker San Cucufato

”Jag har tappat (säger det förlorade), Jag vill återhämta det, och om jag inte dör innan och med denna knut gör jag dina bollar ato, San Cucufato, och knuten är kvar, tills (säger det förlorade) till mina händer jag återvänder. Amen ”

San Cucufato är en av de mest kraftfulla helgon som vi kan vända oss till i ögonblick av verklig förtvivlan och ångest när vi inte hittar våra ägodelar.

Oavsett hur svårt det vi ber om är det kraftfulla böner som kan göras när som helst. 

3) Bön för att hitta förlorade eller stulna saker

«O Evige Gud och mäktige Fader, himmelens och jordens Herre, som genom Jesus Kristus, din Son, visar sig för de fattiga, de enkla och de ödmjuka, vi tackar dig för att du fyllde välsignade Saint Aparicio med din kärlek, så att leva med enkelhet i hjärtat som strävar efter himlens gods.

Bevilja att vi genom hans förbön når det vi ber om, att hans kraftfulla hand så snart som möjligt kommer att ge oss det vi har tappat eller stulits från oss:

(upprepa vad du vill återhämta)

Fader vi berömmer och välsignar dig och vi tackar dig för att vi vet att du lyssnar på oss och att din barmhärtighet inte har något slut, vi ber dig att lyssna till våra uppmaningar och hjälpa oss i de begärda, så att vi tröstade i våra lidanden, överväger dina krafts underverk.

Vi ber dig också öka vår tro och välgörenhet så att vi, efter exemplet med bön och hängivenhet från den välsignade Saint Aparicio, ständigt berömmer dig.

Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen."

Denna bön för att hitta förlorade eller stulna saker är mycket kraftfull.

Guds ord lär oss hur vi ska be, i hans avsnitt ser vi otaliga exempel på tro där, med bara en bön, fantastiska mirakel erhölls.

Det är därför vi inte bör avfärda bönen eftersom hon är väldigt kraftfull. Det enda som ber om en bön för att få svaret som ställs är att göra det med tro och tro att det vi ber kommer att beviljas. 

Det finns de som är vana vid att göra bönändamål i flera dagar eller vid en viss tidpunkt, men sanningen är att detta beror på vad var och en har ordnat i sitt hjärta, för det är det viktigaste. 

Kan jag tända ett ljus när jag ber?

Frågan om ljus är av stor betydelse och svaret på denna fråga är ett rungande ja.

Ljus ensamma är inte kraftfulla men de hjälper till att göra hela miljön mer gynnsam och tas som offer för våra heliga eftersom att använda dem kräver en investering som, även om den är minimal, beaktas som en handling av Tro och överlämnande

När kan jag be bönen för att hitta förlorade saker?

Böner ska göras när som helst på dygnet och där det behövs.

Det finns ingen specifik tid Det är idealiskt, men det finns många som säger att bönen på morgonen är kraftfull.

Att kunna be var och när bön gör vårt bästa vapen, kan vi vara i bilen, på jobbet, i vårt hus eller i ett möte och be med sinnet och hjärtat och att bön för att hitta förlorade saker är lika kraftfullt som det som görs i kyrkan.

Fler böner: