[Ad_1]

 

Äktenskapet, hur kärleksfullt det än är, är alltid utsatt för svåra tider, det är sig ekonomiska problem, svårigheter med barn, problem med andra familjemedlemmar och andra problem. Men om du vill vända den här situationen, a bön för att återställa äktenskapet Det kan vara det bästa sättet.

När vi föreslår att dela taket med någon måste vi komma ihåg att dessa svåra tider kan hända, men det är ännu viktigare att komma ihåg att vi under den första krisen inte bara kan "gå av båten".

Äktenskapsproblem måste lösas med mycket dialog och tålamod, och vid den tiden kan en bön för att återställa äktenskapet vara nyckeln till att avsluta krisen, men det är mycket viktigt att båda parter strävar efter och har tro.

Helst bör parets två delar be tillsammans och be varje dag. Du kan också välja olika meningar för olika tider på dagen.

Bön för att återställa äktenskapet

”I kraft av Jesu Kristi namn ber jag mot alla djupa sittande mönster av olycka i min familj.
Jag säger NEJ och gör anspråk på Jesu blod för varje undertryckning av maken och varje uttryck för äktenskapets motvilja.
Jag slutar hata och önskar död, dåliga önskningar och dåliga avsikter i äktenskapliga relationer.
Jag slutade all överföring av våld, allt hämnd, negativt beteende, all otrohet och bedrägeri.
Jag slutar sända all negativ överföring som blockerar alla varaktiga relationer.
Jag avstår från alla familjespänningar, skilsmässa och försvårande hjärtan i Jesu namn.
Jag slutade varje känsla av att bli instängd i ett olyckligt äktenskap och varje känsla av tomhet och misslyckande.
Fader, genom Jesus Kristus, förlåt mina släktingar på alla sätt de kunde ha vanärat Äktenskapets sakrament.
Vänligen få många djupt engagerade äktenskap full av kärlek, trofasthet, lojalitet, vänlighet och respekt till min familj.
amen! »

Detta är bara en bön för att återställa äktenskapet, men det finns andra som stärker parföreningen.

Bön för Saint Joseph att återupprätta äktenskapet

«Till dig Sankt Joseph har vi vädjat i vår vedermödan,
Och efter att ha bett om hjälp av din mest pålitliga heliga fru ber vi om din sponsring.
För detta heliga välgörenhetsband som förenade dig med den obefläckade jungfruliga moren till Gud och för den faderliga kärlek du hade till barn Jesus, ber vi dig uppriktigt att titta vänligt på arvet som Jesus Kristus har erövrat som hans blod och hjälpa oss. , i våra behov, med din hjälp och kraft.
Skydda, åh förskådare av den gudomliga familjen, den utvalda rasen av Jesus Kristus;
Gå bort från oss, o mest kärleksfulla far, felets plåga och vice;
Hjälp oss från himmelens topp, o vårt kraftfulla stöd i kampen mot mörkerens kraft;
Och precis som du en gång räddade det hotade livet för barnet Jesus från döden, försvara nu Guds heliga kyrka mot fallens fallgropar och mot all motgångar.
Stöd var och en av oss med hans ständiga beskydd, så att vi genom hans exempel och som han stöder med hans hjälp kan leva dygdigt, dö gudomligt och få evig salighet i himlen.
Amen.

Se även:

Äktenskap välsignelse bön

”Gud fadern och Jesus Kristus, jag ber er att välsigna mitt kärleksförhållande (parets namn). Häll ut din ande i detta ögonblick, och jag ber dig att tala till mig och genom mig medan du välsignar detta par.
Herren förena detta par med deras gudomliga förmåga och tillät dem att gifta sig, med en stor plan för deras framtid. Börja vidröra hjärtan så att de kan veta den exakta vägen att följa, alltid i enighet.
Jag ber att den här mannen alltid ska hedra och älska sin fru och föredrar henne framför alla andra. Jag ber att denna nya fru alltid respekterar och älskar sin man. Ge dem en extra del av din nåd för att hantera några besvikelser som livet kan kasta på deras väg.
Det viktigaste är att du håller dem nära dig. Ditt ord säger att Herren aldrig kommer att lämna oss eller förlåta oss. Hjälp dem att vända sig till dig först och sedan till varandra. Vi ber alla dessa saker i Kristi namn.
Amen.

[Ad_2]