Vad är skillnaden mellan själ och ande. Många människor kan inte skilja på själ och ande. De själ är en persons individuella personlighet och ande är den del av personen som är kopplad till Gud. Själ och ande de är sammanflätade och de två måste förstås tillsammans. Bibeln tilldelar både anden och själ vissa funktioner.

Vad är skillnaden mellan själ och ande enligt Bibeln

Vad är skillnaden mellan själ och ande enligt Bibeln

Vad är skillnaden mellan själ och ande enligt Bibeln

Själen

Själen är den del som utgör vår personlighet. Hon har känslorna, viljan och resonemanget. Det är inget fysiskt, utan det är kopplat till vår kropp. Själen tolkar kroppens sensoriska information och påverkar dess handlingar.

I Bibeln betecknar själen också det individuella livets väsen. Varelser som har själar är vid liv och döda ting har ingen själ. Utan en själ dör kroppen. När man dör separeras själen från kroppen. Vid uppståndelsen kommer den som älskar Jesus att få en ny kropp för sin själ.

Så är också de dödas uppståndelse. Det sås i korruption, det är uppvuxet i oförgänglighet. Det sås i vanära, det uppstår i härlighet; i svaghet kommer han att återuppstå i makten. Om så djurkropp, kommer att återuppstå en andlig kropp. Det finns en djurkropp och det finns en andlig kropp. 1 Korintierbrevet 15: 42-44

Vad är anden enligt Bibeln

Vår ande är vår koppling till andliga ting. Gud är ande. Anden är det som ger liv, eftersom allt liv kommer från Gud.

Anden definierar de största influenserna i våra liv. Det är anden som får den Helige Andes inflytande, som övertygar om synd, behovet av omvändelse och frälsning och som ger tillgång till en personlig relation med Gud. Å andra sidan kan anden, när den gör uppror mot Gud, ta emot dåliga inflytanden.

"Anden själv vittnar med vår ande om att vi är Guds barn." Romarna 8: 16

När anden är skild från Guds Ande är det som om den är död, eftersom Gud är källan till allt liv. Vi kan bara veta

Bibeln säger också att anden har känslor och fattar beslut, precis som själen. Det är viktigt att komma ihåg att själen och anden är tätt sammanflätade med kroppen. Vissa av dess funktioner överlappar varandra och de fungerar alla tillsammans. Kroppen, själen och anden bildar en helhet, som är personen, de är inte tre separata saker.

Och samma fredsgud helgar dig fullständigt; och hela din varelse, ande, själ och kropp, håll oskuldlig för vår Herre Jesus Kristus ankomst. 1 Tessalonikerna 5:23

Vi hoppas att den här artikeln hjälper dig att förstå vad är skillnaden mellan själ och ande enligt Bibeln. Om du nu vill veta vilka är de olika typerna av bön som finns, fortsätt att surfa Descubrir.online

Hur