Bön till Atochas heliga barn. De av oss som troget och praktiserat i katolisismen har gjort det en gång i livet bön till Atochas heliga barn speciellt i länder som Venezuela, Spanien, Colombia, Honduras, Filippinerna, USA och i Mexiko, eftersom det är det senare där det värderas med mer makt och där det har några helgedomar där det hedras dagligen och tar emot tusentals besökare varje år. 

Bön till Atochas heliga barn

Det är ett av förespråken för barnet Jesus som har blivit mycket populärt på grund av de många mirakel som är kända och tillskrivas honom. 

Bön till Atochas heliga barn Vem är det?

Staden Atocha ligger i Spanien och det är känt att trettonhundratalet invaderades helt av muslimer.

De fängslade alla som utövade den kristna tron ​​utan mat eller dryck som en metod för svår straff för sin tro. 

Vid den tiden fick bara tolv år gamla barn föda fångarna och det var där det heliga barnet i Atocha gjorde sitt utseende. 

Fångarna började få ett barns besök som kom till dem dagligen med en korg med mat där alla åt tills de mättade.

Det överraskande var att maten inte slut och korgen hade alltid något för dem.

Pojken bar enkla kläder som en pilgrim men att se miraklet av multiplikationen av mat troende visste att det var samma barn Jesus som kom för att mata dem.  

Bön till Atochas heliga barn om att öppna vägar

Barmhärtig och vänlig Infante de Atocha, jag kommer framför dig för att berätta hur mycket jag älskar och behöver dig, jag vill att du ska vända dina barmhärtiga ögon mot mig och se den förtvivlan och lidande som överväldigar mig, jag har gjort allt inom räckhåll men min problem är allvarliga och jag har inte hittat en lösning, du som är så mirakulös avgår inte från mig: Jag ber dig brådigt att skicka mig din hjälp, jag ber om brådskande tröst och hjälp Fortsätt att läsa Det heliga och heliga barnet i Atocha, alla människors skyddare, skydd av den hjälplösa, gudomliga helaren av någon sjukdom.

Kraftfullt heligt barn: Jag hälsar dig, jag berömmer dig den här dagen och jag erbjuder dig dessa böner: (tre våra fäder, tre Hail Marys och tre härligheter), till minne av den dag du gjorde förkroppsligad i de mycket rena och obefläckade ingrepp från din söta och kärleksfulla mor, från den heliga staden Jerusalem till Betlehem.

För den tro jag har i dig, lyssna på mina böner, för det förtroende som jag lägger i dig, ge mig det jag ödmjukt begär: (be om vad du vill uppnå).

Jag, som älskar dig framför allt, vill berömma dig oändligt, bredvid Cherubims och Serafims kör, prydda med perfekt visdom. Jag hoppas, det mest värdefulla heliga barnet i Atocha, lyckligt svar på min uppmaning.

Jag vet att jag inte kommer att bli missnöjd med dig, och att du också kommer att ge mig en god död, så att jag får följa dig i Betlehem of Glory.

Amen.

Han, kännare av alla mysterier och att vara listig på stora sätt ger oss underverket att visa oss vägarna hela tiden så att vi kan resa genom dem med fullständigt förtroende och säkerhet.

Dessa pass som verkar fel eller omöjliga att korsa, det är säkert att Med hjälp av det heliga barnet i Atocha kan du passera

Bön kan göra våra vägar öppna inom den ekonomiska sfären, i studier, med familjen eller för de planer eller mål vi vill uppnå.

Bön till Atochas heliga barn för skydd

Klokt barn Jesus av Atocha, allmänna skyddare för alla män, allmänt skydd av den hjälplösa, gudomliga läkaren av någon sjukdom.

Mest kraftfulla barn, jag hälsar dig, jag berömmer dig den här dagen och jag erbjuder dig dessa tre Våra fäder, Hail Mary med härlighet, till minne om den resa du gjorde, inkarnerad i de renaste inre fläckarna av din vackraste mor, från den heliga staden Jerusalem tills du anlände till nativitet.

För dessa minnen som jag gör den här dagen ber jag er att ge mig det jag ber ...

Som jag presenterar dessa meriter och åtföljer dem med kören av keruber och serafer, som är prydda med visdom, för vilka jag hoppas, Atochas barn, lycklig sändning i det jag ber dig och jag hävdar, och jag är säker på att jag inte kommer att lämna Hjärtbruten om dig, och jag kommer att uppnå en god död, för att komma för att följa dig i födelsens scen av ära.

Amen.

(Här begärs begäran och tre Our Fathers, tre Hail Marys och Glory bad)

Skyddare för dem som tror på honom trots omständigheterna.

Liksom hjälpte och skyddade människor som såg det visas för första gången kommer också att göra med oss.

Han kanske inte längre uppträder i form av ett barn eller ser honom fysiskt närma sig oss, men miraklet kommer alltid att göras när vi i tro och med säkerhet ber om att han hör oss och kommer till vårt krav på hjälp. 

Mirakulös bön för hälsa

Åh kära och söta Heliga Barn av hälsa!, Mitt älskade barn, min stora tröst: Jag kommer till din närvaro överväldigad av lidandet som orsakas av min sjukdom, och rörd av det största förtroendet för att kräva din gudomliga hjälp.

Jag vet att när du var i den här världen tyckte du synd om alla som led, särskilt de som plågades av smärta.

För honom infinito kärlek som du var tvungen att ge, du botade dem av deras sjukdomar och sorger, och dina mirakel var den påtagliga demonstrationen av din godhet, eviga kärlek och barmhärtighet.

Därför, oh, kära hälsa Barn!, Mitt älskade barn, min stora tröst, jag ber dig ödmjukt att ge mig den nödvändiga styrkan för att uthärda smärta, lättnad och komfort i de svåraste stunderna och framför allt nåd mycket speciellt, för att återhämta min kraft, min energi, min hälsa, om det passar min själ.

Med det kommer jag att kunna berömma dig, tacka dig och beundra dig hela mitt liv.

Amen.

Använd kraften i detta mirakulös bön till Santo Niño de Atocha för hälsa.

Det finns inga svårigheter som det heliga barnet i Atocha inte gör kan ge din kraftfulla hjälp.

Kom ihåg att vi talar om samma Herre Jesus Kristus som dog för oss på korset av den prövningen och sedan steg upp igen den tredje dagen, samma som visas i de heliga skrifterna.

Det finns ingen sjukdom som han själv inte har lidit sedan han bar våra sjukdomar i korstågen, det är den tro vi har när vi denna bön begär ett gudomligt mirakel för vår hälsa.

Är Santo Niño de Atocha väldigt stark?

Berättelsen om Jesus sedan jag anlände till Jungfru Marias liv var mirakulös och kraftfull.

Att tro att denna kraft redan har gått förlorad är en handling av brist på tro som ofta kommer till oss som en produkt av dart som samma fiende planterar i vårt sinne för att få oss att tvivla.

Även om många år av död och uppståndelse av Jesus Kristus, vi tror på hans mirakulösa kraft. 

Åkallandet av det heliga barnet i Atocha är ett tecken på att hans kraft är stor och att han fortfarande kommer ihåg oss som tror tro på honom. Låt oss fortsätta att tro och be med tro och han kommer alltid att fortsätta att hjälpa oss och besvara våra önskemål med oändlig kärlek.

Jag hoppas att du gillade Atocha-bönens heliga barn.

Fler böner: