Факторијал броја израчунава се множењем тог броја са свим претходницима док не достигне број 1. Имајте на уму да је у овим производима изузета нула (0).

Факторијал представљају:

н! = н. (н - 1) (н - 2) (н - 3)!

Примери факторских бројева

Фацториал 0: 0! (прочитајте факторијел 0)

0! = 1

Факторијал од 1: 1! (прочитајте 1 факторијел)

1! = 1

Факторијал од 2: 2! (прочитајте 2 факторијел)

два! = 2. 2 = 1

Факторијал од 3: 3! (прочитајте 3 факторијел)

3! = 3. 2) 1 = 6

Факторијал од 4: 4! (прочитајте 4 факторијел)

4! = 4. 3. 2) 1 = 24

Фацториал 5: 5! (прочитајте 5 факторијел)

5! = 5. 4) 3) 2) 1 = 120

Фацториал 6: 6! (прочитајте 6 факторијел)

6! = 6. 5) 4) 3) 2) 1 = 720

Фацториал 7: 7! (прочитајте 7 факторијел)

7! = 7. 6) 5) 4. 3. 2) 1 = 5040

Фацториал 8: 8! (прочитајте 8 факторијел)

8! = 8. 7) 6) 5) 4. 3. 2) 1 = 40320

Фацториал 9: 9! (прочитајте 9 факторијел)

9! = 9. 8) 7) 6) 5) 4. 3. 2) 1 = 362.880

Фацториал 10: 10! (прочитајте 10 факторијел)

10! = 10. 9) 8) 7) 6) 5) 4. 3. 2) 1 = 3.628.800

Приметити: Факторски број такође може бити представљен на следећи начин:

5!
5) 4!
5) 4) 3!
5) 4) 3) 2!

Овај поступак је веома важан када се користи поједностављивање бројева фактора.

чињенице

Факторска и комбинаторна анализа

Бројеви фактора уско су повезани са врстама комбинаторне анализе, јер оба укључују множење узастопних природних бројева.

Аранжмани

Комбинације

Пермутације

Факторска једначина

У математици постоје једначине у којима су присутни факторски бројеви, на пример:

к - 10 = 4!
к - 10 = 24
к = 24 + 10
к = КСНУМКС

Факторске операције

Такође

3! + 2!
(3.2.1) + (2.1)
+ = КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС

Реста

5! - 3!
(5. 4. 3. 2. 1) - (3. 2. 1)
КСНУМКС - КСНУМКС = КСНУМКС

Множење

0! . 6!
1) (6. 5. 4. 3. 2. 1)
1) 720 = 720

Дивизија

Поједностављење фактора

У факторској подели бројева, поступак поједностављења је један од најважнијих:

Факторска анализа

Факторска анализа је метода која се користи у статистичким студијама кроз стварање променљивих. На пољу психологије такође се истражује у развоју психолошких алата.

Такође прочитајте о

Вестибуларне вежбе са повратним информацијама

1. (УФФ) Производ 20 к 18 к 16 к 14 к… к 6 к 4 к 2 еквивалентан је:

до 20! / 2
б) 2. 10!
ц) 20! / 210
д) КСНУМКС10 . КСНУМКС
е) 20! / 10!

2. (ПУЦ-РС) Ако је тада н једнако:

а) КСНУМКС
б) КСНУМКС
ц) КСНУМКС
д) КСНУМКС
е) 6

3. (УНИФОР) Збир свих простих бројева који су делиоци 30! је:

а) КСНУМКС
б) КСНУМКС
ц) КСНУМКС
д) КСНУМКС
е) 129