Подручје је подручје које се граничи са страницама полигона. Широко се користи у свакодневном животу људи, на пример, приликом мерења земљишта или простора. Вредност подручја варира у зависности од његовог облика. Сваки полигон има свој посебан облик, па сваки има другачији начин израчунавања његове површине. Неки од познатих полигона су правоугаоник и плаза.

Обе површине се израчунавају множењем мерења дужине мерењем ширине за сваку. Сва мерења морају бити у истој јединици дужине да би се добила тачна вредност.

Правоугаоник

Постоје две различите врсте правоугаоника, први је онај са свим истим страницама, који се назива квадрат, и са различитим страницама.

Израчун правоугаоника може се извршити на следећи начин

А = б. х

Односно, да бисмо имали површину правоугаоника морамо помножити вредност основе правоугаоника са његовом висином. Овим множењем добићете резултат површине правоугаоника.

Пример: када је основа правоугаоника 6, а висина 4, површина се мора израчунати множењем ове две вредности.

А = 6.4

В = 24 цм²

Површина ће бити 24 цм²

Квадрат

Образложење за проналажење површине квадрата је исто као и код правоугаоника, меру основе морате помножити са мером висине, али различито од правоугаоника, квадрат има све исте странице, па постоји мала разлика у својој формули.

Пошто су две стране једнаке, обе су дефинисане са "л", па ће формула изгледати овако:

А = 1. л

O

А = л²

Полигони који имају површине сличне правоугаонику и квадрату.

Остали полигони који имају облик израчунавања облика сличан квадрату и правоугаонику могу бити истакнути. Као такав:

El Паралелограмо која има формулу за израчунавање површине једнаке правоугаонику. Такође има четири странице, где се његова висина помножи са основом дајући резултат његове површине. Као његово подручје: А = бх

El ТриангулоУпркос томе што нема четири странице, само три, троугао мери половину правоугаоника, где се два троугла уклапају у правоугаоник, па је површина троугла основа помножена са висином подељеном са два. Према томе: А = бх / 2