Un идентитет матрица или низ погона означених словом Yo, је врста квадратне и дијагоналне матрице.

То је зато што су сви елементи на главној дијагонали једнаки 1, а остали 0.

Запамтите да је квадратна матрица она која има једнак број колона и редова.

пример:

сер Un матрица идентитета реда н, Un је матрица идентитета реда н (Иn)

својства

  • Матрицу идентитета означава Иn, где је n одговара редоследу матрице. Стога, ако има три реда и три колоне, назива се матрицом идентитета трећег реда.
  • А. Иn = Иn . А = А: ово својство укључује множење матрице, где је А квадрат реда н. То значи да је матрица идентитета неутрална, односно свака матрица помножена матрицом идентитета резултираће самом матрицом.својства матрице идентитета

Пао је у предворју!

Нека су А, Б и Ц квадратне матрице реда 2, тако да је А. Б = И, где је л идентитетска матрица.

Матрица Кс је таква да је АКС А = Ц једнако:

а) БЦ Б.
б) (А.2) -1 . Ц
ц) Ц. (А.-1)2
г) АЦ Б.