Размислите о пуззле играма: свака игра ове врсте састоји се од неколико делова који чине цео број, зар не? У математици видимо концепт разломка: део целине који се може представити геометријски или нумерички.

Целину можемо поделити на неколико делова који ће представљати различите износе и друге који ће представљати исти износ. Различити разломци који представљају исту количину називају се „еквивалентни разломци“.

На тај начин, еквивалентни разломци су они написани на различите начине, али који представљају исти део целине. На пример, следећи разломци су еквивалентни.

Како пронаћи еквивалентне разломке?

Постоји врло практичан начин проналажења еквивалентних разломака, користећи само операцију множења.

Да бисмо пронашли еквивалентне разломке, морамо множити бројилац и називник са истим природним, нула бројем.

Обратите пажњу на следећи пример:

Пример: Набавите разломке еквивалентне разломку.

Да бисмо решили оно што је постављено у овом примеру, урадићемо оно што нам теорија каже: множићемо бројилац и називник са истим природним бројем, који се разликује од нуле.

Стога ћемо имати следеће:

Обратите пажњу на следеће: метода за проналажење еквивалентне фракције не одређује број који бисте требали користити, можете одабрати, све док је овај број природан, а не нула. Иако можете да одаберете који ћете број користити, морате поштовати следеће правило: број којим се множи бројилац мора се помножити и са именитељем.

Закључујући претходни пример, имамо:

Фракције су неке фракције еквивалентне ½. Имајте на уму да можете пронаћи неколико разломака еквивалентних разломку ½, само покушајте множење са различитим бројевима.

Еквивалентне фракције имају различит бројевни приказ, али изражавају исту количину.

Да би се означило да су две или више фракција еквивалентне, користи се симбол ~ или симбол једнакости =.

Поједностављење разломака.

А ако желимо да "докажемо" да су два или више разломака заиста еквивалентни, како то можемо учинити? За то нам је потребно само да применимо принципе поједностављивања разломака. Али шта би то било?

Поједностављивање разломака састоји се у томе да се бројилац и називник деле истим бројем, смањујући разломак док не достигне свој несводиви облик, односно када више не може бити поједностављен. Ако дођемо до несводивих идентичних облика, то значи да су разломци једнаки.

Имајте на уму да када се смање што је више могуће (несводљиви начин), разломци постају идентични и стога су еквивалентни.