Данас ћемо дефинисати све у вези са врсте троуглова. Бројке које су годинама одређивале многе функције и активности у човечанству, биле су предмет студија и данас се користе да дају вредност и снагу дизајну, структури и, пре свега, пружају елементе за знање.

врсте троуглова

Врсте троуглова

При одређивању ових геометријских фигура морамо узети у обзир и врсте троуглова и њихове карактеристике као и његову употребу. На тај начин, то су геометријске фигуре састављене од три странице и три угла, било затворене или отворене, у зависности од врсте темена. Трокути су представљени углавном малим словима, они су подела квадрата, трапеза, ромба или правоугаоника.

Ове геометријске фигуре су заправо тространи полигони. То је најмања фигура која постоји међу разним који су представљени у аритметици и цртежу; поред квадрата, петоугаоника, шестерокута, седмерокута, осмоугла, петоугла и десетерокута; Иако их има много, сматра се једним од најважнијих.

Л врсте троуглова и њихова имена Могу се класификовати према боковима или према угловима, такође одређеним отвореним или затвореним угловима, обично имају елементе који им помажу у дефинисању одређених делова фигуре, али ми видимо врсте,

Према његовим странама

У овој класификацији детаљно ћемо описати сваки троугао према страницама које га чине, неки су дужи, други једнаки, али увек одређени дужином и конформацијом линија.

Једнакостранични, је онај који има све своје стране једнаке, односно свака линија има исту дужину.

Изосцелан, сматра се троугао у коме две његове странице мере исто, а остатак има различиту дужину.

Сцалене, је троугао у коме су све његове странице различите дужине.

Према њиховим угловима

То су они троуглови одређени према вредности у сваком од њихових углова. Ово одређује највиши или најнижи врх, у зависности од броја степени садржаних у споју линија.

 • Правоугаоник, је тај троугао где једна од његових страница има прави угао, то јест, чини врх од 90 степени.
 • Акутни угао, састоји се од троугла у коме два његова темена имају оштре углове, односно мање од 90 степени, (у овом случају је и правоугли троугао такође правоугаоник, јер два његова угла имају мање од 90 степени.
 • Сцалене, сматра се троуглом у коме два његова угла чине туп угао, тако да су већи од 90 степени.
 • Један од начина да се троугао сматра геометријском фигуром одређен је збиром његових углова. Ако квадрат мора да има 360 степени након додавања свих његових страница, троугао је половина четворостране фигуре, из тог разлога збир његових углова мора бити 180 степени.

Елементи троугла

Свака геометријска фигура одређена као троугао садржи низ елемената који је идентификују и разликују од друге фигуре. Линије су елементи који постоје у њему, па да видимо шта су:

 • Медијана, то је линија која пролази кроз средиште троугла који се назива барицентер, спаја сваки врх са центром фигуре и лежи на супротној линији.
 • Углови, одређени нагибом сваке праве у троуглу, могу бити оштри, равни или тупи.
 • Врхови, баш као што су углови створени спајањем линија, чине спољне тачке и такође су конфигурисани различитих степени, углавном тупих.
 • Барицентер, централна тачка троугла се узима у обзир када се споје све линије које почињу од темена и придружују се средишњој тачки.
 • Симетрала је линија која троугао дели на две једнаке површине, да би се лоцирао мора се извршити одређени аритметички поступак, нису сви троуглови исти.
 • Посредница, је окомита линија која започиње од централних тачака страница фигуре, називају се и ободним центром.
 • Ортоцентар или висина, је вертикална линија која мери стварну висину троугла према окомитим сегментима који почињу од темена до његове супротне стране, не треба их мешати са средњим линијама.

karakteristike

Као геометријска фигура, састоји се од различитих елемената и чинилаца који омогућавају описивање различитих спецификација и карактеристика, међу најистакнутијим које имамо.

 • Сви они имају три темена.
 • Исто тако, они имају више три странице и три угла
 • Збир његових једноставних углова даће 180 степени.
 • Са своје стране, збир његових спољних страница износи 360 степени
 • У правоуглим троугловима формирају се процеси названи тригонометријски, где се најкраће странице називају краковима, а најдуже хипотенузом.
 • Формирање тригонометрије се формира на основу односа количника између сваке стране.
 • Синус је количник катете насупрот хипотенузи.
 • Косинус припада краку суседном хипотенузи.
 • Тангента представља количник између супротне ноге и суседне ноге.
 • Косекант је коефицијент хипотенузе и налази се на супротној нози.
 • Секант, је количник хипотенузе која се налази између суседне ноге.
 • Котангенс: Разматра се количник у између суседне ноге и супротне ноге.
 • Они су допуна остатку правилних и звезданих полигона.

Значај

Ми то већ знамо cКолико постоји врста троугловаОни служе хиљадама година: служили су за повећање знања у вези са геометријом. Његов облик омогућава развијање чврстих фигура и структура које временом могу створити велику трајност. Дизајн за разраду троуглова повезан је са начином на који треба стварати пирамиде.

Данас је проучавање троуглова директно повезано са математиком, где су последњих година постигнуте студије где је примена у друштву. Такође служи за проучавање тригонометрије, што омогућава да се примени у областима попут архитектуре, дизајна и инжењерства.

У следећем чланку моћи ћете да знате аспекте повезане са овом темом, не пропустите је Површина правоугаоника и квадрата.