Вероватно сте се питали шта су Математички симболи?, и како се користе. Ако је то случај, онда сте дошли на право место, јер овде ћемо објаснити све што требате да бисте знали када треба да користите ове важне амблеме. Придружи нам се!

Математички симболи

 

 

Математички симболи

Математика је опсежна и, по том питању, фасцинантна. Могуће је пронаћи у свакој представи симбол који га разликује од другог, у свакој операцији која се може извршити постоји пратећи знак.

Због тога је нормално да осећамо конфузију када смо испред неких вежби и не знамо који амблем да поставимо. Али не брините, јер ћемо објаснити шта је све ово у вези са математичким симболима и зашто су они толико важни и неопходни.

Дефиниција

Математички симболи су сви они знакови и слике који представљају операцију или везу између једне нумеричке вредности и друге. Ови елементи се успостављају на различите начине у зависности од врсте вежбе која се изводи.

Математички симболи и њихово значење

Има их много, али навешћемо само неке од њих математички симболи и њихово значење:

Збир (+)

Ово је знак сабирања. Користи се за додавање бројева. Пример: 10 + 10 = 20.

Одузимање (-)

Ово је знак одузимања. Користи се за одузимање бројева. Пример: 20-10 = 10.

Множење (*)

Ово је симбол који се користи за множење. Такође се користе ови знакови: (к), (·). Пример: 5 к 8 = 40.

Дивизија (÷) 

Ово је знак који се користи за поделу бројева. Овај знак се такође користи: (/). Пример: 4 ÷ 2 = 2.

Ако желите да научите врло добро о Дивизије, онда је овај линк за вас, тамо ћете знати све како бисте могли да обављате своје операције на једноставан начин.

Веће од (>) 

Овај симбол се користи за представљање броја бројева на левој страни веће од онај који следи. Пример: 30>25: (30 је веће од 25)

Мањи од (<) 

Овај симбол служи за представљање да је број бројева на левој страни мањи од броја који следи. Пример: 80<100: (80 је мање од 100).

Једнако (=)

Овај симбол се користи за представљање еквиваленције између две вредности. Пример: 5 + 3 = 8 и 3 + 5 = 8. (Оба израза дају исти резултат чак и ако се њихови положаји разликују).

матх-симболс-1

Веће или једнако (≥) 

Овај знак се користи за утврђивање да је одређена вредност већа или једнака другој. Пример: к1. (Кс је веће или једнако 1).

Мање или једнако (≤) 

Овај знак се користи за утврђивање да је одређена вредност мања или једнака другој. Пример: и1. (И је мање или једнако 1).

Неједнако са (=) 

Овај знак служи да идентификује да се два израза разликују. Пример: 17=20 (17 се разликује од 20).

Заграде (), углате заграде [], заграде {}

Ови симболи се користе за разликовање различитих операција које су груписане у једној вежби. Важно је напоменути да ако се нађете са овом врстом активности, морате решити одговарајући поступак у загради, затим заграде и, на крају, оне који налазе се унутар тастера.

Ejemplo: -3(4-6)-2{5[3-5(-7+5)-3]}.

Проценат (%)

Овај симбол се користи за представљање количине "к" у односу сто јединица. Пример: 10% представља 10 јединица од 100. Други пример: 25% од 1000 = 250.

Квадратни корен (√) 

Овај знак се користи за представљање операције у којој се мора пронаћи квадратни корен броја "к". То јест, ако имамо вредност "И", са квадратним кореном желимо да пронађемо вредност "Кс", да када је на квадрат поново добијамо вредност "И". Пример: Квадратни корен од 36 је 6². (6 на степен 2, једнако 36).

Бесконачно (∞) 

Овај амблем се користи за утврђивање да вредност "Кс" нема ограничења и да јесте инфинито. Пример: У картезијанској равни осе апсциса (к) или ордината (и) су бесконачне чак и ако имате било какву вредност у њиховим тачкама, било да су позитивне или негативне.

Сумма ( )

Користи се у математичким операцијама веома дугих сабирања и омогућава успостављање коначног резултата у научном запису, избегавајући постављање елипсе. Пример: Збир Ксi где и узима вредности од 1 до н.

Пи (π) 

То је добро познати амблем, јер је ирационалан број и значајна константа у математичким студијама. Поделимо ли дужину круга са пречником, наћи ћемо пи.

Пример: Дужина: пречник 26'7: 8'5 једнак је: 3'141176…

Пресек скупова (∩) 

То је амблем који се користи за успостављање састанка и истовремено, пресек две линије, у овом случају говоримо о скуповима који укључују елементе који су унутра. Пример: А. Ц = {а, б, ц, д, е, ф}.

Унија скупова (∪)

Постављено је да означи да два или више скупова када се споје деле исте елементе. Односно, ако је А један скуп, а Б други. Када се изводе операције које их обједињују, А ∪ Б су скупови који ће садржати елементе које су А и Б имали.

Градијент (∇) 

То је симбол који се користи за обележавање варијација величине, у зависности од пређене раздаљине.

Тригонометријске функције 

Користе се за израчунавање растојања и висина. Могу се дефинисати као односи који су успостављени да дефинишу странице правоуглог троугла, према њиховим угловима. Постоји шест функција које се разликују кроз следеће симболе:

  • Дојка (сен) = однос између катете наспрам угла и хипотенузе.
  • Цосине (јер) = однос између катета причвршћеног за угао и хипотенузе.
  • Тангента (препланулост) = однос између суседне странице и супротне странице правоуглог троугла.
  • Сецант (сек) = однос између хипотенузе и суседне ноге.
  • Цосецант (цсц) = однос између хипотенузе и супротне ноге.
  • Котангенс (цот) = однос између супротне и супротне ноге.

Функција (f) 

То је симбол који се користи за представљање односа који постоји између два дата скупа (зависи од). На пример: Поставите Кс (ми ћемо га звати: "домен"), поставите И (ми ћемо га звати: "кодмена"). Можемо установити да ће сваки од елемената скупа Кс (домен) одговарати јединственом елементу скупа И (цодиминио).

Постоје ли други математички симболи?

Дефинитивно да. Можемо пронаћи и многе друге математичке симболе који се користе за сложене операције и према професионалној области у којој се то захтева, али смо споменули само најчешће коришћене и најпознатије у свакодневним вежбама. Треба напоменути да сви имају исти значај, у зависности од њихових функција у неким операцијама.