Si t'i lutemi Zotit sipas Biblës. Ne duhet lutuni me besim, duke adhuruar Zotin, duke përdorur fjalët tona, duke rrëfyer mëkatin tonë, me një zemër mirënjohëse dhe duke dhënë gjithçka në duart e Zotit.

Si t’i lutemi Perëndisë sipas Biblës hap pas hapi

Nuk ka asnjë mënyrë të vetme për t'u lutur saktë, por Bibla tregon 7 parime që mësojnë se si t'i lutemi Zotit:

 1. Besoni se Zoti e dëgjon lutjen tuaj.
 2. Thuaj gjëra të mira për Zotin.
 3. Perdor fjalet e tua.
 4. Rrëfeni mëkatet tuaja dhe kërkoni falje.
 5. Thuaji Zotit që ti i beson atij çfarëdo që të përgjigjet.
 6. Duke falënderuar për gjërat e mira në jetën tuaj.
 7. Lutuni duke thënë "në emër të Jezusit".

7 mënyra për t'u lutur sipas Biblës

1. Besoni se Zoti do të dëgjojë

Besoni se Zoti do të dëgjojë

Besoni se Zoti do të dëgjojë

Para se të filloni, mbani mend atë Zoti na do dhe i dëgjon të gjitha lutjet tonaMe Ai ka të gjithë fuqinë dhe dëshiron më të mirën për ne. Kur lutemi, duhet ta besojmë. Kush ka besim do të shohë përgjigjen e Zotit.

Duke iu përgjigjur Jezusit, ai u tha atyre: Në të vërtetë po ju them se, nëse keni besim dhe nuk dyshoni, jo vetëm që do ta bëni këtë nga fiku, por nëse i thoni këtij mali: Zbritni dhe shtrihuni në det , do te behet.

Dhe çdo gjë që kërkoni në lutje, duke besuar, do ta merrni.

Mateu 21: 21-22

2. Filloni duke thënë gjëra të mira për Perëndinë

Filloni duke thënë gjëra të mira për Perëndinë

Filloni duke thënë gjëra të mira për Perëndinë

Në një mënyrë të thjeshtë, thuaji Zotit që e njeh se ai është Zoti i plotfuqishëm, se ai është mbreti dhe se gjithçka varet nga ai. Kjo është adhurimi i Zotit. Për shembull:

 • Zot, ti je mbret.
 • Baba, ti je mirë.
 • Zoti im, unë të adhuroj sepse ti kontrollon të gjithë universin.
 • Zot, ti je i madh dhe i fuqishëm.

3. Pyesni Perëndinë me fjalët tuaja

Pyesni Zotin me fjalët tuaja

Pyesni Zotin me fjalët tuaja

Mos përdorni formula ose fjali të memorizuara. Bëni kërkesat tuaja Zotit me besim dhe thjeshtësiMe Ai na njeh dhe na do për atë që jemi, nuk do të bëjë përshtypje nëse flasim me vështirësi. Tregojini atij se si ndiheniMe Flisni me Të. Disa gjëra që mund t'i thoni Perëndisë me fjalët tuaja:

 • Më ndihmo të gjej një punë zotëri.
 • Babai shëron motrën time të sëmurë.
 • Zoti im, pse jam kaq i trishtuar? Kam nevojë për ty.
 • Zot, më duhet të kaloj testin, më ndihmo.
 • Babi, çfarë do të bëhet me mua tani? Me ndihmo.

4. Rrëfeni dhe kërkoni falje për mëkatet tuaja

Rrëfeni dhe kërkoni falje për mëkatet tuaja

Rrëfeni dhe kërkoni falje për mëkatet tuaja

Si t'i lutemi Zotit sipas Biblës

Bëhuni transparent me ZotinMe Ai tashmë di gjithçka, por dëshiron të dëgjojë zemrën tënde të penduarMe Thuaji Zotit atë që ke bërë dhe kërko falje. Për shembull:

 • Gënjeva. Me falni zoteri!.
 • Zot, kam nevojë për faljen tënde. E kopjova në provë.
 • Babi, mendova gjëra të këqija, më fal.
 • Zoti im, dështova përsëri, më fal mëkatin.

5. Vendoseni veten në duart e Zotit

Vëreni veten në duart e Zotit

Vëreni veten në duart e Zotit

Si t'i lutemi Zotit sipas Biblës

Jezusi na mësoi të thoshim: "U bëftë vullneti yt". Kjo do të thotë që në lutjen tuaj Shtë e rëndësishme që ju të pranoni që Zoti është në kontrollMe Thuaj, për shembull:

 • Zot, unë dua që këto gjëra të ndodhin, por unë e di që Ti je Zoti dhe Ti e di se çfarë është më e mira për mua.
 • Kam nevojë për këtë Zot, por bëj atë që mendon se është më e mira. Te besoj
 • Unë jam i dëshpëruar për një përgjigje, Zot. Por edhe nëse nuk ndodh, e di që më do dhe diçka më e mirë do të vijë.
 • Baba, nëse ajo që kërkoj prej teje nuk është më e mira për mua, le të jetë ashtu siç dëshiron

6. Falenderoni për gjërat e mira

Falenderoni për gjërat e mira

Falenderoni për gjërat e mira

Lutja nuk është vetëm të kërkosh nga Zoti. Gjithmonë është mirë të falënderosh në lutje për atë që Zoti ka bërë për tyMe Mendoni për gjërat e mira dhe falënderoj Zotin për to.

Falenderoni për gjithçka, sepse ky është vullneti i Perëndisë për ju në Krishtin Jezus.

1 Thesalonikasve 5:18

7. Thuaj "në emër të Jezusit"

Thuaj në emër të Jezusit

Thuaj në emër të Jezusit

Nuk është një formulë magjike, por Përfundimi i lutjes suaj me "në emër të Jezusit" mund t'ju ndihmojë të mbani mend se është për shkak të Jezusit që ne mund t'i lutemi me besim Atit. Jezusi na mësoi të kërkojmë gjithçka në emrin e Tij. As nuk duhet të jetë në fund. Por mbani mend: lutja që dëgjon Zoti është e mundur vetëm falë Jezusit.

Mos u lut vetëm kur të kesh nevojë

Mos u lut vetëm kur të kesh nevojë

Mos u lut vetëm kur të kesh nevojë

Lutja nuk duhet të jetë diçka që ndodh herë pas here, vetëm në kohë vështirësish. Lutje të fuqishme në përgjithësi vijnë nga mënyra e jetesës së lutjes. Prandaj, lutju Zotit çdo ditëMe Shumë herë në ditë. Flisni me Zotin. Ai është i etur për të kaluar kohë me ju. Besimi juaj do të rritet dhe jeta juaj do të ndryshojë.

Nëse doni të luteni edhe më mirë, pyesni Zotin. Thotë Bibla ne mund t'i kërkojmë Zotit që të na mësojë të lutemi dhe Ai përgjigjet. Lutju Zotit duke thënë: Zot, si duhet të lutem?

Dhe në të njëjtën mënyrë Shpirti na ndihmon në dobësinë tonë; për atë që duhet të kërkojmë si të përshtatshme, ne nuk e dimë, por vetë Fryma ndërhyn për ne me rënkime të papërshkrueshme.

Romakëve 8: 26

Lexoni Lutjen e Zotit, për shembull, dhe kërkojini Zotit t'ju ndihmojë të luteni më shumë si JezusiMe Mos e përdorni si një formulë për të përsëritur, por si një shembull se si të flisni me Perëndinë:

Babai ynë që je në Parajsë! U shenjtëroftë emri yt. Mbretëria jote erdhi; U bëftë vullneti yt, si në tokë ashtu edhe në qiell. Na jep sot bukën tonë të përditshme. Na i fal borxhet tona, ashtu siç i falim ne debitorët tanë. Le të mos biem në tundim, por të na çlirojmë nga e keqja, sepse e jotja është mbretëria, fuqia dhe lavdia përgjithmonë. Amin ".

Ne mund të lutemi në mënyra të ndryshme, nuk ka rregulla të forta dhe të shpejta se si të lutemi. Të lutesh është të flasësh me Zotin. Lutja nuk ka pse të jetë e bukur ose e gjatë për t'u dëgjuar.

Kur të lutemi

Kur të lutemi

Kur të lutemi

Bibla e thotë këtë ne duhet të lutemi në çdo kohëMe Zoti i dëgjon gjithmonë lutjet tona, pavarësisht se ku jemi. Por gjithashtu është mirë të gjesh kohë për t'u lutur vetëm me PerëndinëMe Likeshtë si të kesh një bisedë më intime me një mik, pa u shpërqendruar. Jezusi gjithmonë përpiqej të kishte kohë vetëm për t'u lutur.

Lutuni pa pushuar.

1 Thesalonikasve 5:17

Por ai u tërhoq në vende të shkreta dhe u lut.

Lluka 5:16

Ne mundemi lutuni vetëm ose në grupMe Gjëja më e rëndësishme është marrëdhënia me Perëndinë, jo ajo që mendojnë njerëzit e tjerë. Nuk është një akt për të bërë përshtypje, është një bisedë e sinqertë me ZotinMe As nuk është një përsëritje e vazhdueshme e fjalëve magjike për të bërë diçka të ndodhë. Ne mund t'i përsërisim lutjet tona Zotit, por ne nuk duhet të lejojmë që lutja të bëhet a perforim pakuptimtë.

Dhe kur luteni, mos u bëni si hipokritët; sepse ata duan të luten duke qëndruar në sinagoga dhe në cepat e rrugëve, për t'u parë nga burrat; Ju betohem se ata tashmë kanë marrë shpërblimin e tyre.

Por ju, kur luteni, hyni në dhomën tuaj dhe mbyllni derën, lutuni Atit tuaj që është në fshehtësi; dhe Ati juaj që sheh në fshehtësi do t'ju shpërblejë publikisht.

Dhe duke u lutur, mos përdorni përsëritje të kota, si johebrenjtë, të cilët mendojnë se me fjalimin e tyre do të dëgjohen.

Pra, mos u bëj si ata; sepse Ati juaj i di cilat gjëra ju nevojiten, para se ta pyesni.

Mateu 6: 5-8

Kjo ka qenë! Shpresojmë që ky artikull t'ju ndihmojë të kuptoni si t'i lutemi Zotit sipas BiblësMe Nëse tani doni të dini sesi Jezusi na mësoi të lutemi, vazhdo shfletimin Discover.online.

si