Politika e privatësisë

Politika e privatësisë

Kjo nuk është vetëm një politikë e privatësisë, por është deklarimi im i parimeve.

Si përgjegjës për këtë faqe interneti, unë dua t'ju ofroj garancitë më të mëdha ligjore në lidhje me privatësinë tuaj dhe t'ju sqaroj sa më qartë dhe transparencë sa të jetë e mundur, gjithçka që ka të bëjë me përpunimin e informacionit personal brenda kësaj faqe në internet.

Kjo politikë e privatësisë do të jetë e vlefshme vetëm për të dhënat personale të marra në Uebfaqe, duke mos qenë e zbatueshme për informacionin e mbledhur nga palët e treta në faqet e tjera të internetit, edhe nëse ato janë të lidhura nga Uebfaqja.

Kushtet e mëposhtme janë të detyrueshme për përdoruesit dhe për personin përgjegjës të kësaj faqe në internet, kështu që është e rëndësishme që ju të merrni disa minuta për ta lexuar atë dhe nëse nuk jeni dakord me këtë, mos i dërgoni të dhënat tuaja personale në këtë faqe interneti.

Kjo politikë është azhurnuar në 25/03/2018

Për qëllime të parashikimeve të Ligjit të lartpërmendur për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, të dhënat personale që ju na dërgoni do të përfshihen në një skedar të "USERS OF THE WEB and SUBSCRIBERS", në pronësi të Servicios Online Telemáticos SL me NIF: B19677095 dhe me adresë në C / Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230 - Albolote (Granada). Kjo dosje ka zbatuar të gjitha masat e sigurisë teknike dhe organizative të përcaktuara në Dekretin Mbretëror 1720/2007, të zhvillimit të LOPD.

Dërgimi dhe regjistrimi i të dhënave të përgjithshme

Dërgimi i të dhënave personale në këtë faqe në internet është i detyrueshëm për të kontaktuar, komentuar, pajtuar në blogun Discover.online, kontraktuar shërbimet e shfaqura në këtë faqe në internet dhe blerjen e librave në format dixhital.

Po kështu, mos sigurimi i të dhënave personale të kërkuara ose mos pranimi i kësaj politike për mbrojtjen e të dhënave nënkupton pamundësinë e pajtimit në përmbajtje dhe përpunimit të kërkesave të bëra në këtë faqe interneti.

Nuk është e nevojshme që të siguroni ndonjë të dhënë personale për shfletimin e kësaj faqe në internet.

Datafarë të dhënash kërkon kjo faqe në internet dhe për çfarë qëllimi

Discover.online do të mbledhë të Dhënat Personale të Përdoruesve, përmes formave online, përmes Internetit. Të dhënat personale të mbledhura, në varësi të secilit rast, mund të jenë, ndër të tjera: emri, mbiemri, email dhe lidhja e hyrjes. Po kështu, në rastin e kontraktimit të shërbimeve, blerjes së librave dhe reklamave, unë do t'i kërkoj Përdoruesit të dhëna të caktuara bankare ose pagese.

Kjo faqe në internet do të kërkojë vetëm të dhëna në mënyrë rigoroze të përshtatshme për qëllimin e mbledhjes dhe është e angazhuar për:

 • Minimizimi i përpunimit të të dhënave personale.
 • Pseudononi të dhënat personale sa më shumë që të jetë e mundur.
 • Jepni transparencë funksioneve dhe përpunimit të të dhënave personale që kryhen në këtë uebfaqe.
 • Lejoni të gjithë përdoruesit të monitorojnë përpunimin e të dhënave të tyre që janë bërë në këtë uebfaqe.
 • Krijoni dhe përmirësoni elementët e sigurisë për t'ju ofruar kushtet më të mira të shfletimit të sigurt.

Qëllimet e të dhënave të mbledhura në këtë portal janë si më poshtë:

 1. Për t'iu përgjigjur kërkesave të përdoruesve të es. Për shembull, nëse përdoruesi lë informacionin e tij personal në ndonjë nga format e kontaktit, ne mund t'i përdorim këto të dhëna për t'iu përgjigjur kërkesës suaj dhe për t'iu përgjigjur çdo dyshimi, ankesa, komenti ose shqetësimi që mund të keni në lidhje me informacionin e përfshirë në Sajt. Ueb, shërbimet e ofruara përmes Uebfaqes, përpunimi i të dhënave tuaja personale, pyetjet në lidhje me tekstet ligjore të përfshira në Uebfaqe, si dhe çdo pyetje tjetër që mund të keni.
 2. Për të menaxhuar listën e abonimeve, dërgoni gazeta, promovime dhe oferta speciale, në këtë rast, ne do të përdorim vetëm adresën e emailit dhe emrin e dhënë nga përdoruesi kur bëni abonimin.
 3. Të moderosh dhe t'i përgjigjesh komenteve të bëra nga përdoruesit në blog është.
 4. Për të garantuar pajtueshmërinë me kushtet e përdorimit dhe ligjin në fuqi. Kjo mund të përfshijë zhvillimin e mjeteve dhe algoritmeve që ndihmojnë këtë faqe në internet për të garantuar konfidencialitetin e të dhënave personale që mbledh.
 5. Për të mbështetur dhe përmirësuar shërbimet e ofruara nga kjo faqe interneti.
 6. Për të tregtuar produkte dhe shërbime të ofruara në këtë uebfaqe.

Në disa raste, informacioni mbi vizitorët në këtë sit ndahet në mënyrë anonime ose të grumbulluara me palë të treta, siç janë reklamuesit, sponsorët ose bashkëpunëtorët me qëllimin e vetëm për të përmirësuar shërbimet e mia dhe për të fituar para në internet. Të gjitha këto detyra të përpunimit do të rregullohen sipas normave ligjore dhe të gjitha të drejtat tuaja në lidhje me mbrojtjen e të dhënave do të respektohen në përputhje me rregulloret aktuale.

Në secilin rast, përdoruesi ka të drejta të plota mbi të dhënat e tyre personale dhe përdorimin e tyre dhe mund t'i ushtrojë ato në çdo kohë.

Në asnjë rast kjo faqe në internet nuk do t'i transferojë të dhënat personale të përdoruesve të saj tek palët e treta pa i informuar më parë ata dhe duke kërkuar pëlqimin e tyre.

Shërbimet e ofruara nga palët e treta në këtë uebfaqe

Për të ofruar shërbime të domosdoshme për zhvillimin e veprimtarisë së saj, Servicios Online Telemáticos SL ndan të dhënat me ofruesit e mëposhtëm në kushtet e tyre përkatëse të intimitetit.

 • hosting: kubikodi.com
 • Platforma në internetWordPress.org
 • Shërbimet e korrierit dhe dërgimi i gazetave: MailChimp. 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308.
 • Ruajtja dhe kopja rezervë e cloud: Dropbox -Drive, Wetransfer, Shërbime Ueb në Amazon (Amazon S3)

Sistemet e kapjes së të dhënave personale që mbledh kjo faqe në internet

Kjo faqe në internet përdor sisteme të ndryshme të kapjes së informacionit personal. Kjo faqe në internet gjithmonë kërkon pëlqimin paraprak të përdoruesve për të përpunuar të dhënat e tyre personale për qëllimet e treguara.

Përdoruesi ka të drejtë të revokojë pëlqimin e tyre paraprak në çdo kohë.

Sistemet për kapjen e informacionit personal të përdorur nga Discover.online :

 • Formularët e pajtimit të përmbajtjes: Brenda uebit ka disa forma për të aktivizuar pajtimin. Shikoni në kutinë tuaj të postës elektronike. Përdoruesi duhet të konfirmojë pajtimin e tij në mënyrë që të vërtetojë adresën e tij të postës elektronike. Të dhënat e dhëna do të përdoren ekskluzivisht për të dërguar Buletinin dhe për t'ju mbajtur të azhurnuar mbi lajmet dhe ofertat specifike, ekskluzive për pajtimtarët e faqeve të internetit. Buletini menaxhohet nga MailChimp.

Kur përdorni shërbimet e platformës MailChimp për kryerjen e fushatave të marketingut me email, menaxhimin e abonimeve dhe dërgimin e gazetave, duhet të dini që MailChimp Ai ka serverët e tij të pritur në SH.B.A. dhe për këtë arsye të dhënat tuaja personale ato do të transferohen ndërkombëtarisht në një vend të konsideruar të pasigurt pas shpërbërjes së Portit të Sigurt. Duke bërë një pajtim, ju pranoni dhe pranoni që të dhënat tuaja të ruhen nga platforma MailChimp, me qendër në Shtetet e Bashkuara, në mënyrë që të menaxhoni dërgimin e gazetave përkatëse. MailChimp është përshtatur në klauzolat standarde të BE-së për mbrojtjen e të dhënave.

 • Formulari i reagimit: Uebfaqja përfshin një formë për të komentuar postimin. Përdoruesi mund të postojë komente në postimet që publikohen. Të dhënat personale të futura në formular për të futur këto komente do të përdoren ekskluzivisht për t'i moderuar dhe publikuar ato.
 • Forma e Kontaktit: Ekziston gjithashtu një formë kontakti për pyetje, sugjerime ose kontakt profesional. Në këtë rast adresa e postës elektronike do të përdoret për t'iu përgjigjur atyre dhe për t'i dërguar informacionet që përdoruesi kërkon përmes rrjetit.
 • Cookies: Kur përdoruesi regjistron ose lundron në këtë faqe në internet, "cookie" ruhen, Përdoruesi mund të këshillohet në çdo kohë Politika Cookies për të zgjeruar informacionin mbi përdorimin e cookies dhe si t'i çaktivizoni ato.
 • Sistemet e shkarkimit: Në këtë faqe të internetit mund të shkarkoni përmbajtje të ndryshme që përfshihen periodikisht në format teksti, video dhe audio. Në këtë rast, kërkohet një email për të aktivizuar formularin e pajtimit. Informacioni juaj përdoret për qëllimet e treguara për pajtimtarët.
 • Shitja e botimeve: Nëpërmjet portalit ju mund të blini botime dhe infoprodukte nga Servicios Online Telemáticos SL, në këtë rast, informacioni i blerësit (Emri, mbiemri dhe numri i telefonit, adresa postare dhe posta elektronike) kërkohet përmes platformës Paypal si një formë e pagesës

Përdoruesit mund darse de baja en moment cualquier të shërbimeve të ofruara duke zbuluar.online Buletinin e njëjtë.

Përdoruesi do të gjejë brenda kësaj faqe, faqe, promovime, sponsorizues, programet e bashkëpunimit që qasen në zakonet e shfletimit të përdoruesit për të krijuar profile të përdoruesit dhe për të treguar reklamimin e përdoruesit bazuar në interesat dhe zakonet e tyre të shfletimit. Ky informacion është gjithmonë anonim dhe përdoruesi nuk identifikohet.

Informacioni i ofruar në këto Sites të sponsorizuara ose në lidhje të filialeve i nënshtrohet politikave të intimitetit të përdorura në ato Sites dhe nuk do t'i nënshtrohen kësaj politike të intimitetit. Prandaj, ne ju rekomandojmë përdoruesve që të rishikojnë në detaje politikat e privatësisë të lidhjeve të anëtarëve.

Politika e privatësisë e reklamës e dhënë në AdsenseGoogle Adsense.

Politika e privatësisë së burimeve gjurmuese të përdorura në këtë sit:Google (Analytics)

Discover.online gjithashtu studion preferencat e përdoruesve të saj, demografinë e tyre, modelet e tyre të trafikut dhe informacione të tjera së bashku për të kuptuar më mirë se kush është audienca jonë dhe për çfarë ata kanë nevojë. Ndjekja e preferencave të përdoruesve tanë gjithashtu na ndihmon të ju tregojmë reklamat më të rëndësishme.

Përdoruesi dhe, në përgjithësi, çdo person fizik ose juridik, mund të krijojë një lidhje hyperlink ose lidhje teknike (për shembull, lidhje ose butona) nga faqja e tyre në internet për të zbuluar.online ("Hyperlink"). Krijimi i Hyperlink nuk nënkupton në asnjë rast ekzistencën e marrëdhënieve midis Discover.online dhe pronarit të faqes ose faqes në të cilën është krijuar Hyperlink, as pranimin ose miratimin nga sherbimet Në çdo rast, Discover.online rezervon të drejtën të ndalojë ose çaktivizojë çdo hiperlink në Uebfaqe në çdo kohë.

Përdoruesit mund darse de baja en moment cualquier të shërbimeve të ofruara duke zbuluar.online Buletinin e njëjtë.

Saktësia dhe vërtetësia e të dhënave

Përdoruesi garanton që të dhënat personale të siguruara përmes formave të ndryshme janë të vërteta, duke qenë i detyruar të komunikojë çdo modifikim të tyre. Po kështu, Përdoruesi garanton që të gjitha informacionet e dhëna korrespondojnë me situatën e tyre reale, se janë të azhurnuara dhe të sakta. Për më tepër, Përdoruesi merr përsipër të mbajë të dhëna të azhurnuara në çdo kohë, duke qenë përgjegjës vetëm për pasaktësinë ose falsitetin e të dhënave të ofruara dhe dëmet që mund të shkaktohen nga kjo tek Online Servicios Telemáticos SL siç zbulon pronari i faqes në internet.

Ushtrimi i të drejtave të hyrjes, korrigjimit, anulimit ose kundërshtimit

Të drejtat e përdoruesve janë këto:

 • E drejta për të pyetur se çfarë të dhëna personale ruajmë në lidhje me Përdoruesin në çdo kohë.
 • E drejta për të na kërkuar që të azhurnojmë ose korrigjojmë falas të dhënat e pasakta ose të vjetruara që i ruajmë rreth Përdoruesit.
 • E drejta për t'u çabonuar nga çdo komunikim marketing që mund t'i dërgojmë Përdoruesit.

Ju mund të drejtoni komunikimet tuaja dhe të ushtroni të drejtat e hyrja, ndreqja, anulimi dhe kundërshtimi Përmes postës postare në C / Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230 - Albolote (Granada) ose me e-mail: info (at) Discover.online së bashku me prova të vlefshme në ligj, të tilla si një fotokopje e DNI ose ekuivalente, duke treguar në temën "MBROJTJA E TAT DHNAVE".

Pranimi dhe pëlqimi

Përdoruesi deklaron se është informuar për kushtet e mbrojtjes së të dhënave personale, duke pranuar dhe duke dhënë pëlqimin për trajtimin e tyre nga Online Servicios Telemáticos SL në mënyrën dhe për qëllimet e treguara në njoftim juridik.

Ndryshimet në këtë politikë të privatësisë

Online Servicios Telemáticos SL rezervon të drejtën për të modifikuar këtë politikë për ta përshtatur atë me legjislacionin ose jurisprudencën e re, si dhe me praktikat e industrisë. Në raste të tilla, Ofruesi do të njoftojë në këtë faqe ndryshimet e paraqitura me pritje të arsyeshme të zbatimit të tyre.

Posta tregtare

Në përputhje me LSSICE, Online Servicios Telemáticos SL nuk kryen praktika SPAM, kështu që nuk dërgon email komercial që nuk janë kërkuar ose autorizuar më parë nga Përdoruesi, në disa raste, ai mund të dërgojë promovime të veta dhe oferta specifike dhe palë të treta, vetëm në rastet kur keni autorizimin e marrësve. Si pasojë, në secilën nga format e paraqitura në Uebfaqe, Përdoruesi ka mundësinë të japë pëlqimin e tij të shprehur për të marrë "Buletinin" tim, pavarësisht nga informacioni tregtar i kërkuar posaçërisht. Mund të anuloni pajtimin tuaj automatikisht në të njëjtat Buletine.

bibliotekë mashtrimesh
Zbuloni në internet
Ndjekës në internet
përpunoje lehtë
mini manual
një si të bëni
ForumPc
LlojiRelax
Revista Lava
çrregullt