Lutjet për pagëzim Si një djalë dhe një vajzë, e shkurtër dhe e bukur qëndron në faktin se pagëzimi është një veprimtari thjesht shpirtërore dhe ku ne pretendojmë një besim që është forcuar përmes lutjes.

Pavarësisht nga mosha e personit që duhet të pagëzohet, besimi është diçka që nuk ka asnjë lidhje me moshën, por me thirrjen që ndihet nga zemra, lutja përdoret për të forcuar këtë thirrje dhe në mënyrë që të mund të bartet jashtë zemrës me besim dhe guxim. 

Në rastin e pagëzimeve për fëmijë ato bëhen si një veprim besimi ku prindërit po nxisin që në moshë të re dashurinë për punën e Zotit.

Lutjet për pagëzim

Lutjet për pagëzim

Gjëja e rëndësishme e gjithë kësaj bëhet me bindje dhe gjithë njohuri. Lutjet për pagëzim mund të bëhen nga prindërit, perënditë ose ndonjë anëtar ose mik tjetër i familjes që rri ulur me thirrjen për ta bërë atë.  

1) Lutje për pagëzimin e vajzave

I dashur Atë Qiellor, ne vijmë para jush sot për të paraqitur jetën e (emri i vajzes)

Në mirënjohje për dhuratën e jetës së tij në familjen tonë, dhe në njohjen e fuqisë dhe mençurisë tuaj të madhe, ne kërkojmë bekimin tuaj për jetën e tij sot. 

Qoftë ajo një vajzë e shëndetshme, e fortë dhe inteligjente; Le të rritet ajo me mençurinë dhe drejtimin tuaj derisa të bëhet një grua siç ishte Maria nënë e Jezusit.

Le të jetë zgjedhur vajza jonë nga ju për të përmbushur qëllimet tuaja këtu në Tokë. Kjo është nënshtrim ndaj vullnetit tuaj, që di të ju lavdërojë, ju shërbejë dhe ju do. 

Atëherë ajo gjen mirësinë tënde çdo ditë të jetës së saj, që ajo të marrë bekimin, nderin dhe bollëkun tënd.

Amen!

Vajzat kanë atë pjesë të butë dhe delikate që i bën ato unike dhe kjo është arsyeja pse lutjet për pagëzimet atje janë një specifike për ta. Sfidat që jeta fillon të vendosë në moshë të re mund të jenë të forta dhe kur marrim vendimin për t'i pagëzuar ata dhe veten e tyre kur mësojmë lutjet e tyre ne po lëmë në to mjete të fuqishme që mund të përdorin në të ardhmen. 

2) Lutje për pagëzimin e fëmijëve

Mbreti i Mbretërve dhe Zoti i Lordëve, këtu para pranisë tuaj të lavdishme për të paraqitur para jush jetën e djalit tonë (emri i fëmijës).

Shumë faleminderit Zotit që na konsideron të aftë të jemi prindër të këtij fëmije të bukur. Ne premtojmë të kujdesemi për ju, t'ju dashur dhe t'ju udhëheqim në rrugën e mirë të jetës. Por ne gjithashtu vijmë sot për të kërkuar bekimin tuaj për tërë jetën tuaj.

Le të bëhet ai një "mik i Zotit" ashtu si shërbëtori juaj Moisiu. Le ta dini shpejt qëllimin tuaj në jetë, mos i nënshtroheni sistemit botëror, por bëni vullnetin tuaj për të qenë plotësisht të suksesshëm. Le të jetë zemërbutë për të pranuar mësimet tuaja dhe i urtë të pranojë se ti, Zot, je gjithçka. Kjo kuptohet në letërsi dhe ligje, e aftë në fjalë, një patriot dhe udhëheqës i madh.

Ne e bekojmë kështu për lavdinë e Emrit tuaj që është mbi të gjitha Emri.

Amen!

Fëmijët gjithashtu kanë lutjen e tyre specifike sepse shumë herë rruga e tyre në mes të rritjes, ata mund të preken nga një sërë faktorësh dhe kjo është arsyeja pse lutja speciale e pagëzimit për fëmijët bëhet një veprim dashurie, besimi dhe ofrimit. Fjala e Zotit na flet për atë që është të udhëzosh fëmijën dhe mënyrat e Zotit që në moshë të re, kjo është arsyeja pse nga kisha dashuria dhe dorëzimi i një jete të devotshme plot me momente intimiteti me Zotin Atë dhe me Të gjithë shenjtorët tuaj 

3) Lutje për ftesat për pagëzim

Lutje për ftesat për pagëzim

Faleminderit Zotit që më dha jetën.
Faleminderit prindërve të mi që më treguan rrugën.
Faleminderit Familjes sime që më dhuruan dashurinë e tyre.
Faleminderit sponsorëve të mi për rregullimin e kurës së tyre.

Ju ftoj në pagëzimin tim të Dielën 22 maj në 1:00 pasdite në Tempullin e Zojës së të varfërve. Atëherë unë pres që ju të hani në sallë pritjeje që ndodhet në Plan Street në San Luis 117. Faleminderit.

Shtë shumë e rëndësishme të kemi praninë e familjes dhe miqve tanë. Prandaj, duhet të kemi një lutje për t'ju ftuar për fat të mirë.

Kjo është ajo që kërkon kjo lutje për ftesa për pagëzim. Mund ta përdorni lirisht në ftesat tuaja për pagëzim.

4) Lutja e shkurtër e shëlbimit

Zoti i mrekullueshëm, lavdi dhe nder të jetë për ju, krijuesi i vetëm i jetës. 

Këtu jemi para pranisë suaj për të bekuar jetën e (emri i fëmijës/ ninã), këtë fëmijë të bukur që na e dhurove për një djalë.

Ne ju bekojmë që nga sot, filloni jetën tuaj me udhëzimin dhe mbrojtjen tuaj. Le të rritet djali ynë duke e ditur që Fryma juaj e Shenjtë është shoku i tij më i mirë. Jeta e tij le të ketë qëllime të përjetshme siç ishte jeta e Abrahamit; dhe që si ai, jini të durueshëm të presin për përmbushjen e premtimeve të Zotit, i cili beson në fjalët dhe mësimet tuaja dhe kështu zemra juaj mund t'i pëlqejë Perëndisë tonë. 

Bëhu biri ynë i bekuar, i shëndetshëm, i fortë dhe i prosperuar për lavdinë e Zotit.

Amen!

Lutjet janë të fuqishme, pavarësisht se sa të gjata apo të shkurtra janë ato që me të vërtetë kanë rëndësi është me besimin që janë bërë.Në Bibël ka shumë shembuj që mund t'i gjejmë, në të cilat flasim për fjali të shkurtra, të cilat u përgjigjën në një kohë të shpejtë dhe Kjo është ajo për të cilën duhet të kujdesemi. Ka lutje të gjata që nuk kanë besim dhe lutje të shkurtra janë të fuqishme, gjithçka varet nga besimi që keni dhe jo nga koha që zgjat.

5) Lutje për pagëzimin kryq

Lutje për pagëzimin kryq
Lutje për pagëzimin kryq

Nëse dëshironi të përgatisni disa lutje pagëzimi për t'i shtypur, ne i kemi ato më lart në formën e një kryqi. Ishte gjëja më e bukur që gjetëm. Përfitoni të plotë!

Për cilat janë lutjet për pagëzim?

Lutjet na ndihmojnë për të pastruar shpirtin dhe shpirtin tonë Rinovohet gjatë gjithë procesit të lutjes sepse kërkon kohë dhe ia kushton pasurimit të shpirtit. Që nga momenti kur jemi gati të lutemi, ajo fillon të hyjë në fuqi tek ne, pasi dhënia e kohës tonë në bindje ndaj Zotit është më e mirë se çdo sakrificë tjetër që mund të bëjmë. Në rastin e pagëzimeve është edhe më shumë pasi që një angazhim shpirtëror është duke u bërë përpara Zotit.

Lutjet për pagëzim shërbejnë për të përgatitur frymën tonë për veprimin që do të bëhet. Nëse pagëzimi është tek fëmijët, atëherë përmes këtyre lutjeve ne gjithashtu mund të kërkojmë të ardhmen, në mënyrë që Zoti t'i udhëzojë gjithmonë hapat e tyre dhe t'i mbajë ato pranë palosjeve të tyre në çdo kohë. 

A janë vërtet këto fjali të fuqishme?

Të gjitha lutjet të bëra me besim janë jashtëzakonisht të fuqishme dhe kjo është pikërisht arsyeja pse ata janë bërë një armë shpirtërore që ne mund të përdorim gjithmonë kudo që jemi dhe pa marrë parasysh sa e ndërlikuar ajo që kërkojmë.

Lutjet mund të bëjnë që edhe të vdekurit të ngrihen nga varret e tyre siç e shohim në fjalën e Zoti në shembullin e Llazarit se ai tashmë kishte disa ditë të vdekur dhe me vetëm një fjalë të kthehej në jetë. 

Më shumë lutje: