Lutja për të shitur një shtëpi. Marrja parasysh e lutjes në të gjitha kërkesat dhe veprimet që na paraqiten dita ditës ka një rëndësi të madhe. Pra, nëse kemi nevojë për një lutje për të shitur një shtëpi Ne duhet të dimë se si të kërkojmë fjalinë e duhur për të bërë.

Ka lutje për gjithçka që na duhet dhe të shesim një shtëpi është, pa dyshim, një procedurë në të cilën ne kemi nevojë për drejtimin e një qenie supreme që na çon të marrim vendime të mira pasi që nuk duhet të merret lehtë.

Në lutje do të gjejmë paqe dhe mençuri, vetëm atë që na duhet për veprim të mirë.

 A është lutja për të shitur një shtëpi të fortë? 

Lutja për të shitur një shtëpi

Lutja është e fuqishme, pa marrë parasysh se ku e bëni apo moment, lutja do të jetë gjithnjë arma dhe mjeti ynë më i mirë që do të na ndihmojë të gjejmë rrugëdalje edhe në ato raste kur ne mendojmë se nuk ka asnjë.

Dhe është pikërisht në këto raste më të vështira kur lutja është më e fuqishme. 

Shitja e një shtëpie mund të ketë vështirësi të caktuara, shumë herë është e nevojshme të shitet shpejt dhe është pak interesante të marrësh dikë me të vërtetë të interesuar që dëshiron të blejë pronë, në këto raste asgjë më mirë se lutja që të jetë në gjendje ta shesë atë në kohë rekord.

Nuk ka asgjë që lutja nuk mund të arrijë dhe kjo është plotësisht e vërtetë.

Nëse përkundrazi, ajo që kërkohet është t’i shitet dikujt që i jep kujdesin që ne do t’i jepnim, pasi vetë shtëpia ka një vlerë të madhe sentimentale, atëherë kërkimi për një blerës bëhet edhe më i vështirë.

lutje mund ta bëjë blerësin që prisnim të shfaqej, që përshtatet me çmimin dhe që i jep shtëpisë kujdesin dhe vlerësimin e nevojshëm për të shmangur përkeqësimin e saj.

Vendosja e gjithë besimit në fuqinë e lutjes do të na japë energjitë e nevojshme për të pritur mrekullinë që na duhen.

Lutja në San José për të shitur një shtëpi 

Oh, Shën Jozef i jashtëzakonshëm, Ju, të cilit Zoti ynë e edukoi punën e kabinetit, dhe u afirmua që ishit mirë e vendosur, dëgjoni me ngulm kërkesën time.

Unë dua që ju të më ndihmoni tani Si e ndihmuat edhe djalin tuaj të adoptuar Jezus, Dhe si ju me kulturat dhe aftësitë tuaja Ju keni ndihmuar shumë të tjerë në strehim. Unë dëshiroj ta shes këtë (shtëpi të quajtur ose pronë) në një mënyrë të shpejtë, të lehtë dhe të dobishme.

Dhe unë ju lutem që të bëni dëshirën time Afrohuni te një klient i mirë, i cili është i gatshëm, që e bën dhe është i mirë, Dhe ju më mirëpresni që asgjë të mos ndalë përfundimin e shpejtë të shitjes.

I dashur Shën Jozefi, unë e di që ju do të formonit këtë për mua Për mëshirën e zemrës suaj dhe në kohën e saj të plotë, Por vështirësitë e mia janë shumë të mëdha tani Dhe duhet të bëhet me nxitim.

Shën Jozefi, do ta bëj veten time në një skenar të vështirë Me kokën time të vendosur në errësirë ​​Dhe do të duroj ashtu siç e toleroi Zoti ynë, derisa kjo (shtëpia ose prona të zëvendësohet) të jetë e fundme.

Ne ju kërkojmë që të drejtoni blerësit e nevojshëm, në mënyrë që të mund ta ekzekutojmë transaksionin me një pakt të favorshëm për të dy palët, dhe sa më shpejt që të jetë e mundur.

Atëherë, Shën Jozefi, jam dakord me pjesën e përparme të Zotit tonë të madh që ju të mblidhni mirënjohjen time përjetësisht Dhe unë do të mbaj emrin tuaj të butë në buzët e mia Kudo ku të shkoj.

Amen.

San José është Shenjti tek i cili duhet të shkojmë në këto raste pasi ai, si marangoz, e di vlerën që pasuritë e patundshme mund të kenë në jetën tonë.

Biseda me të mund të na ndihmojë të gjejmë zgjidhjen që prisnim, mos harroni se lutja është e fuqishme dhe nëse, përveç kësaj, ne e bëjmë atë duke qenë e drejtë, atëherë ajo është edhe më e fuqishme. 

Ne nuk mund t'i afrohemi asnjë shenjtori që dyshon në fuqinë ose efektivitetin e tyre, por, përkundrazi, duhet të besojmë dhe të besojmë se secili prej tyre mund të na ndihmojë të gjejmë zgjidhje për secilën prej shqetësimeve tona.

La lutje për Shën Jozefin të shesësh një shtëpi është efektive dhe mrekulli.

 Lutja për të shitur një shtëpi të shitur mirë

Atë Zot, faleminderit që më bekove me këtë shtëpi. Faleminderit për kënaqësinë që kam marrë prej tij gjatë viteve që kam jetuar këtu. Më trego çfarë duhet të bëj për ta përgatitur për shitje.

Lutem që shtëpia ime do të shesë shumë shpejt. Unë nuk do të kem ndonjë frikë në zemrën time, sepse e di që ju keni blerësin e duhur në linjë për ta blerë atë.

Unë kërkoj nga ju që të më jepni hirin për të qenë i sinqertë dhe jo i pangopur në atë që kërkoj.

Unë e di se kam nevojë vetëm për një blerës dhe ju kërkoj ta dërgoni shpejt. Unë premtoj t'ju jap sipas rritjes që do të sillni nga kjo shitje dhe do t'ju nderoj në këtë biznes.

Unë gjithashtu lutem për vendin e ri ku do të më marrësh.

Mund të më përgatitni mua që të gjej shumë gëzim dhe paqe në atë shtëpi të re, në emrin e Jezusit, dashuri.

 

Lutja për të patur një marrëveshje të mirë kur shitet një shtëpi duhet të rrjedhë në një mënyrë të pastër dhe korrekte nga brendësia jonë tek shenjtori, të cilit i drejtohet.

Kjo është arsyeja pse rekomandohet të bëjmë një pastrim fizik dhe shpirtëror të shtëpisë që duam të shesim me qëllim të heqjes së gjithçkaje që parandalon një marrëveshje të mirë në shitje.

A mund t’i them të dy fjalitë?

Shumë njerëz kanë frikë të luten më shumë sesa një lutje. Në këtë rast mos u shqetësoni.

Mund dhe duhet të luten të dy lutjet pa asnjë problem.

Do lutje për të shitur një shtëpi është e fortë dhe duhet të lutet sa herë që dëshironi.

Gjëja e rëndësishme është që ju të besoni në Zot dhe në San José.

Vetëm në këtë mënyrë këta dy shenjtorë do t'ju ndihmojnë me hirin tuaj.

Më shumë lutje: