Lutja për të Bekuarit Shtë një liturgji që në besimin katolik zakonisht bën gjithmonë. Të gjithë besimtarët duhet t'i dinë këto lutje që të jenë në gjendje t'i bëjnë sa herë që na duhet.

Mos harroni se lutjet janë një burim që mund ta përdorim çdo herë kur ndiejmë nevojë, nuk duhet t'i bëjmë ato pa besim, por përkundrazi me ndjenjën e vërtetë në zemrën tonë se ajo që ne po bëjmë është një veprim shpirtëror dhe si i tillë duhet të merret seriozisht . 

Lutja për të Bekuarit

Kjo lutje bëhet, në të shumtën e rasteve, për t’iu adhuruar Zotit tonë Jezu Krisht, duke njohur sakrificën që ai bëri për njerëzimin në kryqin e Kalvarit. 

Lutja për më të Shenjtin Si të lutemi?

1) Lutje për adhurimin e më të shenjtave 

«At i përjetshëm, të falënderoj sepse Ti Infinito Dashuria më ka shpëtuar, edhe kundër vullnetit tim. Faleminderit, Ati im, për durimin tënd të madh që më ka pritur. Faleminderit, Zoti im, për dhembshurinë Tënde të pamatë që më mëshiroi. I vetmi shpërblim që mund të të jap në këmbim të gjithçkaje që më ke dhënë është dobësia, dhembja dhe mjerimi im.

Unë jam para Teje, Frymë e Dashurisë, që ti je një zjarr i pashpjegueshëm dhe dua të qëndroj në praninë tënde bukuroshe, dua të riparoj gabimet e mia, të rinovoj veten në zjarrin e shenjtërimit tim dhe të ju jap homazhe lavdërimi dhe adhurimi.

Bekuar Jezusin, unë jam para jush dhe dua të heq zemrën e panumërt nga Zemra juaj Hyjnore, faleminderit për mua dhe për të gjithë shpirtrat, për Kishën e Shenjtë, priftërinjtë tuaj dhe fetarë. Lejoni, o Jezus, që këto orë të jenë me të vërtetë orë intimiteti, orë dashurie në të cilën më janë dhënë për të marrë të gjitha hiret që Zemra juaj hyjnore më ka rezervuar për mua.

Virgjëresha Mari, Nëna e Perëndisë dhe Nëna ime, unë bashkohem me Ju dhe ju lutem që të ndani në ndjenjat e Zemrës Tuaj të Pajetë.

Zoti im! Unë besoj, e adhuroj, shpresoj dhe ju dua. Ju kërkoj ndjesë për ata që nuk besojnë, nuk adhurojnë, mos prisni dhe nuk ju dua.

Trinia Më e Shenjtë, Atë, Biri dhe Fryma e Shenjtë, ju adhuroj thellë dhe ju ofroj Trupin, Gjakun, Shpirtin dhe Hyjninë më të çmuar të Zotit tonë Jezu Krisht, të pranishëm në të gjitha Tabernakujt e botës, në dëmshpërblim për të gjitha zemërimet, sakrilegjet dhe indiferenca me të cilat Ai vetë ofendohet. Dhe përmes meritave të pafundme të Zemrës së saj Më të Shenjtë dhe Zemrës së Papërlyer të Marisë, ju kërkoj kthimin e mëkatarëve të varfër ".

Një lutje adhurimi për më të shenjtë demonstron një dorëzim të plotë nga zemraKjo është arsyeja pse kjo lutje e veçantë ka një rëndësi të madhe sepse në të ne nuk do të kërkojmë asgjë të veçantë por do të dorëzojmë vetëm zemrën tonë atij që e meriton atë me një zemër të penduar dhe të poshtëruar siç mësohet në fjalën e Zotit. 

Adhuroni, atë që bëhet nga zemra dhe sinqerisht është një armë shumë e fuqishme në fushën shpirtërore. 

2) Lutja tek më e shenjta për të kërkuar një mrekulli

«Ati Më i Shenjtë Qiellor
Ju falënderojmë, para së gjithash
Për sakrificën e dashurisë që bëtë, duke vdekur për mëkatet tona
Kjo është arsyeja pse unë ju njoh, si Zotin tim, dhe vetëm Shpëtimtarin
Sot dua ta vë Atin tim të dashur para jush, jetën time
Ti e di se çfarë po kaloj, dhe atë që unë përulem para jush
Babai fjala juaj thotë se nga plagët tuaja u shëruam
Dhe unë dua ta plotësoj atë premtim, në mënyrë që të më shëroni
Zot kërkoj nga ju që të jeni në duart e specialistëve që kanë çështjen time
Që t’i jepni strategjitë e nevojshme në mënyrë që ata të më ndihmojnë
Nëse është Ati vullneti juaj më i shenjtë
Kalo dorën tënde shëruese mbi mua dhe pastroje trupin tim nga çdo ndyrësi
Hiq të gjitha sëmundjet nga secila prej qelizave të mia
Dhe rivendos shërimin tim
Unë ju pyes, Ati i Shenjtë
Mund të të përkulësh veshin për të dëgjuar lutjet e mia
Dhe fytyra jote hyjnore gjen hirin përpara meje
Jam i sigurt se keni dëgjuar lutjet e mia
Dhe sigurisht, ju jeni duke punuar shërimin në mua
Vullneti juaj do të bëhet Ati i Dashur
Amin "

Keni nevojë për praninë e Zotit në jetën tuaj? Atëherë duhet të luteni Lutjen Më të Shenjtë për të kërkuar një mrekulli.

Kjo lutje do t'ju ndihmojë të arrini një mrekulli. Qoftë e lehtë apo e vështirë, lutja thjesht do të funksionojë.

Lutuni me besim të madh në zemrën tuaj dhe gjithmonë besoni në fuqitë e Zotit, Zotit tonë.

3) Lutjet për të lëvduar sakramentin më të shenjtë të altarit 

«Unë marr këtë ditë dritën, paqen dhe mëshirën
Nga zoti i bekuar i të gjitha qiejve;
Unë e marr Jezusin trup dhe shpirt
Që jeta ime të jetë e mbushur me mirënjohje, dëshirë të madhe, lumturi,
Karizmi dhe stabiliteti para vizitës suaj;
Mbaj thellë brenda meje
Unë mbaj gjoksin e besimit të shenjtë që më lejon
Qëndro i gjallë në kohë krize;
Më pëlqen lumturia e shoqërisë së parajsës
Para udhëtimit të kësaj jeta ime ajo
Ajo është e mbështjellë nga më e shenjta.
Unë e marr këtë sakrament në shpirtin tim
Dhe e pranoj me mëshirë, dashamirësi dhe dashuri.
Qoftë paqja e shpirtit me të gjithë ne
Dhe se perde e errësirës largohet kur
Besimi im bën një pamje.
Amen.«

Kini besim në këtë lutje për të lëvduar sakramentin më të shenjtë të altarit.

Falënderimi është një ekzaltim që bëhet nga zemra dhe me vetëdijen për të ditur se nuk ka njeri si ai person. Në këtë rast ne po i lavdërojmë Zotin, mbretin e mbretërve që e dha veten për dashuri. Se ai duroi dhimbje dhe poshtërim, në mënyrë që ne sot të gëzojmë lirinë e vërtetë në të. 

Falënderimi është një pjesë e rëndësishme e lutjeve të përditshme, të cilat nuk mund ta injorojmë, sepse gjithmonë duhet ta njohim fuqinë e Zotit në jetën tonë.

4) Lutja për Sakramentin e Shenjtë përpara shtratit 

"Oh Jezus Hyjnor! se gjatë natës jeni vetëm në kaq shumë tabernakuj të botës, pa ndonjë krijesë tuaj të shkojë për t'ju vizituar dhe adhuruar.

Unë ju ofroj zemrën time të varfër, duke shpresuar që të gjitha rrahjet e saj të jenë aq sa dashuria dhe adhurimi. Ti, Zot, je gjithnjë zgjuar nën speciet e Sakramentit, dashuria jote e mëshirshme nuk fle kurrë ose lodhet duke vëzhguar mëkatarët.

O Jezusin më të dashur, O Jezus i vetmuar, bëje zemrën time si një llambë që digjet; Në bamirësi jini të përflakur dhe digjen gjithmonë në dashurinë tuaj. Shikoj oh! sentinel hyjnor!

Vëzhgoni botën e mjerueshme, për priftërinjtë, për shpirtrat e shenjtëruar, të humburit, për të varfërit e sëmurë, netët e pafund të të cilave ju duhet forca dhe rehatia juaj, për vdekjen dhe për këtë shërbëtori juaj i përulur që ju shërben më mirë pushoni por pa u larguar nga Ju, nga Tabernakulli juaj ... ku jetoni në vetmi dhe heshtje të natës.

Zemra e Shenjtë e Jezusit qoftë gjithmonë e bekuar, e lavdëruar, e adhuruar, e dashur dhe e nderuar në të gjitha Tabernakujt e botës. Amen ".

Kjo lutje drejtuar Sakramentit të Bekuar dhe Sakramentit të Bekuar para gjumit është një nga më të fuqishmet nga të gjithë.

Para se të flini është e rëndësishme të bëni një lutje ose lutuni Shenjtërimit të Shenjtë të veçantë për të na ndihmuar të pushojmë në qetësi të plotë. Ngjitja e një lutje për sakramentin më të shenjtë para se të shkoni në shtrat është diçka që duhet të bëjmë çdo ditë dhe madje, nxitja e kësaj praktike te fëmijët ka një rëndësi të madhe. 

En la iglesia católica esta es una de las oraciones más importantes ya que fortalece la fe del Krishterimi y fortalece el espíritu.

Ashtë një lutje e reconocimiento, alabanza y Adhurimi i Jezusit dhe sakrificën e tij për njerëzimin. Ne e dimë se lutjet gjithmonë sjellin përfitime në jetën tonë pasi që përmes saj ne ju forcojmë dhe ju mbushim me paqe, kjo është arsyeja pse të kesh një jetë bashkësie me Zotin është e nevojshme. 

Kush është më i shenjti?

Sakramenti më i shenjtë është një veprim besimi që bëhet në kishën katolike ku ne njohim dhe pranojmë sakrificën e Zotit Jezu Krisht. Ky akt zakonisht bëhet në të Dielën e tretë të çdo muaji ku është i ekspozuar në mënyrë që besimtarët të mund të ngrenë adhurimin e tyre.  

Pritësi i shenjtëruar është një simbol i trupit të Krishtit që u shtyp për mëkatet tona për dashurinë e njerëzimit dhe është e nevojshme që të gjithë besimtarët të kenë këtë njohuri në mënyrë që të dorëzohen në adhurim para Zotit.  

A mund të ndez një qiri kur lutem një lutje për më të shenjtë?

Përgjigjja është po, nëse mund të ndizen qirinj kur luten. Sidoqoftë, kjo nuk është e detyrueshme pasi lutjet mund të bëhen në çdo kohë dhe vend dhe ne jo gjithmonë mund të ndezim një qiri për t'u lutur. Shumë besimtarë zakonisht bëjnë altarë të veçantë për shenjtorët e tyre, ku ata kanë qirinj që ndizen në periudha të caktuara, si një ofertë adhurimi.  

Në rastin të lutjeve dhe për çdo akt shpirtëror besimi me të cilin janë bërë është jashtëzakonisht i rëndësishëm sepse aty qëndron efektiviteti i tyre.

Fjala e Zotit na mëson se ne nuk mund të ngremë lutje me një mendje plot dyshime ose duke menduar se ajo që kërkojmë është shumë e vështirë sepse atëherë ajo lutje bëhet një humbje kohe nga e cila nuk do të përfitojmë. 

Shpresoj që të shijove lutjen drejt Sakramentit të Bekuar. Bëhu me Zotin

Më shumë lutje:

Zot