Lutja për Trininë e Shenjtë

Lutja për Trininë e Shenjtë Katoliku për dashurinë, rastet e vështira dhe urgjente dhe mbrojtjen është një nga më të fuqishmit pasi që pyet Atin, Birin dhe Shpirtin e Shenjtë njësoj.

Fjala e Zotit na tregon një Zot Atë të të gjitha gjërave, pastaj na prezanton me Jezu Krishtin i cili është i njëjti njeri i krijuar njeriu, ishte mes nesh dhe dha jetën e tij për hir të njerëzimit, kur shkoi në parajsë ai na la në Frymë Santo dhe tani mund të mbështetemi te të tre.

Ati dhe Biri janë në parajsë dhe Fryma e Shenjtë lëviz në zemrën tonë si zjarr.

Kisha Katolike ka një seri të lutjet të cilat drejtohen posaçërisht te tre që bashkë janë një, triniteti hyjnor.

Janë lutje që ngrihen në raste të ndryshme kur dora e njeriut dhe nuk mund të funksionojë dhe atëherë ne varemi nga një lutje sepse vetëm një mrekulli e Zotit është e mjaftueshme. 

Lutja për Trininë e Shenjtë Kush është Triniteti i Shenjtë?

Lutja për Trininë e Shenjtë

Bashkimi i Atit; Biri dhe Fryma e Shenjtë janë ata që përbëjnë Trininë e Shenjtë.

Paraqitjet e tij ishin graduale dhe ne mund t'i shohim ato përgjatë gjithë Biblia.

Në fillim, në gjenezën Zoti shfaqet duke krijuar qiejt dhe tokën dhe çdo qenie të gjallë.

Pastaj në ungjijtë e Testamenti i Ri ne shohim se Jezu Krishti arrin, i lindur nga një virgjëreshë nga puna dhe hiri i Frymës së Shenjtë. 

Aty fillojmë të njohim tërë jetën e Shpëtimtarit, atëherë kur ai vdes, ringjallet dhe ngjitet në parajsë, ai na lë premtimin e Frymës së Shenjtë, por kjo u manifestua vetëm pas një kohe në ditën e Rrëshajëve të transmetuar në librin e Veprave të Apostuj dhe vazhdon të na shoqërojë edhe sot e kësaj dite. 

Trinitet i fuqishëm që na është dhënë nga kërkesat e zemrës sonë, ato që ne shpesh bëjmë nga shpirti.

Trinia e Shenjtë është gjithmonë e gatshme të na dëgjojë.

Lutja për Trinitetin e Shenjtë Katolik

Unë ju adhuroj, paraclito Fryma e Shenjtë, për Zotin dhe Zotin tim, dhe ju falënderoj pafundësisht me gjithë gjykatën qiellore në emër të Virgjëreshës së Bekuar, Gruan tuaj të dashur për të gjitha dhuratat dhe privilegjet me të cilat e keni stolisur atë, veçanërisht për atë perfekte dhe hyjnore bamirësi me të cilën ju përflakët zemra e tij më e shenjtë dhe e pastër në aktin e Supozimit të tij më të lavdishëm në parajsë; dhe me përulësi ju lutem në emrin e Gruas tuaj të papërlyer, më jepni hirin që të më falni të gjitha mëkatet e rënda që kam bërë që nga momenti i parë që mund të mëkatoja; deri në ditët e sotme, nga të cilat unë pikëllohem pafundësisht, me qëllim që të vdes sesa të ofendoj përsëri Madhështinë tënde hyjnore; dhe nga meritat shumë të larta dhe mbrojtja shumë efikase e Gruas suaj më të dashur, ju lutem që të më dhuroni mua dhe N. N. dhuratën më të çmuar të hirit tuaj dhe dashurisë hyjnore, duke më dhënë ato drita dhe ndihmë të veçantë me të cilat Providence juaj e përjetshme ka paracaktuar për të më shpëtuar, dhe më çoni tek Po.

Lutja e Trinisë së Shenjtë Katolike ka efekte të menjëhershme.

Lutja, një armë e fuqishme që u përket vetëm atyre prej nesh që kanë besuar në fuqinë e Zotit.

Mund t'ju interesojë:  Lutja të mendoj për mua

Mjet i fuqishëm që Kisha Katolike ka ditur të përdorë dhe që na lë një model, një shembull në mënyrë që të dimë të pyesim, çfarë fjalësh të përdorim. 

Lutja nuk është e keqe, ato janë një mundësi për t'u mësuar në lutje, për të mësuar të lutemi siç duhet, kjo është arsyeja pse ekzistojnë lutjet për të na udhëhequr në proces. 

Lutja për Trininë e Shenjtë për dashuri 

Në emër të Atit dhe të Birit dhe Frymës së Shenjtë, Amen.

Triniteti i Shenjtë, fillimi dhe mbarimi ynë, forca dhe ndihma ime dhe ndihma ime hyjnore, i cili jeton në zemrën time dhe është i pranishëm në shpirtin tim dhe mbështjell tërë qenien time.

Bekuar Triniteti i Shenjtë, që meriton çdo nder, lavdi dhe lavdërim, Unë besoj në fuqinë Tënde, Perëndinë Atë, Perëndinë Birin, Perëndinë Shpirtin e Shenjtë.

Unë u besoj verbërisht dhuratave tuaja dhe shpresoj në Ty, dhe shpresën dhe bamirësinë time që i vendos në duart tuaja, më ndihmoni të rris besimin tim dhe çdo ditë me dashurinë tuaj të jem një person më i mirë dhe të zgjohem plot inkurajim dhe entuziazëm.

I bekuar Zot, ti je burimi nga buron dashuria dhe jeta, që na ke krijuar sipas shëmbëlltyrës dhe shëmbëlltyrës tënde dhe që për dashurinë ndaj nesh e ke dërguar Zotin Birin që me jetën e tij të na shpengojë dhe të na shpëtojë nga mëkati, unë ...

(Thuaj emrin tënd)

Unë ju jap dhe shenjtëroj gjithçka që banon në qenien time dhe shumë keq ju kërkoj të më falni për të gjitha gabimet që kam bërë dhe për mëkatet që kam bërë deri më sot dhe që më ndajnë nga Ty.

Triniteti i Shenjtë, ju lutem që të mëshironi mua dhe më jepni ndihmën tuaj, në mënyrë që shpirti im të mbushet me qetësi, duke e shndërruar veten time në një pacient, të kuptuar, të përulur dhe të veshur me mirësinë tuaj.

Bekuar Fryma e Shenjtë, burim i gjithë ngushëllimit, unë ju kërkoj të pasuroni shpirtin tim me bollëkun e dhuratave tuaja.

Ju jeni shpresa dhe mburoja ime në betejat e mia, ju jeni forca ime në fatkeqësi dhe ankthe.

Për këtë arsye unë vij në gjunjë para Teje për t'ju kërkuar që të lutemi të zgjasni dorën tuaj për ndihmë dhe të më ndërmjetësoni përpara Zotit Atë që të marrë ndihmën e tij të shpejtë.

Fryma e Shenjtë Qiellor, rinovoni forcën time dhe rritni guximin tim për të vazhduar këtë betejë me të cilën përballem, ju lutemi mbështesni veshin drejt lutjeve të mia dhe më jepni atë që dëshiroj dhe ju kërkoj në këtë ditë.

Ju lutemi dritë në zemrën time dashurinë e Perëndisë që ndriçon zemrat e ndjekësve tuaj besnikë. Për Dashurinë, Fuqinë dhe Mëshirën Tënde kërkoj nga ju që të më çlironi nga çdo fatkeqësi dhe se asgjë nuk e prish paqen time ose nuk më bën të vuaj.

Triniteti i Shenjtë, unë vij me besim të plotë tek Ti, dhe me gjithë besimin e shpirtit tim, që të mund të lehtësosh dhembjet që më shkaktojnë vuajtje të mëdha, të lutem shëroj plagët e zemrës time dhe derdh mëshirën tënde për mua dhe se kam nevojë për aq shumë emergjente:

(Tregoni Trinisë së Shenjtë atë që ju nevojitet urgjentisht dhe kërkoni ndihmën e tyre të lavdishme)

Zoti Atë, faleminderit sepse dëgjon lutjet e mia, për dashurinë Tënde të pafund dhe për sigurinë që më jep dashuria jote, që më strehon dhe më sjell ngushëllim.

Ju lutem që të më ndihmoni, Trinia e Shenjtë, ju kërkoj ndërhyrjen dhe meritën e Virgjërës Mari të Bekuar, Nënës së Jezusit dhe nënës sonë.

Amen.

A ju pëlqeu lutja e Trinisë së Shenjtë për dashuri?

Mund t'ju interesojë:  Lutja e bekimit

Dashuria është gjithmonë motori i lutjeve tona, pavarësisht nëse na shtyn të kërkojmë të tjerët ose ne kërkojmë dashuri për të kaluar rrugën tonë.

Sido që të jetë, gjëja e rëndësishme është të kërkoni nga zemra, nga shpirti dhe me shumë besim.

Ajo që i bën lutjet tona të fuqishme dhe marrin përgjigje është se besojmë se ajo që kërkojmë mund të jepet.

Kërkimi i dashurisë, në mënyrë që ne të dimë ta identifikojmë atë në momentin që ajo përshkon rrugën tonë, ka një rëndësi të madhe pasi fjala e Zotit mëson se zemra po mashtron dhe mund të na bëjë të besojmë se e gjejmë dashurinë kur nuk është. 

Kjo është arsyeja pse të kesh udhëheqjen e Trinisë së Shenjtë është pothuajse një akt i jetës dhe vdekjes. 

Lutja e Trinisë së Shenjtë për raste të vështira dhe urgjente

Triniteti i Shenjtë, Zoti Triune dhe Një, Ati, Biri dhe Fryma e Shenjtë, fillimi dhe fundi ynë, bëj sexhde përpara Ty të bëj homazhe: të bekuar dhe të lavdëruar qoftë Trinia e Shenjtë! Për ju, Trinia e Shenjtë qofshi të gjithë nder, lavdi dhe lavdërim për gjithë përjetësinë, unë besoj në ju me gjithë zemrën time dhe uroj të jem përkushtuesi juaj besnik, vij tek ju me besim të plotë për t'ju kërkuar të më shihni gjithmonë të lirë nga e keqja, si dhe nga të gjithë fatkeqësitë dhe rreziqet, dhe në nevojat e mia, ju lutem, më jepni mirësinë tuaj.

Babai i Qiellit, Jezusi Bari i Mirë, Fryma e Shenjtë, ju lutem për ndërmjetësimin dhe meritën e Virgjërës Mari të Bekuar, më jepni ndihmën, udhëzimin dhe mbrojtjen tuaj për të gjitha çështjet dhe shqetësimet e jetës sime.

Lavdi Zotit tonë At, burim mirësie dhe mençurie të përjetshme, jeta vjen nga ju, dashuria vjen nga ju, bëni çdo moment të punoni me drejtësi dhe maturi për të shijuar të mirat dhe ngushëllimet që më dërgoni; mos harroni se unë jam fëmija juaj, dhe ki mëshirë për vuajtjet, nevojat e mia dhe më jep ndihmë në këtë situatë të vështirë:

(pyesni me shumë besim se çfarë doni të arrini)

Faleminderit, baba i mëshirshëm që keni qenë atje.

Lavdi Ty Zoti Biri i Atit Qiellor, në zemrën e shenjtë të cilit shpirti im gjen strehim, më mëso të imitoj me besnikëri jetën tënde dhe virtytet e tua, më jep qëndrueshmëri dhe këmbëngulje për të përmbushur mësimet e tua dhe më bëj të praktikoj vepra bamirësie më shpesh, mos më braktis në luftimet e përditshme, më çlironi nga lidhjet që ka armiku për mua, më largoni dhe më mbroni nga çdo fatkeqësi që më shqetëson dhe më jep ndihmën tuaj të mrekullueshme në këtë problem: (përsërisni kërkesën me shumë shpresë).

Faleminderit Jezusin tim të mirë që jeni në anën time në momente dëshpërimi dhe ankthi.

Lavdi për ju Fryma e Shenjtë, qartësia që ndriçon gjithçka, dhe që ju jeni gëzimi, harmonia dhe gëzimi i krijimit, bëni që gjithmonë i ndrojtur frymëzimet tuaja hyjnore të më jepni paqe, më jepni ndihmë në mungesat dhe problemet e mia dhe më jep ndihmën tuaj në mënyrë që të arrij atë që më duhet kaq shumë tani.

Faleminderit Fryma Hyjnore e Dashurisë që më ndihmove kur gjithçka është e errët dhe kam nevojë për Dritë.

Nëna dhe Mbretëresha e imja, Zonja e Qiellit Ju që duke qenë kaq afër Trinisë së Shenjtë luteni për mua dhe problemet dhe mangësitë e mia aktuale, qofshi Ju avokati im dhe një gjysmë në mënyrë që lutja ime të marrë pjesë, më bëj që të marr mrekullinë që kam aq shumë nevojë për jeta ime

Faleminderit Nëna ime e dashur, e bekuar Virgjër Mari, që keni kuptuar kaq shumë dhe gjithmonë i keni përmbushur kërkesat tona.

Triniteti Hyjnor, Ati, Biri dhe Fryma e Shenjtë, më jep mëshirën tënde, më jep mirësinë tënde dhe më jep një zgjidhje të shpejtë në pikëllimet dhe ankthet e mia.

Babai, Biri dhe Fryma e Shenjtë, Triniteti i Bekuar dhe Më i Shenjtë, ju dua, ju adhuroj dhe ju dhuroj qenien time.

O Trinidad de Amor, Dios de compasión, me abandono a tu Voluntad Divina, pues tus tiempos son perfectos y solo Tú sabe lo que más me conviene, Lavdi Atit, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo, gloria a la Santísima e indivisa Trinidad, como era en el principio, ahora y siempre, por todos los siglos de los siglos.

Kështu qoftë

 

Ato raste kur nuk ka asgjë të mundshme njerëzore që mund të bëjmë.

Mund t'ju interesojë:  Lutja për të vdekurit

Ato raste kur ata na kanë dhënë një diagnozë mjekësore, ku një anëtar i familjes është zhdukur, ku një fëmijë ka nevojë për ndihmën e Zotit dhe nuk e njeh atë ose nuk dëshiron ta kërkojë atë, vuajtje, dhimbje, pafuqi, shqetësim dhe disa situata dhe emocione që na bëjnë më të dëshpëruar ato janë në të cilat dora e fuqishme e Perëndisë lëviz me fuqi. 

Lutja e Trinisë së Shenjtë mund të jetë ndihma jonë së shpejti në mes të problemeve më të vështira për tu zgjidhur.

Gjithçka është një veprim besimi dhe besimi në Zotin, duke besuar se ai ka kontrollin e të gjitha gjërave dhe se ai e di se çfarë po bën.

Shkurtër për mbrojtje 

Unë ju njoh dhe ju nderoj, O Virgjëresha e Shenjtë, Mbretëresha e Qiellit, Zonja dhe Mbrojtësja e universit, si Bija e Atit të përjetshëm, Nëna e Birit të tij më të dashur dhe Gruaja më e dashur e Shpirtit të Shenjtë; dhe bëni sexhde në këmbët e Madhërisë suaj të madhe me përulësinë më të madhe ju lutem për atë bamirësi hyjnore; që ishe jashtëzakonisht i plotë në Supozimin tënd në qiell, që më dhurove hirin dhe mëshirën e veçantë, duke më vendosur nën mbrojtjen tënde më të sigurt dhe më besnike dhe duke më pranuar në numrin e atyre shërbëtorëve më të lumtur dhe me fat që ti mbart të gdhendur në gjoksin tënd të virgjër.

Vendosni veten, oj Nënë dhe Zonja ime më e mëshirshme, të pranoni zemrën time të mjerueshme, kujtesën time, vullnetin tim, dhe fuqitë e tjera të brendshme dhe të jashtme dhe shqisat e mia; Pranoni sytë, veshët, gojën time, duart dhe këmbët e mia, qeverisni ato sipas miratimit të Birit tuaj, në mënyrë që me të gjitha lëvizjet e tij ai të synojë t'ju japë lavdi të pafundme.

Dhe për atë mençurinë me të cilën ju ndriçoi Biri juaj më i dashur, ju lutem dhe ju lutem të më merrni dritë dhe qartësi që ta njihni mirë veten time, asgjëjen time, dhe veçanërisht mëkatet e mia, t'i urrej dhe t'i urrej gjithmonë, dhe gjithashtu të më arrij dritë të njoh gjarpërinjtë të armikut infernal dhe luftimet e tij të fshehura dhe të dukshme.

Sidomos, nënë e perëndishme, ju lutem hirin tuaj ... (Lista).

kjo lutje mrekulli Ala Santísima Trinidad për të kërkuar shëndetin, mbrojtjen dhe prosperitetin tonë është shumë e fortë!

Na mbron, kujdeset për ne y na udhëheq të bëjmë vetëm atë që është vullneti i Zotit. Ne mund të kërkojmë mbrojtje për veten tonë ose për familjen dhe miqtë tanë.

Mos harroni se të gjitha këto energji pozitive rrjedhin nga ne duke përshkuar gjithçka rreth nesh.

Nuk ka asgjë nga e cila trinia Hyjnore nuk mund të na mbrojë, nuk ka asgjë që është më e fortë ose më e fuqishme se Zoti, kjo është arsyeja pse ne besojmë se ai është ai që kujdeset për ne dhe tonën pavarësisht se ku ndodhen.

Kur mund të lutem?

Ju mund të luteni sa herë që dëshironi.

Lutja për Trininë e Shenjtë nuk ka ditë, orë apo moment ideal.

Ne duhet të lutemi kur duam të lutemi. Ne duhet të kemi besim dhe gjithmonë të besojmë se gjithçka po shkon mirë.

Më shumë lutje:

 

bibliotekë mashtrimesh
Zbuloni në internet
Ndjekës në internet
përpunoje lehtë
mini manual
një si të bëni
ForumPc
LlojiRelax
Revista Lava
çrregullt