Cili është ndryshimi midis kalvinizmit dhe arminianizmit? Kalvinizmi dhe Arminianizmi janë dy rrjedha të mendimit brenda Krishterimit që përpjekje për të shpjeguar marrëdhënien midis shpëtimit, sovranitetit të Zotit dhe fuqisë së njeriut për të zgjedhur. Kalvinizmi fokusohet më shumë në sovranitetin e Zotit dhe arminizmi përqendrohet më shumë në vullnetin e lirë. Bibla flet për të dyja.

Indeksi i përmbajtjes

Origjina e debatit

Kalvinizmi dhe Arminianizmi u ngrit në të njëjtën kohëMe Kalvinizmi bazohet në idetë e një njeriu të quajtur John Calvin dhe Arminianizmi bazohet në mendimet e Jakob ArminiusMe Pasuesit e këtyre dy burrave kanë (dhe ende kanë) konflikte për dallimet në pozicionet e tyre.

Kur kalvinizmi po bëhej popullor, pasuesit e arminianizmit shkruan për disa pika në të cilat ata nuk ishin dakord me kalvinistët. Këta, nga ana tjetër, riafirmuan qëndrimin e tyre në përgjigje. Kështu filloi një debat i madh që ka zgjatur për disa shekuj.

Cili është ndryshimi midis kalvinizmit dhe arminianizmit?

Cili është ndryshimi midis kalvinizmit dhe arminianizmit

Cili është ndryshimi midis kalvinizmit dhe arminianizmit?

Dallimi kryesor midis kalvinizmit dhe arminianizmit është si funksionon shpëtimiMe Kalvinizmi thotë se ne nuk kemi asnjë votë për të; Arminianizmi thotë se ne mund të zgjedhim.

Kalvinizmi mësoje atë Zoti është sovran mbi gjithçkaMe Prandaj, ai zgjedh kë dëshiron të shpëtojë. Askush nuk mund ta shpëtojë veten me vullnetin e tij të lirë, sepse ne të gjithë jemi kapur në mëkat. Por Zoti jep njëfarë besimi për t'u shpëtuar. Askush që Zoti ka zgjedhur nuk mund t'i rezistojë shpëtimit; të gjitha do të ruhen detyrimisht.

"Ndërsa na zgjodhi në të para themelimit të botës, që ne të jemi të shenjtë dhe të patëmetë para tij,

në dashuri duke na paracaktuar që të birësohemi fëmijët e tij nëpërmjet Jezu Krishtit, sipas dashurisë së pastër të vullnetit të tij,

për lavdërimin e lavdisë së hirit të tij, me të cilin na bëri të pranuar në të Dashurin »

Efesianëve 1: 4-6

Arminizmi pranoni sovranitetin e Zotit dhe faktin se askush nuk mund ta shpëtojë veten me përpjekjet e tij. Zoti na ofron shpëtim falas, por gjithashtu i jep secilit person një zgjedhjeAskush nuk është i detyruar të besojë dhe të shpëtohet.

Ja, unë qëndroj te dera dhe trokas; Nëse ndokush dëgjon zërin tim dhe hap derën, unë do të hyj tek ai dhe do të darkoj me të, dhe ai me mua.

Zbulesa 3: 20

Një ndryshim tjetër është se kë erdhi Jezusi për të shpëtuar. E Kalvinizmi mëson se Jezusi vdiq vetëm për të shpëtuar të zgjedhurit, se Zoti i zgjodhi ata për të pasur besim. E Arminianizmi mëson se Jezusi vdiq për të gjithë njerëzit, por vetëm ata që besojnë do të shpëtohen.

Megjithatë, shumica Kalvinistët nuk besojnë se ne jemi "kukulla" të ZotitMe Ata e pranojnë se ne kemi fuqinë për të marrë vendime, por jo në aspektin e shpëtimit. Shumica e ndjekësve të Arminianizmi gjithashtu nuk beson se ne jemi të shpëtuar nga veprat ose meritat. Ata pranojnë se shpëtimi është i të gjithë Perëndisë; thjesht ne kemi fuqinë për ta refuzuar atë shpëtim.

Midis kalvinistëve dhe përkrahësve të arminianizmit ekziston edhe një debat nëse është e mundur që një besimtar të humbasë shpëtimin. Kalvinizmi thotë se është e pamundurMe Nga ana tjetër, Arminianizmi thotë se mund të jetë e mundur, por nuk ka siguri.

Cila është ajo e sakta?

Nuk ka përgjigje të qartë për këtë pyetje. Bibla thotë se Zoti është sovran mbi gjithçka, por ne jemi gjithashtu të lirë të marrim vendime. Asgjë nuk ndodh pa lejen e Zotit, por njerëzit bëjnë edhe gjëra që Zoti nuk i dëshiron.

Çështja e shpëtimit është e ngjashme me pyetjen e pulës dhe vezës. Cila erdhi e para? Vullneti apo besimi i Zotit? Bibla nuk përgjigjet! Zoti nuk është i kufizuar në rregullat e kohës, para dhe pas. Eternalshtë e përjetshme dhe mund të kthehet prapa, përpara dhe në çdo drejtim në kohë. A ka kuptim të përpiqemi të shpjegojmë veprimin e Perëndisë në terma kohorë?

Bibla e thotë këtë Zoti ka kontrollin e gjithçkajeMe Por, në sovranitetin e Tij, na lejon të marrim vendimeMe Ne jemi paralajmëruar të mos refuzojmë shpëtimin që na ofron Zoti, por jemi gjithashtu të sigurt se Zoti do të na mbajë në besim.

Es e pamundur të deklarohet se njëra palë ka të drejtëpse Bibla nuk sqaronMe Për shembull, vargu i Gjonit 3:16, Mund të përdoret për të vërtetuar se Jezusi vdiq vetëm për të zgjedhurit që besojnë dhe gjithashtu për të provuar se Jezusi vdiq për të gjithë, por vetëm ata që besojnë janë të shpëtuar pasi vargu thjesht thotë se ata që besojnë në Jezusin do të shpëtohen dhe nuk është i fokusuar në ky lloj detaji.

Sepse Perëndia e deshi aq botën sa dha Birin e tij të vetëmlindurin, në mënyrë që kushdo që beson në të të mos humbasë, por të ketë jetë të përjetshme.

Gjoni 3:16

Fatkeqësisht, shpesh ndodh që një person që duket se ka besim të braktisë Jezusin. Sipas kalvinizmit, ky person kurrë nuk kishte një besim të vërtetë, kështu që në të vërtetë nuk do të ruhet. Sipas Arminianizmit, kjo ndoshta mund të jetë dëshmi se është e mundur të humbasësh shpëtimin nëse një person me të vërtetë dëshiron të refuzojë Jezusin.

Bibla thotë se disa njerëz e provojnë Jezusin, por pastaj e refuzojnëMe Megjithatë, nuk thuhet nëse këta njerëz do të shpëtohen apo jo. Prandaj,  ajo që vërtet vlen është përjetësia.

Sepse është e pamundur që ata që dikur u ndriçuan dhe provuan dhuratën qiellore dhe u bënë pjesëmarrës të Shpirtit të Shenjtë,

dhe gjithashtu u pëlqeu fjala e mirë e Zotit dhe fuqitë e epokës që do të vijnë,

dhe ata u kthyen, u ripërtërinë përsëri në pendim, duke e kryqëzuar përsëri për veten e tyre Birin e Perëndisë dhe duke e ekspozuar ndaj tij vituperation.

Hebrenjve 6: 4-6

Kjo ka qenë! Shpresojmë që ky artikull të ketë qenë i dobishëm për ju që ta dini cili është ndryshimi midis kalvinizmit dhe arminianizmitMe Nëse tani doni të dini cilat janë dallimet kryesore midis katolikëve dhe protestantëve, vazhdo shfletimin Zbuloni. Online.

 

si