Lutje për të Shën Jude Thaddeus për raste shumë të vështira dhe të dëshpëruara Midis të gjitha kërkesave që një person mund të ketë, ka raste më të vështira se të tjerët. Për këto ekziston kjo lutje e fuqishme.

Këtu nuk mund të kërkoni gjëra të thjeshta ose të pavlefshme, domethënë, kjo lutje është e veçantë për të kërkuar gjëra që janë të pamundura si një shërim i mrekullueshëm, për shembull.

Rastet shëndetësore janë më të zakonshmet, megjithatë mund të kërkoni diçka tjetër.

Në rastet kur ka persona të humbur, fëmijë ose të rritur, San Judas Tadeo u kërkohet t'u tregojë atyre rrugën për në shtëpi.

Gjëja kryesore është besimi me të cilin bëhet.

Të jesh dëshpërues për të parë një mrekulli është normale, shumë herë ka situata që duken të bllokuara, por në këto raste lutja mund të jetë burimi ynë i vetëm i paqes dhe besimit. 

Lutja për Shën Judën Tadeo për raste shumë të vështira dhe të dëshpëruar Kush është ai?

Lutja për Shën Jude Thaddeus për raste shumë të vështira dhe të dëshpëruara

I njohur për të qenë shenjtori që na ndihmon në rastet kur duket se nuk ka zgjidhje. Ai përmendet në ungjijtë e Biblës si një nga dymbëdhjetë dishepujt e Jezuit.

Duke qenë një nga dymbëdhjetë apostujt ai ishte afër Zotit në kohën kur ishte në tokë në formën e tij njerëzore. 

Ai është ngatërruar shpesh me Judën Iskariotin, i cili ishte ai që i dha Jezusit farisenjve.

Judas Tadeo nuk ka shumë informacione konkrete që na tregojnë se nga vjen, por ajo që dihet është fuqia e saj për të dhënë mrekulli të pamundura.

Ai konsiderohet shenjtori më i thirrur sot, prandaj është shumë e rëndësishme të njohësh pak më shumë rreth historisë së tij.

Fuqia e tij e mrekullueshme qëndron në faktin se ai vepron si ndërmjetës midis nesh dhe Jezusit, në këtë mënyrë besohet se kërkesat marrin më shumë rëndësi para fronit qiellor dhe për këtë arsye ata janë përgjigjur më shpejt pa marrë parasysh sa e vështirë apo e vështirë është mrekullia që kërkohet në lutje.

Lutja për Shën Jude Thaddeus për raste shumë të vështira dhe të dëshpëruara 

O apostulli i lavdishëm Shën Jude! Shërbëtor besnik dhe mik i Jezusit. Emri i tradhtarit që e dha Mjeshtrin tuaj të dashur në duart e armiqve të tij ka qenë shkaku që shumë ju kanë harruar. Por Kisha ju nderon dhe ju thërret në mënyrë universale si mbrojtës të rasteve të vështira dhe të dëshpëruara.

Lutuni për mua që jam aq e mjerueshme dhe e shfrytëzoj, ju lutem, për atë privilegj të veçantë që ju është dhënë. Me të cilën të ndihmoni të dukshme dhe menjëherë kur pothuajse të gjitha shpresat kanë humbur.

Ejani në ndihmën time në këtë nevojë të madhe.

Kështu që unë mund të marr ngushëllimet dhe ndihmën e qiellit në të gjitha nevojat, shtrëngimet dhe vuajtjet e mia, veçanërisht (bëj secilën prej lutjeve të tua të veçanta këtu). Dhe që ai të mund ta bekojë Perëndinë me ju dhe me të gjithë të zgjedhurit për gjithë përjetësinë.

Unë ju premtoj, Shën Jude të lavdishëm, ta kujtoj gjithmonë këtë favor të madh dhe kurrë nuk do të ndalem së nderuari ju si mbrojtësi im i veçantë dhe i fuqishëm dhe bëj gjithçka mundem për të nxitur përkushtimin tuaj.
Amen.

Sëmundjet terminale si kanceri, aksidentet tragjike, personat e zhdukur, rrëmbimet, plaçkitjet dhe të gjitha kërkesat që konsiderohen të vështira janë ato që duhen adresuar ndaj këtij shenjtori. 

Ju duhet të pyesni në mënyrë specifike se çfarë doni të merrni, për këtë duhet ta dini mirë rastin, ne nuk mund të kërkojmë të shërojmë dikë, është më mirë të luteni në mënyrë specifike, duke përdorur emrin e personit dhe emrin e sëmundjes, për shembull .

Specialist për kauza të humbura, në ato raste kur njerëzit kanë humbur besimin, ku nuk ka shpresë.

Këto janë momentet kur fuqia e këtij punëdhënësi është i pranishëm. Specialist në shpëtimin e aftësisë për të besuar një Shenjt i cili na ndihmon të ruajmë dhe stokojmë besimin.

A është lutja e fuqishme? 

Ajo që i bën një lutje Shën Jude Thaddeit për raste shumë të vështira dhe të dëshpëruara është e fuqishme është besimi me të cilin bëhet.

Fjala e Zotit na mëson se nëse kërkojmë nga Ati të besojë se ai do të na japë mrekullinë.

Prandaj mund të kuptojmë se është kërkesa e vetme që një fjali të sjellë ndonjë rezultat. Të pyesim pa besim se ne mund të mbështetemi në favorin dhe ndihmën e Zotit është të lutemi kot.

Ne nuk mund të pyesim dikë që nuk besojmë të na japë atë që kërkojmë. Gjithçka që kërkohet duhet të jetë duke besuar nga pjesa më e thellë e zemrës.

Një besim i mirëfilltë Zoti, krijuesi i të gjitha gjërave, është akoma i fuqishëm për të na ndihmuar në gjithçka që na nevojitet dhe ka shenjtorët e tij për ta ndihmuar atë ta arrijë atë, prandaj mos hezitoni të luteni sa herë që ju nevojitet.

Kur duhet ta fal namazin Shën Jude Thaddeus?

A doni të dini kur duhet ta luteni këtë lutje të fuqishme?

Ju mund t'i luteni lutjes Shën Jude Thaddeit për raste shumë të vështira dhe të dëshpëruara kur të keni nevojë.

Ky shenjtor i fuqishëm i dëgjon të gjitha kërkesat tuaja, sepse mjafton të luteni me besim dhe me shumë besim brenda zemrës së tij.

Ju mund dhe duhet të luteni çdo ditë para shtratit ose çdo ditë kur zgjoheni.

Nëse keni kohë, ju rekomandojmë që të ndizni një qiri të bardhë për t'i ofruar San Judas Tadeo.

Më shumë lutje: