Munamato kuna Santa Muerte kuti mudiwa adzoke. Iwe uchave unokwanisa kuwana mhinduro kune dzakawanda zvezvikumbiro zvako maererano nerudo.

Iye iye mudiwa asiri kupedzisa kupinda muhupenyu hwako kana iye akangopasa kuyambuka gwara rako anogona kugashira gwara reNoyera Rufu kuti auye auye kuzokuwana muhupenyu hwake.  

Mune zviitiko izvozvo apo rudo rwatinonzwa nekuda kwemunhu harudzoreredzwi ndipo patinoda rubatsiro rwatinowana mumunamato uyu une simba nenzira inokurumidza, inokurumidza.

Unogona kutenda, munamato uyu une simba kwazvo. Namata nekutenda kukuru uye kuhakisa simba rako!

Chii chiri Ochikafu kuSanta Muerte kuitira kuti mudiwa adzoke?

Munamato kuna Santa Muerte kuti mudiwa adzoke

Minamato ishumire pane zvese zvaunoda, chikumbiro chinogona kunge chisiri cheenyama sekuporesa kana upfumi asi chingave chemweya kuti uwane rugare rwemukati.

Mune ino nyaya munamato ndewe wana rudo kana kuti iye atitore, chakakosha kuziva kuti munamato unogona kuita zvese. 

Uyu munamato kuna Santa Muerte unofungidzirwa kuti wakatanga murudzi rweAztec kuMexico, zvisinei zvinozivikanwa kuti kusvika parizvino yakagamuchirwa nekuda kwesimba rayo nekubudirira. 

Munamato kuna Santa Muerte kuti udzose mudiwa

Santa Muerte, shamwari yevakadzi nevarume vanotambura, ndinopfugama patsoka dzako kuti ndikuudze dambudziko rangu.

Ndiri kutsvaga kuti mundibatsire kukunda zvipingaidzo zvangu zverudo.

Kusuwa uye kusabatsira zvinondibata.

Ndinokumbira kuti uterere chikumbiro changu, manzwiro angu akachena uye akavimbika kune wandinoda.

Ndine hurombo nemamiriro ezvinhu aya uye ndinotsvaga zororo pasi pejasi rako dzvene.

Gamuchira aya mazwi sekuratidza kwezviri kuitika mumoyo mangu.

Mweya wangu unopera simba nekuda kwekusavapo (taura zita rake) uye ndinokukumbirai nesimba rangu rose kuti muuye nazvo kwandiri.

Ndinoziva kuti unonzwa minamato yangu nekuti vanobva pakadzika dzomweya wangu, Ndinoziva kuti uchandibatsira.

Ini ndinokutendai sezvo nyasha dzinoongwa, kukupai ini rukudzo rwangu uye hukuru hwese.

Ini ndinokuvimbisaiwo (anoita vimbiso) Ini ndichazadzisa pasina kuzeza.

Ini ndinosiya matambudziko angu ekunze mumaoko ako, nekuti ini ndinovimba nemasimba ako, anoshamisa uye ane mutsa Santa.

Saka ngazvive.

Iyo Santa Muerte iyo inotungamirwa izvi munamato yakatarwa ndeye Santa Muerte Roja, chimiro chayo chemuviri chinomiririrwa pamwe chete nejasi rine ruvara-rubha.

Anogona kuitwa zvikumbiro zvine chekuita nemanzwiro, rudo, hukama uye manzwiro.

Kune avo vanokurudzira kugadzira aritari yakajeka nemimwe mipiro inogona kuva michero, maruva, zviwitsi kana doro.

Munamato kuna Santa Muerte kuti udzore mudiwa unofanirwa kuitwa pamberi peatari iyi kwemazuva manomwe uye pakupera kwenguva ino kuti inguva yekumirira chishamiso kuti chiitike.   

Munamato uyu une simba here?

Mhinduro yacho hapana mubvunzo kuti yakanaka kubvira, mumakore apfuura, zviratidzo zvevatendi vakauya nazvo uye vakawana rubatsiro zvave zvichizivikanwa.

Mukuwedzera, minamato yose yakaitwa nekutenda ine simba.

Ane simba kwazvo. Isu tinotofanira kuva nekutenda.

Zano: Munamato kuna Santa Muerte kuti udzorere mudiwa

Ndinoda kupa zano rakareruka kuita kuti munamato uve nesimba.

Chiedza 7 tsvuku makenduru kumberi kwechifananidzo cheSanta Muerte. Ukabudirira, batidza makenduru kumberi kwechifananidzo cheRufu Rutsvene.

Mupe makenduru. Makenduru chipo chekutenda iwe.

Unogona ita chivimbiso chako mukati meiyi tsika. Unogona kuvimbisa kuvhenekera mamwe makenduru kana kuita imwe mhando yekupihwa.

Nenzira iyoyo munamato wako unoshanda nekukurumidza. Rubatsiro rwese rwunodiwa ruchawanikwa nenzira yakapusa uye yakasimba.

Kana iwe uchida kuva nemunhu anodikanwa kudzoka, iwe unofanirwa kunamatira uyu munamato Rufu Rutsvene.

Mimwe minamato: