Kako je bilo po Svetem pismu nastanek sveta. Skozi zgodovino so različne kulture poskušale odgovoriti na izvor sveta. Po drugi strani pa znanost poskuša osvetliti temo. Vendar pa je najbolj slišana in najbolj preučena zgodba po zahodu že tisočletja tista, ki je zapisana v Svetem pismu.

Čeprav je res, da je danes v to nemogoče verjeti svet bi lahko nastala v 7 dneh, je treba opozoriti, da Sveto pismo ni dobesedno, ampak literarno delo. Tako lahko najdemo velike resnice o stvarjenju sveta.

Kako je bilo po Svetem pismu nastanek sveta

Po Svetem pismu je nastanek sveta božje dejanje. Bog s tvojimi besedami oblikoval vse elemente vesolja in dal življenje vsem bitjems. Na začetku stvarstva zemlja ni imela oblike, bila je le tema, kaotična voda in Božji Duh se je premikal po njej. Nato je v enem tednu Bog oblikoval svet, ki ga poznamo.

Prvi dan ustvarjanja sveta po Svetem pismu

Prvi dan ustvarjanja sveta po Svetem pismu

Prvi dan ustvarjanja sveta po Svetem pismu

Prvi dan stvarjenja sveta je Bog rekel "Naj bo svetloba" in pojavila se je luč. Svetloba in tema sta se ločila in Bog je poklical s časom dan od svetlobo in del časa v noč temno. Tako je nastal prvi dan.

Na začetku je Bog ustvaril nebesa in zemljo.

In zemlja je bila brez oblike in praznine, tema pa je bila na globini in Božji Duh se je gibal po vodi.

In Bog je rekel: naj bo svetloba; in luč je bila.

In Bog je videl, da je svetloba dobra; in Bog je ločil svetlobo od teme.

In Bog je luč imenoval Dan, temo pa Noč. In bil je en dan zvečer in zjutraj.

1. Mojzesova 1: 5-XNUMX

Drugi dan

Bog je ustvaril nebesa na zemlji

Bog je ustvaril nebesa na zemlji

Drugi dan, Bog je ustvaril nebo (ozračje) nad zemljo. Nebo je služilo za ločevanje vode v tekočem stanju na površini zemlje od vode v plinastem stanju. Tako je prišel vodni krog.

 

Nato je Bog rekel: Naj bo prostranost sredi voda in loči vode od vod.

In Bog je naredil širino in ločil vode, ki so bile pod prostranstvom, od voda, ki so bile nad prostranstvom. In bilo je tako.

In Bog je širino poklical nebo. In popoldan in jutro sta bila drugi dan.

1. Mojzesova 6: 8-XNUMX

Tretji dan

Tretji dan je Bog ustvaril zemljo

Tretji dan je Bog ustvaril zemljo

Tretji dan, Bog je ustvaril suho zemljo. Vode so pokrile celotno površino zemlje, zato jim je Bog ukazal, naj se umaknejo, pri čemer je del površine pustil izpostavljeno. Bog je imenoval suh del zemljišča in do vode morja. Tako je nastal celine in otoke.

Istega dne je Bog zemljo prekril vegetacijo. Vsaka vrsta rastlin je vzklila iz zemlje, vsaka vrsta, vsaka rastlina z zmožnostjo razmnoževanja.

Bog je rekel tudi: Naj se vode, ki so pod nebesi, zberejo na enem mestu in naj bodo suhe. In bilo je tako.

In Bog je suho zemljo poimenoval Zemlja, nabiranje voda pa morja. In Bog je videl, da je dobro.

Nato je Bog rekel: Naj zemlja rodi zeleno travo, travo, ki daje seme; sadno drevo, ki rodi po svoji vrsti, da je njegovo seme v njem, na tleh. In bilo je tako.

Tako je zemlja rodila zeleno travo, travo, ki rodi seme glede na svojo naravo, in drevo, ki rodi sadove, katerih seme je v njej, glede na svojo vrsto. In Bog je videl, da je dobro.

In večer in jutro sta bila tretji dan.

1. Mojzesova 9: 13-XNUMX

Četrti dan

Četrti dan je Bog ustvaril zvezde

Četrti dan je Bog ustvaril zvezde

Četrti dan je Bog ustvaril nebesna telesa za označevanje poteka časa (dnevi, meseci, leta ...). Nebo (prostor) je napolnil z estrellas in ustvaril zvezdo, večjo od zemlje ( sol), da polepšate dan. Bog je tudi ustvaril Luna, malo manjši, da osvetli noč.

 

Nato je Bog rekel: Naj bodo luči v nebesnem prostoru, ki ločujejo dan od noči; in služijo kot znaki letnih časov, dni in let,

in naj bodo luči na nebesnih prostranstvih, da bodo osvetlile zemljo. In bilo je tako.

In Bog je ustvaril dve veliki luči; večja svetloba vlada dnevu in manjša svetloba vlada noči; naredil je tudi zvezde.

In Bog jih je postavil na nebesno prostranstvo, da so osvetlili zemljo,

in vladati dnevu in noči in ločevati svetlobo od teme. In Bog je videl, da je dobro.

In večer in jutro sta bila četrti dan.

1. Mojzesova 14: 19-XNUMX

Peti dan

Peti dan je Bog ustvaril vodne živali

Peti dan je Bog ustvaril vodne živali

Peti dan je Bog ustvaril vodne živali. ON mu je ukazal in vode so bile napolnjene z ribami in drugimi vodnimi živalmi, velike in majhne. Bog je tudi ustvaril ptice, zaradi česar je živel na zemlji in letel po nebu. Bog je blagoslovil ptice in vodne živali ter jim ukazal, naj se razmnožujejo, da napolnijo svet.

 

Bog je rekel: Naj vode ustvarijo živa bitja in ptice, ki letijo nad zemljo na nebesnih prostranstvih.

In Bog je ustvaril velike morske pošasti in vsako živo bitje, ki se giblje, ki ga je voda proizvedla po svoji vrsti, in vsako krilato ptico po svoji vrsti. In Bog je videl, da je dobro.

In Bog jih je blagoslovil, rekoč: Bodite rodovitni in množite se ter napolnite vode v morjih in pomnožite ptice na zemlji.

 In večer in jutro sta bila peti dan.

1. Mojzesova 20: 23-XNUMX

Šesti dan

Šesti dan je Bog ustvaril kopenske živali in človeka

Šesti dan je Bog ustvaril kopenske živali in človeka

Šesti dan je Bog ustvaril kopenske živali. Ta dan je nastala vsaka vrsta živali, ki živi na zemlji in ne leti, vsaka z možnostjo razmnoževanja.

 

Nato je Bog rekel: Naj zemlja rodi živa bitja po njihovih vrstah, zveri in kače ter živali po njihovi vrsti. In bilo je tako.

In Bog je ustvaril zemeljske živali po njihovih vrstah in govedo po njihovih vrstah in vsako žival, ki plazi po zemlji glede na vrsto. In Bog je videl, da je dobro.

1. Mojzesova 24: 25-XNUMX

Kako je bilo po bibliji ustvarjanje človeka

Tako je Bog govoril sam s sabo in se odločil, da bo po svoji podobi in podobi oblikoval posebno bitje, ki bo vladalo vsem živalim, ki jih je ustvaril. Tako so nastali moški in ženska.

Bog je blagoslovil moškega in žensko in jim naročil, naj se razmnožujejo, napolnijo in dominirajo na zemlji. Pod njegovim poveljstvom so bile vse kopenske, vodne in leteče živali. Bog tudi dal rastline kot hrano za človeštvo in vse živali. Tako je Bog dokončal ustvarjanje sveta.

 

Nato je Bog rekel: Naredimo človeka po svoji podobi, po svoji podobnosti; in vladajo nad morskimi ribami, nad nebesnimi pticami, nad zvermi, nad vso zemljo in nad vsako živaljo, ki se plazi po zemlji.

In Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, po Božji podobi ga je ustvaril; moškega in žensko jih je ustvaril.

Bog jih je blagoslovil in jim rekel: Bodite plodni in se množite; Napolnite zemljo in jo pokorite ter vladajte nad morskimi ribami, nebesnimi pticami in vsemi zvermi, ki se premikajo po zemlji.

In Bog je rekel: Glejte, dal sem vam vsako rastlino, ki rodi seme, ki je po vsej zemlji, in vsako drevo, na katerem je sadje in rodi seme; Za vas bodo jedli.

Vsaki zver na zemlji, vsem pticam neba in vsem, kar plazi po zemlji, v kateri je življenje, bo vsaka zelena rastlina za hrano. In bilo je tako.

Bog je videl vse, kar je naredil, in glej, bilo je zelo dobro. In večer in jutro sta bila šesti dan.

1. Mojzesova 26: 31-XNUMX

Sedmi dan ustvarjanja sveta po Svetem pismu

Kako je bilo po Svetem pismu nastanek sveta

Sedmi dan je počival Bog in blagoslovil njegovo stvarstvo

Sedmi dan, Bog je počival. Bil je zadovoljen, saj je bilo vse, kar je ustvaril, dobro. Bog je blagoslovil sedmi dan in ga posvetil, ker je bil dan počitka.

Tako sta bila nebesa in zemlja končana in vsa vojska njihova.

In Bog je sedmi dan končal delo, ki ga je opravil; in se sedmi dan spočil od vsega dela, ki ga je opravil.

In Bog je sedmi dan blagoslovil in ga posvetil, ker se je na njem spočil od vsega dela, ki ga je opravil v stvarstvu.

2. Mojzesova 1: 3-XNUMX

Dobesedno ali metaforično nam zgodba o ustvarjanju pokaže, da je svet ustvaril Bog. Ni šlo za naključje. Ustvarjanje sveta nam kaže tudi našo vrednost kot bitja, narejena po Božji podobi, in našo vlogo vladarjev in zaščitnikov zemlje. Bog je zadovoljen s svojim ustvarjanjem in nas želi blagosloviti s počitkom.

To je bilo to! Upamo, da vam bo ta članek pomagal razumeti kako je bilo po Svetem pismu nastanek sveta. Če zdaj želite vedeti zakaj je Bog počival sedmi dan, nadaljujte z brskanjem Odkrijte.spletno.