Kakšna je razlika med kalvinizmom in arminijanizmom? Kalvinizem in arminizem sta dva toka razmišljanja v krščanstvu poskus razložiti odnos med odrešenjem, božjo suverenostjo in človekovo močjo izbire. The Kalvinizem se bolj osredotoča na suverenost Boga in arminianstvo bolj se osredotoča na svobodno voljo. Biblija govori o obeh.

Kazalo vsebine

Izvor razprave

Kalvinizem in arminizem nastala hkrati. Kalvinizem temelji na zamislih človeka po imenu John Calvin in arminijanstvo temelji na mislih Jakob Arminij. Privrženci teh dveh moških imajo (in imajo še vedno) konflikte zaradi razlik v svojih stališčih.

Ko je kalvinizem postajal priljubljen, so privrženci arminizma pisali o nekaterih točkah, v katerih se niso strinjali s kalvinisti. Ti pa so v odgovoru ponovno potrdili svoje stališče. Tako se je začela velika razprava, ki traja že nekaj stoletij.

Kakšna je razlika med kalvinizmom in arminijanizmom?

Kakšna je razlika med kalvinizmom in arminizmom

Kakšna je razlika med kalvinizmom in arminijanizmom?

Glavna razlika med kalvinizmom in arminijanizmom je kako deluje odrešenje. Kalvinizem pravi, da o tem nimamo glasovanja; Arminijanstvo pravi, da lahko izbiramo.

Kalvinizem nauči tega Bog je suveren nad vsemi stvarmi. Zato se odloči, koga želi rešiti. Nihče se ne more rešiti po svoji volji, ker smo vsi ujeti v greh. Toda Bog daje nekaj vere, da se reši. Nihče, ki ga je Bog izbral, se ne more upreti odrešenju; vse bo obvezno shranjeno.

"Ko nas je izvolil v sebi pred ustanovitvijo sveta, da bi bili pred njim sveti in brezmadežni,

v ljubezni, ki nas je vnaprej določil, da bomo posvojili njegove otroke po Jezusu Kristusu, po čisti naklonjenosti njegove volje,

na slavo slave njegove milosti, s katero nas je sprejel v Ljubljeni »

Efežanom 1: 4-6

Arminijanstvo sprejeti Božjo suverenost in dejstvo, da se nihče ne more rešiti z lastnimi močmi. Bog nam ponuja odrešenje zastonj, pa tudi vsaki osebi daje izbiroNihče ni dolžan verjeti in biti odrešen.

Glej, stojim pred vrati in potrkam; Če kdo sliši moj glas in odpre vrata, bom prišel k njemu in večerjal z njim, on pa z mano.

Razodetje 3: 20

Druga razlika je, koga je Jezus prišel rešit. The Kalvinizem uči, da je Jezus umrl samo zato, da je rešil izvoljene, da jih je Bog izbral za vero. The Arminijanstvo uči, da je Jezus umrl za vse ljudi, vendar bodo rešeni le tisti, ki verjamejo.

Vendar večina Kalvinisti ne verjamejo, da smo "marionete" Boga. Sprejmejo, da imamo moč odločanja, vendar ne v smislu odrešenja. Večina privržencev Arminijanstvo tudi ne verjame, da smo rešeni z deli ali zaslugami. Sprejmejo, da je odrešenje vse od Boga; preprosto imamo moč, da to odrešenje zavrnemo.

Med kalvinisti in privrženci arminijanizma je tudi a razpravljati o tem, ali je verniku mogoče izgubiti odrešenje. The Kalvinizem pravi, da je to nemogoče. Arminijanstvo na drugi strani pravi, da bi bilo to mogoče, vendar gotovosti ni.

Kateri je pravi?

Na to vprašanje ni jasnega odgovora. Biblija pravi, da je Bog suveren nad vsemi stvarmi, vendar smo tudi mi svobodni pri odločanju. Brez Božjega dovoljenja se nič ne zgodi, ljudje pa počnejo tudi stvari, ki si jih Bog ne želi.

Vprašanje odrešenja je podobno vprašanju piščanca in jajca. Kateri je bil prvi? Božja volja ali vera? Sveto pismo se ne odziva! Bog ni omejen na pravila časa, prej in potem. To je večno in se lahko vrne naprej, naprej in v katero koli smer v času. Ali je smiselno poskušati Božje dejanje razložiti v časovnem smislu?

Biblija tako pravi Bog ima nadzor nad vsem. Toda v svoji suverenosti, nam omogoča sprejemanje odločitev. Opozarjamo nas, naj ne zavračamo odrešenja, ki nam ga ponuja Bog, vendar smo tudi prepričani, da nas bo Bog ohranil v veri.

Es nemogoče izjaviti, da ima ena stran prav, zakaj biblija ne pojasnjuje. Na primer, vrstica Janeza 3:16, Z njim je mogoče dokazati, da je Jezus umrl samo za izvoljene, ki verujejo, in tudi za dokazovanje, da je Jezus umrl za vse, razen za tiste, ki verujejo, da so rešeni, saj verz preprosto pravi, da bodo tisti, ki verujejo v Jezusa, rešeni in se ne osredotoča na tovrstna podrobnost.

Kajti Bog je tako ljubil svet, da je dal svojega edinorojenega Sina, da vsak, ki vanj veruje, ne pogine, ampak ima večno življenje.

Janez 3:16

Na žalost se pogosto zgodi, da oseba, za katero se zdi, da ima vero, zapusti Jezusa. Po kalvinizmu je ta oseba nikoli ni imel prave vere, zato dejansko ne bo shranjena. Po mnenju arminijanstva bi to lahko bil dokaz možno je izgubiti odrešenje če človek resnično želi zavrniti Jezusa.

Sveto pismo pravi, da nekateri poskusijo Jezusa, potem pa ga zavrnejo. Vendar ne piše, ali bodo ti ljudje rešeni ali ne. Zato  tisto, kar resnično šteje, je večnost.

Ker je nemogoče, da bi tisti, ki so bili nekoč razsvetljeni in okusili nebeški dar in so bili deležni Svetega Duha,

in tudi jim je bila všeč dobra beseda Boga in moči prihodnosti,

in so se vrnili, se znova obnovili na kesanje, spet križali zase Božjega Sina in ga izpostavili oživljanje.

Hebrejcem 6: 4-6

To je bilo to! Upamo, da vam je bil ta članek koristen kakšna je razlika med kalvinizmom in arminianstvom. Če želite zdaj vedeti katere so glavne razlike med katoličani in protestanti, nadaljujte z brskanjem Odkrijte.Spletno.