Zakaj kristjani ne počivajo v soboto? Kristjanom ni treba obhajati sobote, vendar je pomembno, da jih imajo čas za počitek. Vsak kristjan bi moral v soboto slediti svoji vesti, saj nam je Bog dal počitek kot blagoslov.

Obhajanje sobote je ena izmed desetih zapovedi. Sobota naj bi bila dan, ko bi se lahko vsi spočili in obnovili moči. Počitek je bil povezan tudi z imeti čas za božje stvari. Stara zaveza daje dve razlagi za soboto:

  • To je bil dan, ko je Bog po ustvarjanju počival svet.
  • Spomniti se je treba, da je Bog Izraelce rešil zatiranja, ki so ga utrpeli v Egiptu.

Zakaj kristjani ne počivajo v soboto?: Kaj pravi Nova zaveza?

Kaj Nova zaveza pravi o obhajanju sobote

Kaj Nova zaveza pravi o obhajanju sobote

Sobota je bila ukaz za Izraelce. Kljub temu pa nova zaveza ne pravi, da bi morali obdržati soboto. Jezus je delal na soboto, zdravil ljudi in oznanjeval (Matej 12: 10-12). Svojim učencem tudi ni prepovedal opravljati nekaterih dejavnosti v soboto. V zgodnji cerkvi so apostoli dovolili, da vsak sledi svoji vesti, ali naj obdrži soboto ali ne.

In glej, bil je eden z posušeno roko; in vprašali so Jezusa, da bi ga obtožili: Ali je dovoljeno zdraviti v soboto?

Rekel jim je: Kateri je od vas človek, ki ima ovco in če pade v soboto v jamo, je ne prime in ne dvigne?

Koliko več je vreden človek kot ovca? Zato je zakonito delati dobro v soboto.

Matej 12: 10-12

Jezus je to razložil Sobota je nastala kot blagoslov v naše dobro. Cilj ni bil za vsako ceno upoštevati pravila, ampak imeti pravico do počitka in uživajte v Božjih blagoslovih. Tudi v starozavezni postavi so bili primeri, ko je bilo sprejemljivo, da se sobote ne drži (Matej 12: 5-7).

Ali niste prebrali v zakonu, kako duhovniki v templju duhovnike v tempru obsodijo soboto in so brez krivde?

No, to vam povem večja od tempelj je tukaj.

In če bi vedeli, kaj to pomeni: želim milost in ne žrtvovanja, ne bi obsojali nedolžnih.

Matej 12: 5-7

Kasneje se je zgodnja cerkev začela sestajati v nedeljo, na dan, ko je Jezus vstal. Zavedajoč se pomena počitka za telesno, duševno in duhovno zdravje, so kristjani v nedeljo začeli počivati. Za kristjana je dan počitka pravica, ne dolžnost.

Pravi pomen sobote v Svetem pismu

"Sobota" v hebrejščini pomeni "dan počitka". Počitek v Svetem pismu je blagoslov. Sobota simbolizira preostanek večnega življenja: počivaj pred grehom in trpljenjem. Tisti, ki zavračajo Jezusa in živijo za greh, tega počitka ne bodo nikoli spoznali.

Sam dan sobote nima posebne vrednosti, a kaj predstavlja, je zelo pomembno. Nova zaveza to jasno pove kar je resnično pomembno, je srce. Vse moramo narediti v Božjo slavo. Nekateri obdržijo soboto za Boga, drugi pa nedeljo za Boga; drugi ljudje vsak dan malo prihranijo za Boga. Zato je edino resnično pomembno častiti Boga.

Človek naredi razliko med dnevom in dnevom; nekdo drug vsak dan sodi enako. Vsak je prepričan o svojem umu.

Kdor posluša dan, to stori za Gospoda; in kdor prezre dan, tega ne stori Gospodu. Kdor jedo, ker Gospod poje, ker se zahvaljuje Bogu; in kdor ne jede, ker Gospod ne jede in se zahvaljuje Bogu.

Rimljanom 14: 5-6

Vsak mora iskati Božjo voljo za svoje življenje. Ne glede na to, ali obdržite soboto ali ne spoštujejo odločitev drugih kristjanov. Ohranjanje sobote ali drugega dneva v tednu je stvar individualne vesti. Najpomembneje je, da imate čas za počitek in se osredotočite na Boga.

Zato naj vas nihče ne obsoja v hrani ali pijači ali na praznike, novo luno ali sobote, ki so le senca prihodnjega; ampak telo je Kristusovo.

Kološanom 2: 16-17

Upam, da vam bo ta članek pomagal razumeti Zakaj kristjani v soboto ne počivajo. Če ste kristjan in želite izvedeti več svetopisemskih resnic, je tu še en vodnik, v katerem razlagamo kakšen bo drugi Jezusov prihod?. Naj začnemo?