සත්‍යයට සහය දැක්වීම සඳහා ඉහළම තරාතිරම නොබලා සේවය කරන්න.

ටාරෝ කාඩ් පතේ අර්ථය "යුක්තිය"

La යුක්තියේ ටාරෝ කාඩ්පත සදාචාරාත්මක සංවේදීතාව සමඟ කළ යුතුය සංවේදනය, දයානුකම්පාව සහ යුක්තිය පිළිබඳ හැඟීමක් ඇති කරන්නේ කුමක් ද? සලමොන්ගේ කාලයේ සිටම, මෙම රූපය අනෙකුත් ජීවීන්ට මානුෂීය හා සාධාරණ ලෙස සැලකීම සඳහා ප්‍රමිතියක් නිරූපණය කර ඇත.

බොහෝ විට සමතුලිතතාවයට උපකාරී වන ෆුල්ක්‍රම් හෝ පරිමාණයේ රූපය ඇතුළත් කිරීම පොදු යහපතට එරෙහිව තරඟ කරන අවශ්‍යතා, සහ දෙබිඩි කඩුවක් පැහැදිලි විනිශ්චයන් කිරීමට අවශ්‍ය නිරවද්‍යතාවය සංකේතවත් කරන්නමෙම කාඩ්පත අපට මතක් කර දෙන්නේ අප වැදගත් තොරතුරු සමඟ ප්‍රවේශම් විය යුතු බවයි. යමක් මෙම කාඩ්පතට පැමිණෙන විට එය නොසලකා හැරීම හෝ අවම කිරීම වැරදිය. කර්මය පිළිබඳ නීතිය මෙහි දැක්වේ - ක්රියාවකට ප්රතිවිපාකයක් ඇත.

දැන්වීම
මතය වැදගත් වන අපක්ෂපාතී පක්ෂයක් ලෙස ඔබ දකිනු ඇත.

දැනට කළ හැකි දේ සමඟ ඔබට අවශ්‍ය දේ එකඟ වන ක්‍රියාමාර්ගයක් යෝජනා කරන්න.

අධිකරණ කාඩ්පත හොඳින් සවන් දීමට ඔබට උපදෙස් දෙයි තවත් සමහරු ඔවුන්ගේ සිදුවීම්වල අනුවාදය සහ ඔවුන් ඉටු කළ කාර්යභාරය පැහැදිලි කරති. ප්‍රතිපෝෂණ ලබා දීමට අවශ්‍ය නැත. ඔබේ කාර්යභාරය නිරීක්ෂණය කිරීමයි, හොඳින් සවන් දෙන්න, හොඳින් සවන් දෙන්න, කතාව හැඩ ගැසෙන විට ඔබේ නුවණ තබා ගන්න.

මිනිසුන් තමන් ගැන කථා කරන විට, ඔබේ අවබෝධය ඔබට ඇසෙන වචන ඉක්මවා යයි. සියුම් නිගමනයන් සහ ඉඟි මඟින් wise ානවන්ත හා නිවැරදි තක්සේරුවක් කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසන සත්‍යයන් හෙළි වනු ඇත.