Den rettferdige dommerens bønn

Bønn til den rettferdige dommer Det er den som er rettet til Herren Jesus Kristus, vår eneste dommer for Gud Fader.

Det er viktig å vite at bønner må gjøres ved å tro.

Herrens ord lærer oss at hvis vi søker ham, må vi tro at han vil være oppmerksom på å lytte til oss, og dette er hemmeligheten bak alt dette, til å tro.

Uten tro bønner de er bare tomme ord som ikke når noen kunst og ikke oppfyller formålet de ble laget for.

For alt dette er det nødvendig å vite hva som er de viktigste grunnene som får oss til å be. Mange mennesker spør den rettferdige dommeren bare rutinemessig, men ikke fra hjertet, og deretter mister bønnen effektiviteten.

Hva er den rettferdige dommerens bønn?

Den rettferdige dommerens bønn

Mr. Kristus Han er vår venn, bror og vår rettferdige dommer. 

Han blir bedt om mange ting, og en av de vanligste forespørslene er om beskyttelse for oss og våre familier.

Mange kristne gjør denne bønnen hver dag, og det må være slik, siden hver dag ondskapen følger og det alltid er godt å forlate hjemmet med beskyttelse av Just Judge om hver og en av oss. 

Dette er en bønn som er laget fra hjertet siden vi legger i hendene dine det nærmeste vi har som alltid er våre barn og familie generelt.

Før denne bønnen før du starter den daglige reisen, med hele familien til frokost Det er en veldig god ide siden vi også oppfordrer til å praktisere enhet i familien og oppfylle det ordet fra Die soque sier hvis to eller tre er enige og ber Faderen på vegne av Jesus, ville han inngi begjæringene fra himmelen. 

Bønn av den nettopp katolske originale dommeren

Å guddommelig og rettferdig dommer at du strekker hånden ut til fattige og rike!

Evig elsker av tilgivelse og nestekjærlighet, åndelig lys som lyser opp de mørkeste banene, livets ord og dyp kjærlighet, undervisning og vitnesbyrd som mater oss med bønn.

Du som led de mest forferdelige mishandlingene og ydmykelsene, At det å være hellig og ren aksepterte med ydmykhet de verste straffene, Du som er kongenes konge, som lever og regjerer over alt ondt og hele menneskeheten, ønsket velkommen uten å mumle eller bebreide det mest smertefulle slag, og du ga alt for vår frelse, la vår bønn og vår anmodning komme til deg.

Demoner og besatt av deg flyktet med kraften i din bønn, du reiste syke fra deres senger, du helbredet de blinde fra deres blindhet, du ga helse til de spedalske, du ga liv og brød til dem som fulgte deg.

Du mangedoblet fisken og brødene for å gi den til mengden, du åpnet vannet og gikk gjennom dem, du ga dag og natt, fred og harmoni, Du vår rettferdige dommer uten å nøle følge med folket ditt, uten begrensninger gir du alt, Og du oppfyller løftet ditt, Når en hengivent kommer til deg, du ikke ydmyker eller sviker, du ikke fornærmer eller gjør vondt, Du lærer oss gjennom lignelser, du overlater en evig arv i De hellige skrifter, du lytter til vår bønn og du kommer til vår fordel.

Amen.

Bønn er alltid en måte å heve, i tillegg til våre forespørsler, våre ros og takk til den Gud som gir oss og våre familiemedlemmer beskyttelse hver dag i verden.

Det kan interessere deg:  Bønn for virksomheten

Når vi gjør den bønnen, vet vi og tror at guddommelig beskyttelse går foran oss i alt vi gjør den dagen.

Den katolske kirke har en bønnemodell til den opprinnelige Just Judge, i dette eksempelet på bønn ser vi at vi begynner med å anerkjenne alle Jesu Kristi attributter og deretter komme med forespørselen og avslutte med å takke fordelene som er gitt, sistnevnte som en handling som gjør tillit til Miraklet er allerede gjort.

Bønn til den rettferdige dommeren for menn 

Dyr som angriper meg, løver som brøler mot meg, onde råder ved min side, jeg føler frykt og kval. Jeg klarer ikke lenger å gå, jeg er redd for urettferdighet,

Mine motstandere håner, De tror at de har makt, og selv om min feighet dukker opp, er det et øverste vesen, som absolutt hjelper meg.

Bare dommer kom, kom raskt til meg, fortreng alt ondt, andre menn angriper og plager meg, bare dommer kommer, kom raskt til meg.

Jeg skriker og ser etter din tilstedeværelse i mitt liv, jeg er en skjør mann, jeg ser etter deg og jeg kan ikke finne deg, kom, kom min elskede dommer.

Må trolldom og ondskap, Den okkultismen og santeriaen, Må djevelen og synderen, bøy hodet, gå bort fra min side, trekk deg raskt, bare dommer kommer til min hjelp, jeg ber deg om.

Ro og ro kommer, menn applauderer og respekterer ditt hellige navn allerede. Takk, jeg gir deg min rettferdige dommer, takk evig, Halleluja, Amen.

Denne spesifikke bønnen eksisterer på grunn av graden av vold som oppleves i nyere tid, det er veldig vanskelig å gå nedover gaten en gitt dag og ikke oppfatte atmosfæren ladet med dårlige energier.

Dette er grunnen til at denne bønnen er så viktig siden vi ber Just Judge om å bringe fred og ro til menneskets hjerte slik at volden opphører på denne måten.

Det kan interessere deg:  Bønn for en operasjon

Bare Jesu Kristi gode hjerte kan forvandle hjertet til et godt og gode ønsker til velsignelser.

Det er ikke bedre å avslutte overgrep og vold enn en bønn full av troens gode intensjoner, uten egoisme og laget fra sjelen.

Bønn bare dømme for å løslate en fange 

Kjære Herre Jesus. Du ble født fri.

Den allmektige ånden din er fri, selv om den fysiske kroppen din tilsynelatende ikke er det.

Han, som er din guddommelige tilstedeværelse, er i deg. Han følger alltid med deg. Jeg påkaller den åndelige tilstedeværelsen i deg og ber ham om å løslate deg, den friheten som samsvarer med ethvert levende vesen ved samvittighetsrett.

Jeg er den åpne døren som intet menneske kan stenge meg og den døren som fører deg til fred, til Guds og din neste kjærlighet, til det gode og til din lykke, kommer til å åpne bredt og ærlig, nå og alltid.

Amen.

Denne dommen bare dommer fullstendig for å løslate en fange er veldig sterk.

Å leve dette dårlige øyeblikket med et familiemedlem eller en venn er utvilsomt en av de verste opplevelsene du kan gå gjennom.

For de som er fratatt friheten er en smertefull prosess der mange ganger bønn er den eneste som kan gi litt fred og håp.

Den rettferdige dommer Jesus Kristus blir spurt slik at avgjørelsene som tas om setningen blir revurdert, at forståelse åpnes og at den kan handle på siden av Rettferdighet

På samme måte kan forespørselen utvides til å be om litt fred og tålmodighet, og prøve å gjøre det Guds ord sier, gå inn for vår neste.

Den rettferdige dommerens bønn for vanskelige saker 

Den guddommelige og rettferdige dommer av de levende og de døde, evige solen av rettferdighet, nedfelt i den kyske magen til Jomfru Maria for menneskets avstamning.

Bare dommer, skaper himmel og jord og døde på korset for min kjærlighet.

Du, som ble pakket inn i et deksel og satt i en grav du reiste opp på den tredje dagen, erobrer av død og fra helvete. Rettferdig og guddommelig dommer, hør mine bønner, følg mine forespørsler, lytt til mine forespørsler og gi dem gunstig utsendelse.

Din keiserlige stemme roet stormene, helbredet syke og oppvokst de døde som Lazarus og sønn av Naims enke.

Imperiets stemme flyktet fra demonene, og fikk dem til å forlate de besattes kropper, og ga syn for de blinde, snakke med de stumme, høre døve og tilgi syndere, for eksempel Magdalena og de lammede fra bassenget.

Du ble usynlig for fiendene dine, de som gikk i fengsel falt deg ned på bakken i stemmen din, og da du gikk ut på korset, ved din kraftige aksent, rystet kulene. Du åpnet fengslene for Peter og tok ham ut av dem uten å bli sett av Herodes vakt.

Du reddet Dimas og tilga utroskapen.

Jeg ber deg, Just Judge, befri meg fra alle mine fiender, synlige og usynlige: Den hellige hylsen som du var pakket inn, dekker meg, din hellige skygge skjuler meg, sløret som dekket øynene dine blender de som forfølger meg og de som ønsker meg Onde, har øyne og ikke se meg, føtter har og ikke når meg, hender har og ikke frister meg, ører har og ikke hører meg, tunge har og anklager meg ikke og leppene dine er stille i retten når de prøver å skade meg.

Å, Jesus Kristus rettferdig og guddommelig dommer! Favoriser meg i alle slags kvaler og plager, kast og forpliktelser, og få meg til å påkalle deg og anerkjenne imperiet til din mektige og hellige stemme som kaller deg til min hjelp, fengslene åpne, kjedene og båndene er ødelagte, bøylene og stengene er ødelagte, knivene er bøyde og ethvert våpen som er mot meg blir truffet og gjort ubrukelig. Verken hestene når meg, eller spionene ser på meg eller finner meg.

Ditt blod bader meg, din mantel dekker meg, din hånd velsigne meg, din makt gjemmer meg, ditt kors forsvarer meg og være mitt skjold i livet og på min dødstidspunkt.

Å, bare dommer, sønn av den evige far, at du med ham og med Den Hellige Ånd er en sann Gud!

Oh Divine Word made man!

Jeg ber deg om å dekke meg med mantelen av den hellige treenighet, slik at du kan være fri fra alle farer og forherlige ditt hellige navn.

Amen.

Be den guddommelige og rettferdige dommerens bønn for vanskelige saker med stor tro!

Det kan interessere deg:  Bønn slik at alt går bra

Jesus Kristus, da han var på jorden, var et direkte vitne om hva det menneskelige sinn kan gjøre, han følte det i sitt eget kjød da han bestemte seg for å gi livet for kjærligheten til oss.

Dette er grunnen til at ingen bedre enn ham forstår vanskelige prosesser, vet hvordan vi har det, hva vi tenker og veileder oss til å gjøre det som er riktig å gjøre selv om det ikke er så klart for øyeblikket.

Det er ingen vanskelig forespørsel som ikke kan løses fra en bønn med mye tro. Gud holder alltid løftene.

Når kan jeg be bønnene?

du kan be den rettferdige dommerens bønn når som helst.

Det har ingen tid, minutt, dag i uken eller plan. Du må be når du trenger og når du har vilje og tro.

Flere bønner:

 

triksebibliotek
Oppdag online
Online følgere
behandle det enkelt
mini manual
en hvordan gjøre
ForumPc
TypeSlapp av
LavaMagazine
uberegnelig