Bønner for dåp Som gutt og jente ligger kort og vakkert i at dåp er en rent åndelig aktivitet og hvor vi bekjenner en tro som er styrket gjennom bønn.

Uansett alder til personen som skal døpes, tro er noe som ikke har noe med alder å gjøre, men med kallet som kjennes fra hjertet, brukes bønn for å styrke dette kallet og slik at det kan bæres ut fra hjertet med tro og pågangsmot. 

Når det gjelder babydåp blir de laget som en trohandling der foreldre fra ung alder innretter kjærligheten til Herrens verk.

Bønner for dåp

Bønner for dåp

Det viktige med alt dette gjøres med overbevisning og all kunnskap. Bønner for dåp kan komme av foreldre, faddere eller et hvilket som helst annet familiemedlem eller venn som sitter med oppfordringen til å gjøre det.  

1) Bønner for barnedåp

Kjære himmelske Fader, vi kommer foran deg i dag for å presentere livet til (jentenavn)

I takknemlighet for hans livs gave i vår familie, og i anerkjennelse av din store kraft og visdom, påkaller vi din velsignelse over livet hans i dag. 

Måtte hun være en sunn, sterk og intelligent jente; Må hun vokse med din visdom og din veiledning til hun blir kvinne som Maria Maria av Jesus.

Måtte datteren vår bli valgt ut av deg til å oppfylle dine formål her på jorden. Det er underlagt din vilje, som vet å rose deg, tjene deg og elske deg. 

Så finner hun din fordel hver dag i livet sitt, at hun mottar din velsignelse, ære og overflod.

Amen!

Jentene har den ømme og delikate delen som gjør dem unike, og det er grunnen til at bønnene om dåp der er en spesiell for dem. Utfordringene som livet begynner å bli i en tidlig alder kan være sterke, og når vi tar beslutningen om å døpe dem og seg selv når de lærer bønnene våre, legger vi igjen kraftige verktøy som de kan bruke i fremtiden. 

2) Bønner for barnedåp

King of Kings og Lord of Lord, her før din strålende tilstedeværelse for å presentere livet til vår sønn (barnets navn).

Tusen takk Gud for at du anser oss for å være foreldre til dette vakre barnet. Vi lover å ta vare på deg, elske deg og guide deg langs livets gode vei. Men vi kommer også i dag for å søke din velsignelse for hele livet.

Måtte han bli en "Guds venn" akkurat som din tjener Moses var. Måtte du snart kjenne din hensikt i livet, kan du ikke underkaste deg verdens system, men gjøre din vilje for å bli fullstendig vellykket. Måtte han være ydmyk til å godta din lære og klok til å erkjenne at du, Gud, er alt. Det er forstått i litteratur og lover, dyktig i ord, en stor patriot og leder.

Vi velsigner ham således for ære for ditt navn som fremfor alt er navn.

Amen!

Barn har også sin spesifikke bønn fordi mange ganger deres vei midt i vekst, kan de bli påvirket av en rekke faktorer, og det er grunnen til at den spesielle dåpsbønnen for barn blir en handling av kjærlighet, tro og levering. Herrens ord snakker med oss ​​om hva det er å instruere barnet og Herrens veier fra en tidlig alder, det er grunnen til at fra kirken er kjærligheten og utleveringen av et andaktlig liv fullt av øyeblikks intimitet med Gud Faderen og med Alle dine hellige 

3) Bønner om dåpsinvitasjoner

Bønner for dåpsinvitasjoner

Takk Gud for at han ga meg liv.
Takk til foreldrene mine for å vise meg veien.
Takk til familien min som ga meg deres kjærlighet.
Takk til sponsorene mine for å regulere kuren deres.

Jeg inviterer deg til min dåp søndag 22. mai kl. 1 i Temple of Our Lady of the Poor. Så venter jeg på at du skal spise i salongen som ligger på Plan Street i San Luis 00. Takk.

Det er veldig viktig å ha nærvær av familie og venner. Derfor må vi ha en bønn for å invitere deg med glede.

Det er det denne bønnen om dåpsinvitasjoner er til. Du kan bruke det fritt i dåpsinvitasjonene dine.

4) Kort dåpsbønn

Storslått Gud, ære og ære være deg, livets eneste skaper. 

Her er vi foran din tilstedeværelse for å velsigne livet til (barnets navn/ ninã), dette vakre barnet du gir oss til en sønn.

Vi velsigner deg slik at du i dag starter livet med din veiledning og beskyttelse. Må vår sønn vokse opp med å vite at din Hellige Ånd er hans beste venn. Måtte livet hans ha evige formål slik Abrahams liv var; og at som han, vær tålmodig til å vente på oppfyllelsen av Guds løfter, som tror på dine ord og lære og dermed kan ditt hjerte glede vår Gud. 

Vær vår velsignede, sunne, sterke og velstående sønn til Guds ære.

Amen!

Bønner er kraftige uansett hvor lange eller korte de er, det som virkelig betyr noe er med troen på at de blir gjort. I Bibelen er det mange eksempler som vi kan finne der vi snakker om korte setninger som ble besvart på kort tid og Dette er hva vi bør bry oss om. Det er lange bønner som mangler tro og korte bønner som er kraftige, alt avhenger av troen du har og ikke tiden det varer.

5) Kryssedåpsbønner

Bønner for kryssdåp
Bønner for kryssdåp

Hvis du vil ha noen dåpsbønner klare til å trykke, har vi dem rett ovenfor i form av et kors. Det var det vakreste vi fant. Dra full fordel!

Hva er bønnene om dåp for?

Bønner hjelper oss å rense sjelen og vår ånd Den blir fornyet gjennom hele bønneprosessen fordi det tar tid og dedikerer den til å berike sjelen. Fra det øyeblikket vi er klare til å be, begynner det å tre i kraft i oss, siden det er bedre å gi tiden vår i lydighet til Gud enn noe annet offer vi kan gi. Når det gjelder dåp er det enda mer siden det blir gjort et åndelig engasjement for Gud.

Bønnene om dåp tjener til å forberede vår ånd på handlingen som skal gjøres. Hvis dåpen er i barn, kan vi også gjennom disse bønnene be om fremtiden, slik at Gud alltid leder trinnene sine og holder dem nær deres fold til enhver tid. 

Er disse setningene virkelig kraftige?

Alle bønnene laget med tro er ekstremt kraftige, og det er nettopp derfor de har blitt et åndelig våpen som vi alltid kan bruke uansett hvor vi er og uansett hvor komplisert det vi ber om.

Bønner kan føre til at selv de døde reiser seg fra gravene sine slik vi ser i ordet til Gud i eksempelet til Lasarus at han allerede hadde vært død i flere dager og med bare ett ord tilbake til livet. 

Flere bønner: