Bønn til de salige Det er en liturgi som i den katolske tro vanligvis alltid gjør. Alle troende burde kjenne til disse bønnene for å kunne gjøre det når vi trenger det.

Husk at bønner er en ressurs som vi kan bruke hver gang vi føler behov, vi skal ikke gjøre dem uten tro, men heller med den sanne følelsen i hjertet vårt at det vi gjør er en åndelig handling og som sådan bør tas på alvor . 

Bønn til de salige

Denne bønnen er i de fleste tilfeller for å tilbe vår herre Jesus Kristus, og anerkjenne offeret han ga for menneskeheten på Golgataens kors. 

Bønn til det aller helligste Hvordan be?

1) Bønner for tilbedelse av de aller helligste 

«Evige far, jeg takker deg fordi du Infinito Kjærlighet har reddet meg, selv mot min egen vilje. Takk, min far, for din enorme tålmodighet som har ventet på meg. Takk, min Gud, for din umålbare medfølelse som hadde barmhjertighet mot meg. Den eneste belønningen jeg kan gi deg i retur for alt du har gitt meg, er min svakhet, min smerte og min elendighet.

Jeg er foran deg, Ånd av kjærlighet, at du er en slukkbar ild og jeg vil forbli i din vakre tilstedeværelse, jeg vil reparere feilene mine, fornye meg selv i innvielsen av min innvielse og gi deg mitt hyllest av ros og tilbedelse.

Salige Jesus, jeg er foran deg og jeg vil plukke utallige hjerte fra ditt guddommelige hjerte, takk for meg og for alle sjeler, for Den hellige kirke, dine prester og religiøse. Tillat, Jesus, at disse timene virkelig er timer med intimitet, timer med kjærlighet som jeg får til å motta alle nåder som Ditt guddommelige hjerte har forbeholdt meg.

Jomfru Maria, Guds mor og min mor, jeg blir med deg og jeg ber deg om å dele i følelsene til ditt plettfrie hjerte.

Herregud! Jeg tror, ​​jeg elsker, jeg håper, og jeg elsker deg. Jeg beklager de som ikke tror, ​​ikke tilber, ikke venter og ikke elsker deg.

Den helligste treenighet, Far, Sønn og Den Hellige Ånd, jeg elsker deg dypt og tilbyr deg vår Herre Jesu Kristi mest dyrebare kropp, blod, sjel og guddommelighet, tilstede i alle verdens løvhytter, til erstatning for alle utbruddene, helligdommer og likegyldighet som han selv er fornærmet med. Og gjennom de uendelige fortjenestene til hans mest hellige hjerte og til det ulastelige hjertet til Maria, ber jeg deg om omvendelse av fattige syndere. "

En bønn om tilbedelse til de aller helligste demonstrerer en fullstendig overgivelse fra hjertetDette er grunnen til at denne spesielle bønnen er av stor betydning, fordi vi i den ikke vil be om noe spesielt, men vi vil bare overgi hjertet vårt til den som fortjener det med et tålmodig og ydmyket hjerte slik det er lært i Guds ord. 

Tilbedelse, det som gjøres fra hjertet og oppriktig er et veldig kraftig våpen i det åndelige feltet. 

2) Be til de aller helligste om å be om et mirakel

«Den aller helligste himmelske Fader
Vi takker deg først
For det kjærlighetsoffer du gjorde, ved å dø for våre synder
Det er grunnen til at jeg kjenner deg igjen som min Herre og eneste frelser
I dag vil jeg legge min elskede far foran deg, mitt liv
Du vet hva jeg går gjennom, og hva jeg ydmyker meg foran deg
Far ditt ord sier at vi ble helbredet av dine sår
Og jeg vil tilfredsstille det løftet, slik at du kan helbrede meg
Herre, jeg ber deg om å være deg i hendene på spesialistene som har saken min
At du gir ham de nødvendige strategiene slik at de kan hjelpe meg
Hvis det er din aller helligste far
Gi din helbredende hånd over meg, og rens kroppen min for all skittenhet
Fjern all sykdom fra hver av cellene mine
Og gjenopprette helbredelsen min
Jeg ber deg, hellige far
Måtte du bøye øret for å høre mine bønner
Og ditt guddommelige ansikt finner nåde foran meg
Jeg er trygg på at du har hørt bønnene mine
Og selvfølgelig jobber du med å helbrede i meg
Din vilje blir gjort Kjære far
Amen "

Trenger du Guds nærvær i livet ditt? Da må du be Den helligste bønn for å be om et mirakel.

Denne bønnen vil hjelpe deg å oppnå et mirakel. Enten det er enkelt eller vanskelig, vil bønn ganske enkelt fungere.

Be med stor tro på ditt hjerte og tro alltid på Guds Herrens krefter.

3) Bønner for å prise det helligste alterakramentet 

«Jeg mottar denne dagen lyset, fred og barmhjertighet
Av den velsignede herre over alle himler;
Jeg mottar Jesus kropp og sjel
For at livet mitt skal bli fylt av takknemlighet, lengsel, lykke,
Karisma og stabilitet før besøket;
Jeg holder meg dypt inne i meg
Jeg holder den hellige troen som tillater meg
Hold deg flytende i krisetider;
Jeg liker lykke med himmelens selskap
Før reisen i dette livet mitt det
Det er pakket inn av de aller helligste.
Jeg tar dette nadverden i sjelen min
Og jeg mottar det med nåde, velvilje og kjærlighet.
Måtte fredens ånd være med oss ​​alle
Og at mørkets forheng går av når
Min tro gjør opptreden.
Amen.«

Tro på denne bønnen for å prise det helligste sakramentet av alteret.

Ros er en opphøyelse som gjøres fra hjertet og med bevisstheten om å vite at det ikke er noen som den personen. I dette tilfellet berømmer vi Herren, kongenes konge som ga seg selv for kjærlighet. At han tålte smerte og ydmykelse slik at vi i dag nyter sann frihet i ham. 

Ros er en viktig del av daglige bønner som vi ikke kan ignorere fordi vi alltid må anerkjenne Herrens kraft i våre liv.

4) Bønn til Det hellige sakrament før sengetid 

«Å Gud, Jesus! at du i løpet av natten er ensom i så mange tabernakler i verden, uten at noen av skapningene dine kommer til å besøke og elske deg.

Jeg tilbyr deg mitt stakkars hjerte, og ønsker at alle slagene er like mange som kjærlighet og tilbedelse. Du, Herre, er alltid våken under den sakramentale arten, din barmhjertige kjærlighet sover aldri eller blir trett av å våke over syndere.

Å kjærligste Jesus, o ensomme Jesus! Gjør mitt hjerte som en brennende lampe; I veldedighet bli betent og brenn alltid kjærligheten din. Se oh! guddommelig vaktpost!

Se over den elendige verden, for prestene, for de innviede sjeler, de tapte, for de syke fattige, hvis uendelige netter trenger din styrke og din komfort, for de døende og for denne din ydmyke tjener som bedre serverer deg hvile, men uten å flytte bort fra deg, fra tabernaklet ditt ... der du bor i ensomhet og stillhet om natten.

Måtte Jesu hellige hjerte alltid bli velsignet, priset, tilbedt, elsket og æret i alle verdens løvhytter. Amen. "

Denne bønnen til det velsignede nadverden og det velsignede nadveren før sengetid er en av de mektigste av alle.

Før du sover er det viktig å bede litt eller be til det spesielle hellige sakramentet for å hjelpe oss å hvile i fullstendig ro. Å reise en bønn til det helligste sakramentet før vi legger oss er noe vi bør gjøre daglig og til og med, å innpasse denne praksisen til barn er av stor betydning. 

I den katolske kirken er dette en av de viktigste bønnene, da den styrker kristendommens tro og styrker ånden.

Det er en bønn av anerkjennelse, ros y Jesus tilber og hans offer for menneskeheten. Vi vet at bønner alltid gir fordeler for livene våre, fordi vi styrker og fyller deg med fred, og det er grunnen til at det er nødvendig å ha et fellesskap med Herren. 

Hvem er den aller helligste?

Det helligste sakramentet er en trohandling som gjøres i den katolske kirken hvor vi anerkjenner og aksepterer ofringen av Herren Jesus Kristus. Denne handlingen gjøres vanligvis den tredje søndagen i hver måned hvor den blir utsatt slik at de troende kan heve tilbedelsen.  

Den innviede verten er et symbol på Kristi legeme som ble knust for våre synder for kjærligheten til menneskeheten, og det er nødvendig at alle troende har denne kunnskapen for å overgi seg i tilbedelse for Herren.  

Kan jeg tenne et lys når jeg ber en bønn til de aller helligste?

Svaret er ja, hvis lys kan tennes når du ber. Dette er imidlertid ikke obligatorisk siden bønner kan gjøres når som helst og hvor som helst og vi kan ikke alltid tenne et lys for å be. Mange troende lager vanligvis spesielle alter til sine hellige hvor de har stearinlys som tennes på bestemte tidspunkter som tilbedelse.  

I saken av bønnene og av enhver åndelig handling er troen de blir gjort ekstremt viktig fordi det er der effektiviteten deres ligger.

Herrens ord lærer oss at vi ikke kan reise bønner med et sinn fullt av tvil eller tenke på at det vi ber om er for vanskelig, for da blir den bønnen bortkastet tid som vi ikke får noen fordel av. 

Jeg håper du likte bønnen til Det velsignede sakramentet. Vær med Gud

Flere bønner:

Gud