Bønn til den hellige treenighet

Bønn til den hellige treenighet Katolsk for kjærlighet, vanskelige og presserende saker og beskyttelse er en av de mektigste siden den ber både Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.

Guds ord viser oss en Gud Fader for alle ting, for deretter å introdusere oss for Jesus Kristus som er den samme som Gud skapte mennesket, var blant oss og ga livet sitt for menneskehetens skyld, da han gikk til himmelen overlot han oss til Ånden Santo og nå kan vi stole på alle tre.

Faren og Sønnen er i himmelen og Den Hellige Ånd beveger seg i hjertet vårt som ild.

Den katolske kirke har en serie med bønner som er rettet spesielt mot de tre som sammen er en, den guddommelige treenighet.

Det er bønner som reiser seg i forskjellige tilfeller der menneskenes hånd og ikke kan fungere, og da er vi avhengige av en bønn fordi bare et Guds mirakel er nok. 

Bønn til den hellige treenighet Hvem er den hellige treenighet?

Bønn til den hellige treenighet

Faders forening; Sønn og hellig ånd er de som utgjør den hellige treenighet.

Hans opptredener var gradvis, og vi kan se dem gjennom hele Biblia.

I begynnelsen ser Gud ut i å lage himmelen og jorden og ethvert levende vesen.

Så i evangeliene til Det nye testamentet vi ser at Jesus Kristus kommer, født av en jomfru ved den hellige ånds arbeid og nåde. 

Der begynner vi å kjenne Frelserens hele liv, da når han dør, reiser seg og stiger opp til himmelen, etterlater han oss Den hellige ånds løfte, men dette ble ikke manifestert før etter en tid på pinse-dagen som ble fortalt i boken om Apostlenes gjerninger. Apostler og fortsetter å følge oss frem til i dag. 

Kraftig treenighet gitt oss av hjertets forespørsler, de som vi ofte gjør fra sjelen.

Den hellige treenighet er alltid klar til å lytte til oss.

Bønn til den hellige katolske treenighet

Jeg elsker deg, Holy Spirit paraclito, for min Gud og Herre, og jeg takker deg uendelig med all den himmelske domstol i navnet Den velsignede jomfru, din kjærlige kone for alle gaver og privilegier som du prydet henne, spesielt for det perfekte og guddommelige nestekjærlighet som du betente hans aller helligste og rene hjerte i handlingen av hans herligste antagelse til himmelen; og ydmykt ber jeg deg i navnet til din plettfrie kone, gi meg nåden til å tilgi meg alle de alvorlige syndene jeg har begått siden det første øyeblikket jeg kunne synde; til i dag, som jeg sørger uendelig over, med det formål å dø heller enn å fornærme din guddommelige majestet; og med veldig høye fordeler og veldig effektiv beskyttelse av din mest kjærlige kone, ber jeg deg om å gi meg og N. den mest dyrebare gaven av din nåde og guddommelige kjærlighet, og gi meg de lysene og spesiell hjelp som din evige forsyn har forhåndsbestemt for å redde meg, og føre meg til Ja.

Den hellige katolske treenighets bønn har umiddelbare effekter.

Bønn, et kraftig våpen som bare tilhører de av oss som har trodd på Herrens kraft.

Det kan interessere deg:  Bønn for barna

Kraftig verktøy som den katolske kirken har visst hvordan de skal bruke, og som gir oss en modell, et eksempel slik at vi vet hvordan vi skal spørre, hvilke ord vi skal bruke. 

Bønn er ikke dårlig, de er en mulighet til å bli vant til bønn, å lære å be riktig, og det er grunnen til at bønner eksisterer for å veilede oss i prosessen. 

Bønn til den hellige treenighet for kjærlighet 

I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, Amen.

Hellig treenighet, vår begynnelse og slutt, min styrke og min hjelp og min guddommelige hjelp, som lever i mitt hjerte og er til stede i min sjel og omslutter hele mitt vesen.

Velsignet hellig treenighet, som fortjener all ære, ære og ros, jeg tror på din kraft, Gud Faderen, Gud Sønnen, Gud den Hellige Ånd.

Jeg stoler blindt på gavene dine, og jeg håper på deg, og mitt håp og veldedighet jeg legger i dine hender, hjelper meg å øke min tro og hver dag med din kjærlighet være et bedre menneske og våkne opp full av oppmuntring og entusiasme.

Velsignet Gud, du er kilden som kjærlighet og liv kommer fra, at du skapte oss etter ditt bilde og din likhet, og at du av kjærlighet til oss har sendt Gud Sønnen, slik at han med sitt liv kunne forløse oss og frelse oss fra synd, jeg ...

(Si navnet ditt)

Jeg gir deg og innvier alt som bor i mitt vesen, og veldig lei meg. Jeg ber deg om å tilgi meg for alle feilene jeg har gjort og for syndene jeg har begått i dag og som skiller meg fra deg.

Hellig treenighet, jeg ber deg om å være barmhjertig med meg og gi meg din hjelp, slik at sjelen min blir fylt med ro, og forvandler meg til en tålmodig, forståelsesfull, ydmyk og kledd i din godhet.

Velsignet Hellig Ånd, kilde til all trøst, ber jeg deg om å berike min sjel med overflod av dine gaver.

Du er mitt håp og skjold i mine kamper, du er min styrke i motgang og angst.

Av denne grunn kommer jeg på knærne foran deg for å be deg om å ta ut hånden din for å få hjelp og forbede for meg for Gud Faderen for å motta hans hurtige hjelp.

Hellig himmelske ånd, fornye min styrke og øke motet mitt til å fortsette denne kampen jeg står overfor, snill å lene øret mot mine bønner og gi meg det jeg ønsker og spør deg på denne dagen.

Vennligst lys i mitt hjerte Guds kjærlighet som lyser opp hjertene til dine trofaste etterfølgere. For din kjærlighet, kraft og barmhjertighet ber jeg deg om å frigjøre meg fra all motgang, og at ingenting forstyrrer min fred eller får meg til å lide.

Hellig treenighet, jeg kommer med full tillit til deg og med all min sjels tro, slik at du kan lindre sorgene som forårsaker meg stor lidelse, vær så snill å helbrede sårene i hjertet mitt og hell ut din nåde over meg og som jeg trenger med så mye nødsituasjon:

(Fortell den hellige treenighet hva du trenger raskt og be om deres herlige hjelp)

Gud Fader, takk fordi du lytter til mine bønner, for din uendelige kjærlighet, og for tryggheten som din kjærlighet gir meg, som gir meg ly og gir meg trøst.

Jeg ber deg om å hjelpe meg, den hellige treenighet, jeg ber deg om forbønn og fortjeneste av den salige jomfru Maria, Jesu mor og vår mor.

Amen.

Likte du bønnen om den hellige treenighet om kjærlighet?

Det kan interessere deg:  Serenity Prayer

Kjærlighet er alltid motoren i våre bønner, enten det får oss til å be om andre eller om vi ber om kjærlighet til å krysse vår vei.

Uansett er det viktige å spørre fra hjertet, fra sjelen og med mye tro.

Det som gjør bønnene våre kraftige og får svar, er at vi tror at det vi spør kan gis.

Å be om kjærlighet, slik at vi vet hvordan vi kan identifisere den i det øyeblikket den krysser vår vei, er av største viktighet siden Guds ord lærer at hjertet bedrar og kan få oss til å tro at vi finner kjærlighet når det ikke er det. 

Dette er grunnen til at det å ha veiledning fra den hellige treenighet er nesten en handling av liv og død. 

Bønn om den hellige treenighet for vanskelige og presserende tilfeller

Holy Trinity, den treenige Gud, Fader, Sønn og Hellig Ånd, som begynner og vår ende, nedbrutt foran deg jeg betale hyllest: Salig og roste være den hellige treenighet;! Du, Holy Trinity være all ære, ære og ros for all evighet, jeg helhjertet tror på deg og din trofaste tilhenger ønsker å være, jeg kommer til deg med selvtillit til å spørre meg se for alltid fri fra det onde og alt motgang og farer, og mine behov, ber jeg deg, skjenke meg din favør.

Himmelens far, Jesus gode hyrde, Hellig Ånd, jeg ber deg om forbønn og fortjener av den salige jomfru Maria, gi meg din hjelp, veiledning og beskyttelse i alle saker og bekymringer i livet mitt.

Ære til deg Gud Fader, kilde til godhet og evig visdom, livet kommer fra deg, kjærlighet kommer fra deg, få hvert øyeblikk til å arbeide med rettferdighet og forsvarlighet for å nyte godene og trøstene du sender meg; husk at jeg er ditt barn, og synd på lidelsene mine, mine behov og gi meg hjelp i denne vanskelige situasjonen:

(spør med stor tro hva du vil oppnå)

Takk, barmhjertige far for at du er der.

Herlighet til deg Gud, den himmelske Faders sønn, i hvis hellige hjerte min sjel finner tilflukt, lær meg å etterligne ditt liv og dine dyder, gi meg fasthet og utholdenhet til å oppfylle læren din og få meg til å utøve veldedighetsverk oftere, ikke forlat meg i de daglige kampene, frigjør meg fra båndene som fienden har for meg, flytt meg bort og beskytt meg mot all motgang som forstyrrer meg og gi meg din mirakuløse hjelp i dette problemet: (gjenta forespørselen med stort håp).

Takk min gode Jesus for at jeg var ved min side i øyeblikk av fortvilelse og kval.

Ære til deg Hellig Ånd, klarhet som opplyser alt, og at du er gleden, harmonien og skapningsgleden, gjør at det alltid føyelig til dine guddommelige inspirasjoner, gi meg ro, gi meg hjelp i mine mangler og problemer og gi meg din hjelp slik at jeg kan oppnå det jeg trenger så mye akkurat nå.

Takk guddommelig ånd av kjærlighet for at du hjalp meg når alt er mørkt og jeg trenger lys.

Mor og min dronning, Lady of Heaven du må være så nær den hellige treenighet be for meg og min nåværende problemer og mangler, være min advokat og en halv til min påstand er behandlet, får du et mirakel at både presis livet mitt.

Takk min elskede mor, velsignede jomfru Maria, for at du er så forståelig og alltid ivaretar kravene våre.

Guddommelig treenighet, far, sønn og hellig ånd, gi meg din nåde, gi meg din vennlighet og gi meg en rask løsning i mine sorg og bekymringer.

Far, sønn og hellig ånd, velsignet og aller helligste treenighet, jeg elsker deg, elsker deg og gir deg mitt vesen.

O kjærlighetens treenighet, medfølelsens Gud, jeg overgir meg selv til din guddommelige vilje, fordi tidene dine er perfekte og bare du vet hva som er best for meg. Ære til Faderen, Ære til Sønnen, Ære til Den Hellige Ånd, ære til den aller helligste og udelte treenighet, slik den var i begynnelsen, nå og alltid, for alltid og alltid.

Så vær det.

 

De tilfellene hvor det ikke er noe menneskelig mulig at vi kan gjøre.

Det kan interessere deg:  Bønn for virksomheten

De tilfellene der de har gitt oss en medisinsk diagnose, der et familiemedlem har forsvunnet, der et barn trenger Guds hjelp og ikke vet det eller ikke vil be om det, lidelse, smerte, impotens, rastløshet og noen situasjoner og følelser som gjør oss mer desperate de er der Guds mektige hånd beveger seg med kraft. 

Hellig treenighetsbønn kan være vår snart hjelp midt i de vanskeligste problemene å løse.

Alt er en handling av tro og tillit til Herren, ved å tro at han har kontroll over alle ting og at han vet hva han gjør.

Kort for beskyttelse 

Jeg anerkjenner og æret deg, o Den hellige jomfru, himmelens dronning, universets dame og skytsinne, som datter til den evige far, mor til sin mest elskede sønn og mest kjærlige hustruens hustru; og legg deg ned til føttene til din store majestet med den største ydmykhet, jeg ber deg om den guddommelige nestekjærligheten; at du var ekstremt full i din antagelse til himmelen, at du gir meg den enestående nåde og barmhjertighet ved å plassere meg under din sikreste og mest trofaste beskyttelse, og å motta meg i antall de mest lykkelige og heldige tjenere som du bærer skåret på ditt jomfruelige bryst.

Verd deg selv, mor og min barmhjertige dame, for å ta imot mitt elendige hjerte, mitt minne, min vilje og andre indre og ytre krefter og mine sanser; Aksepter øynene mine, mine ører, min munn, mine hender og føtter, herske dem etter godkjennelse fra din Sønn, slik at han med alle hans bevegelser har til hensikt å gi deg uendelig ære.

Og for den visdommen som din mest elskede Sønn opplyste deg med, ber jeg deg og ber deg om å nå meg lys og klarhet for å kjenne meg selv, min intet og spesielt mine synder, å hate dem og avskyr dem alltid, og også nå meg lys for å kjenne snarer av den infernale fienden og dens skjulte og åpenbare bekjempelser.

Spesielt gudfryktige mor, jeg ber nåden din ... (List).

dette mirakuløs bønn Ala Santísima Trinidad å be om helse, beskyttelse og velstand er veldig sterk!

Beskytter oss, tar vare på oss y guide oss å gjøre bare det som er Guds vilje. Vi kan be om beskyttelse for oss selv eller for vår familie og venner.

Husk at alle de positive energiene strømmer fra oss og gjennomsyrer alt rundt oss.

Det er ingenting som den guddommelige treenigheten ikke kan beskytte oss mot, det er ingenting som er sterkere eller kraftigere enn Gud, det er derfor vi stoler på at han er den som tar vare på oss og vår, uansett hvor de er.

Når kan jeg be?

Du kan be når du vil.

Bønnen til den hellige treenighet har ingen ideell dag, time eller øyeblikk.

Vi må be når vi vil be. Vi må ha tro og alltid tro at alt går bra.

Flere bønner:

 

triksebibliotek
Oppdag online
Online følgere
behandle det enkelt
mini manual
en hvordan gjøre
ForumPc
TypeSlapp av
LavaMagazine
uberegnelig