Bønn til den hellige død om å tenke på meg er å gi rett til denne hellige til å inngå vårt forhold til å gi oss den hjelpen vi trenger.

Det skal bemerkes at dette er en bønn som ikke bare gjøres når det gjelder tidligere partnere, men som kan gjøres til enhver tid for å få denne personen til å holde oss i tankene hele tiden. 

Det er en kraftig bønn som vi må gjøre nøye fordi resultatene er overraskende og kan bli lagt merke til fra det øyeblikket vi sluttet å bede. 

Bønn til den hellige død om å tenke på meg

Mistet er jeg, målløs, uten mot og uten kjærlighet.

Mistet føler jeg, men jeg håper å finne meg selv. Når jeg roper til deg, blir min tro gjenopplivet.

Jeg kommer til deg fordi jeg vil gjenopprette vesenet mitt. Jeg har gått på mørke veier, funnet utseende som bedømmer lykken.

Øyeblikk som har fått meg til å falle, og selv om jeg hadde reist meg, er jeg i dag på bakken uten å kunne stoppe.

Velsignet død, være barmhjertig med meg og vend meg til hjelp.

Velsignet død bringer meg tilbake stemningen i livet, fullfør dette vesenet som er halvveis.

Velsignet, klipp av kjettingene som binder meg og gi meg vingene som fikk meg til å fly.

Bare på deg stoler jeg, bare til deg ber jeg, bare jeg trenger at du skal komme deg.

Returner meg til livets vei, der øynene mine kan se lys.

Der ørene mine lytter til musikken og huden min kjenner berøringen fra vinden som følger meg.

Gi meg tilbake, bringe meg tilbake at jeg ikke vil gå langt. Jeg vil komme tilbake til livet.

Jeg vet at du lytter til meg, jeg ber deg, endrer livet mitt, jeg lover (gir et løfte) som takk til denne favør.

Så vær det.

Dette er en bønn som strømmer fra hjertet Mange ganger kan en av personene som er involvert i forholdet føle at det ikke er nok ...

At ting ikke går som de skal eller at det trengs litt ekstra drivstoff og det er der det er bønn Det blir det kraftigste våpenet vi kan ha. 

Når kan jeg be bønnen til den hellige død for å tenke på meg?

Vil du vite når du kan be?

Hver gang vi føler behov Vi kan gjøre denne bønnen med ro og selvtillit.

Uansett hvor vi er, tar det bare tro og fra sjelen. 

Det spiller ingen rolle dagen eller tiden. Det viktige er å ha tro.

Virker bønn fort?

Bønnene i seg selv har ikke et spesifikt tidspunkt å bli besvart, men denne gangen er det tusenvis av troende som sørger for at bønnene som reiser den hellige død blir besvart på kort tid.

Dette kan avhenge av mange faktorer som tro eller alvorlighetsgraden av behovet som krysses, men det er vanskelig å sikre noe slikt, så vi må tro at handlinger blir besvart i den perfekte tiden, ikke før eller etter. 

Hva er denne bønnen for?

Bønn til den hellige død om å tenke på meg

Bønn å tenke på meg tjener til være til stede i tankene til en annen person.

Det kan brukes under alle omstendigheter som kan oppstå og til og med for forhold som ikke har noe med kjærlighet å gjøre.

Det er en kraftig bønn som må gjøres med ansvar fordi den må ha et formål eller et mål å oppnå siden vi ikke bare skal okkupere tankene til noen andre hvis vi ikke allerede har planlagt hva vi skal gjøre videre siden det er virkelig effektivt. 

Det vokser alltid i kreftene i bønn til Den hellige død om å tenke på meg.

Flere bønner:

end