Bønn for virksomheten verden Åndelig er en realitet som vi ikke kan unnslippe eller ignorere, og det er derfor når vi starter en ny innsats er det godt å gjøre en bønn for virksomhet Vi er i ferd med å starte

Å være en velsignet virksomhet, slik at gode energier til enhver tid flyter. Vi kan be om velstand og at alle som går inn i vår virksomhet føler fred og ro.

Be for en virksomhet trenger ikke nødvendigvis være når den starter, vi kan be for bedrifter som allerede har tid til å gå.

Det viktige er å velsigne ham i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn og tro at bønnen vi har gitt, har kraft.

I de tilfellene hvor virksomheten ikke er vår, men den kommer fra en venn eller familiemedlem, kan vi også be om at den virksomheten skal bli velsignet og få fremgang i stor grad.

Bønn for virksomheten Hva er det for? 

Hva er bønn for virksomheten?

Bønn for virksomheten er viktig fordi vi gjennom den kan finne veien som virksomheten må gå, husk at vi mange ganger ønsker å gjøre en ting når vi virkelig må gjøre noe veldig annerledes, og det er når gjennom bønn kan vi motta adressen vi trenger å ta gode beslutninger og gå riktig vei. 

Vi er åndelig kvalifiserte til å kommunisere med Gud og med de hellige, vi kan ikke vente til en annen kommer for å velsigne det som er vårt, selvfølgelig kan vi stole på en venn eller familiemedlem, men det åndelige ansvaret er personlig, så vi må lære å stole på Vår egen bønn

Vi kan ikke be om økonomisk velstand hvis vi ikke tror det er mulig å oppnå det, så mer enn å lære å be.

Vi må ha tro på at bønnen vi legger opp til himmelen og at den vil oppfylle det formålet vi ber.

Vent på svar fra vår bønner det kan være det vanskeligste men Hvis vi stoler på, vil det helt sikkert ta det vi ber så mye om å komme

Bønn om å velsigne virksomheten 

Kjære Herre, jeg ber om din hjelp til å starte min egen virksomhet. Du er min sterkeste allierte og min beste partner.

Bli med meg i dette nye eventyret, så jeg kan lykkes. For meg, min familie og klientene jeg skal betjene. Gi meg dine krefter til god dømmekraft.

Din visdom og veiledning for min virksomhet til å blomstre og gjøre det rette. For oss alle i ditt himmelske navn.

Takk! Amen.

 Overflod, flytende, retning for å ta beslutninger, nye ideer og mange flere forespørsler som vi kan stille for Gud som kan gjøre alt for å gi oss sin barmhjertige hjelp.

Ingen vet bedre enn deg hvilke behov som kan oppstå i din virksomhet, snakk med Gud og presenter hver av dem for ham.

Husk at det å be er å snakke med Gud, så snakk med ham og ikke glem å gi ham tid til å svare, for å flytte brikkene til din fordel.

Ikke alle ting kommer til å skje som vi ønsker at de skal skje, men hvis vi stoler på Herren, er det sikkert at det som skjer er til vår velsignelse. 

For arbeid og overflod virksomhet

Kjære Herre, jeg ber om din hjelp til å starte min egen virksomhet. Du er min sterkeste allierte og min beste partner. Bli med meg i dette nye eventyret, så jeg kan lykkes.

For meg, min familie og klientene jeg skal betjene. Gi meg dine krefter til god dømmekraft.

Din visdom og veiledning for min virksomhet til å blomstre og gjøre det rette. For oss alle i ditt himmelske navn.

Takk! Amen.

Mange mennesker starte en ny virksomhet og de vil glede seg over overflod uten å innse at det kommer gradvis mens vi jobber.

Derfor spør forgjeves uten å jobbe. Bibelen lærer oss at troen uten arbeid er død, så vi må be Gud gi oss masse, men også å arbeide for at vi skal nå den.

Vi må lære å lage setningene riktig, vi kan ikke be om noe vi ikke egentlig trenger, vi ber om verdifulle ting, men ikke økonomisk.

For eksempel visdom, med det kan vi oppnå mye.

Bønn til St. Jude Thaddeus for virksomhet

Den hellige Jude Thaddeus,
I dette øyeblikket ber vi deg om å gå sammen for vår himmelske Fader,
For velstanden i vår virksomhet,
Kilden til arbeid for mange og mat til familiene våre,
Dekk hvert hjørne av velsignelser,
Og til alle som jobber med det,
For at vårt arbeid skal bli velsignet av Den Høyeste,
Og vær hyggelig i øynene hans.
St. Jude Thaddeus,
Ikke la være inne på denne arbeidsplassen,
Bestikkelser eller frukt av dårlig virksomhet godtas,
Måtte alt vi gjør være verdig og respektabelt,
Måtte vi jobbe ærlig,
Laster opp messen og tjener kjærlig våre brødre,
Hjelp oss å nå målene som er satt for vår forretnings- og kommersielle utvikling.
Vi ber deg om å innpeke oss kjærligheten til Gud,
Til alle som jobber på dette stedet,
Og kan det være kjærligheten til Gud og våre familier,
De som hjelper oss med å utføre et edelt verk,
Velsign tankene, handlingene og ordene våre,
Vi ber deg i navnet vår frelser, Amen.

Guds ord lærer oss at vi må trives akkurat som vår sjel trives og at vi søker Guds rike og hans rettferdighet og alt annet vil bli lagt til, så fokuserer vi alle energiene våre på å mate vår ånd, på denne måten garanterer vi at velstand kommer på vei fordi Gud lover.

La oss stole på bønn og arbeide slik at det vi ber om vil nå oss raskere.

Kan jeg si de 3 setningene?

Kan du be mer enn en kraftig bønn for forretningsarbeidet og overflod til Gud og St. Jude Thaddeus?

Du kan be ja.

Det viktige er at du ber med mye tro på hjertet.

Hvis du har tro og hvis du tror at alt vil forbedre deg, kan du be uten problemer.

Husk å bare tro at alt vil forbedre seg!

Flere bønner:

Gud, end