Bønn for tilbud

Bønn for tilbud På det tidspunktet vi leverer varene våre før Herrens nærvær, er det veldig viktig.

Tilbud kan legges igjen ved kirkealteret eller stabburet, eller vi kan gi dem direkte til en bestemt person, men vi må alltid huske på at Herren fortjener en del av våre økonomiske gevinster. 

Bønn for tilbud

 Dette er et prinsipp som vi ser i Bibelen, og som gir utallige velsignelser til livene våre. Når vi gir et tilbud, gir vi nåden det vi mottar av nåde og bør gjøres med et gledelig hjerte, fordi dette er giveren som Herren velsigner. 

1) Bønn for ofre og tiende

"Vår himmelske Fader,
I dag har vi tilbudene våre med det beste av inntekten og produksjonen vår.
Vi har satt av en del av overskuddet vårt, i den andelen du har hatt fremgang med oss. 
Se med glede hva vi tilbyr deg på denne dagen.
Vi har lovet med leppene at vi vil tjene deg, så vi frivillig gir deg våre tilbud.
Vi forstår at dette er et høytidelig øyeblikk før deg, og vi behandler med ærbødighet det vi leverer i dag.
Gud, vi gir æren på grunn av ditt navn; Derfor bringer vi disse tilbudene og kommer til domstolene dine.
Takk for at du har foredlet og renset livene våre, fordi vi i dag forstår at disse tilbudene blir gitt rettferdighet til din storhet og din suverenitet. 
Må manifestasjonen av vår tilbedelse være behagelig for deg.
Vi gir æren på grunn av ditt navn når vi bringer våre tilbud og kommer foran ditt nærvær; vi elsker deg oh Lord!
I dag vil vi glede oss over å ha bidratt med frivillige tilbud, for med hele hjerter gjør vi dette.
I Jesu navn
Amen
"

Be denne bønnen for ofre og tiende med stor tro.

Det kan interessere deg:  Bønn slik at alt går bra

Offer og tiende er et bibelsk prinsipp som bare blir gjort ved åpenbaring fordi det ofte er et spørsmål om kritikk hvem som har disse prinsippene og anvender dem i hverdagen.

I Bibelen ser vi at menneskene som setter inn tienden er velstående mennesker i alle livssyn. 

Tilbud kan være alt som kommer fra vårt hjerte, men tienden, som tilhører Herren, utgjør ti prosent av overskuddet vårt, enten det er monetært eller på annen måte.

Ordet lærer oss at Gud selv irettesetter fortæreren for oss så lenge vi overholder dette ved å levere tiende på en rettidig måte og med et hjerte fullt av glede. 

2) Bønn å tilby til Gud

"Herre takk for alt du har gitt meg, for alt det du har fått meg til å vokse.
Jeg vet at jeg noen ganger ikke er veldig takknemlig for deg, men denne gangen vil jeg være det.
Alt jeg har høstet i dag har vokst takket være deg.
Du har gjort meg til et bedre menneske.
Takk for familien, vennene mine, mine nære mennesker.
Takk for at du ga meg en dag til i livet, 
En dag til for å prise og elske deg, å elske deg.
Uten deg ville det ikke være noen, takk Lord. 
Jeg kan aldri betale min gjeld til deg, for å betale deg for alt du har gitt meg.
Amen."

Tilbudene, selv om vi legger dem igjen i stabburet eller gir det til noen andre, det er den samme Gud som mottar den i himmelen og han vil gi oss belønningen etter de rikdommene han selv har i ære.

Det kan interessere deg:  Bønn til Santa Muerte for arbeid

Oppfordringen er å gi ofrene med et muntert hjerte fordi ordet forteller oss at han velsigner den muntre giveren, derfor kan vi ikke gi noe med et hjerte fullt av bitterhet, men glad for det vi gir.

3) Eksempelbønn for tilbud

"sir,
I dag bringer vi tilbudene våre og våre almisser til det beste for inntekten og produksjonen.
Vi har avsatt en del av inntektene våre, 
den samme andelen som du har gitt oss når vi får fremgang.
Se med glede og kjærlighet hva vi tilbyr deg på denne dagen.
Vi har lovet med leppene at vi vil tjene deg, 
Det er derfor vi frivillig og uselvisk gir deg tilbudene våre.
Vi forstår at dette er et seremonielt øyeblikk foran deg,
og vi behandler med høflighet og omsorg det vi leverer i dag.
Gud, vi gir æren på grunn av ditt navn; 
Derfor bringer vi disse tilbudene og kommer til templet ditt.
Takk for at du mykner, renser og beskytter livene våre, 
fordi vi i dag forstår at disse tilbudene blir tilbudt rettferdighet for din storhet og din suverenitet.
Må manifestasjonen av vår tilbedelse være behagelig for deg.
Vi gir æren på grunn av ditt navn når vi bringer våre tilbud og kommer foran ditt nærvær, vi tilber deg Herre.
I dag vil vi glede oss over å ha bidratt med frivillige tilbud og almisser, for med hele hjerter gjør vi dette.
I Jesu navn.
Amen"

I denne forstand ser vi at det samme ord fra Gud er fullt av utallige eksempler. En av dem og den sterkeste vi ser ham i den samme Abraham som er kjent som troens far, han ble testet og var i stand til å frelse sin egen sønn hvis Herren ism ikke ga ham en kalv å tilby ham. 

Det kan interessere deg:  Bønn til jomfru av Montserrat for gravide

Her ser vi eksemplet på lydighet, og som dette er det mange flere som vi kan lære viktige læresetninger for resten av livet. 

Hva er bønn for tilbud til? 

Vi ber når vi tilbyr slik at det Herren velsigne handlingen vi gjør. Å være den samme Gud som multipliserer økonomien vår, for å veilede oss til å gi den til den som trenger det, og slik at vi alltid har det ønsket i våre hjerter om å gi et tilbud 

Det er viktig å vite at tilbud ikke alltid er i kontanter, men kan gjøres med hva som helst. For eksempel er det veldig vanlig å se frukt- eller blomsteroffer, og alle blir mottatt av Herren. 

Hvordan be for kristne ofre?

Dette, som  alle bønneneDet må gjøres fra dypet av hjertet og med full bevissthet om hva vi gjør.

Siden tilbudet er noe fysisk, er vi ikke klar over at det er en åndelig handling, og dette er et prinsipp som vi ikke kan glemme på noen måte, fordi det er Gud selv som mottar våre tilbud og som vil gi oss belønningen i henhold til hans rikdom i herlighet. 

En bønn om kraftige ofre og tiende er en som gjøres med tro, ved å tro at Gud selv lytter til oss og at han selv er den som gir oss svaret på det vi ber om, enten det er fysisk eller åndelig, må vi alltid be fra sjelen og komme direkte i kontakt med Gud hver mektig skaper og eier av alle ting .  

Flere bønner:

 

triksebibliotek
Oppdag online
Online følgere
behandle det enkelt
mini manual
en hvordan gjøre
ForumPc
TypeSlapp av
LavaMagazine
uberegnelig