Bønn om å finne tapte ting

Bønn om å finne tapte ting Det er veldig viktig fordi vi mange ganger befinner oss i situasjoner som er komplisert av noen ting som har gått tapt for oss, for eksempel husnøkler eller viktigere ting som penger. 

Sannheten er at å ha denne bønnen kan hjelpe oss ikke bare å finne det vi hadde mistet, men å holde roen midt i hele søkeprosessen, siden det kan være et anspent øyeblikk hvor tålmodighet og ro vanligvis mangler, men at Gjennom bønn kan vi komme oss til å tenke og handle effektivt. 

Bønn om å finne tapte ting Hva er helgen? 

Bønn om å finne tapte ting

San Antonio Han er kjent av mange som helgen for tapte ting fordi han selv, da han var i live, var vitne til noen hendelser som var veldig vanskelig for den menneskelige hånden.

Denne helliges liv er et mirakel fra begynnelse til slutt, og for alt dette ble han den store hjelperen til mennesker som har problemer med å miste noen varer. 

En annen av bønnene som kan komme i disse tilfellene, er til San Cucufato, da dette var en forkynner av evangeliet på avsidesliggende steder der nesten ingen turte å gå.

Bønner begynte å bli deponert i ham fordi han sammen med San Antonio ble en mektig hjelper og svarene hans er så nøyaktige og spesifikke at de blir overrasket. 

1) Bønn til San Antonio mistet ting

«Saint Anthony, herlig Guds tjener, kjent for dine fortjenester og kraftige mirakler, hjelper oss med å finne de tapte tingene; gi oss din hjelp i testen, og opplys vårt sinn i jakten på Guds vilje.

Hjelp oss med å finne igjen nådenes liv som synden vår ødela, og føre oss til besittelsen av den herlighet som Frelseren lovet.

Vi ber dette om Kristus vår Herre.

Amen. "

Denne bønnen kan gjøres når som helst eller når situasjonen er fordi San Antonio alltid er oppmerksom på folks forespørsler, og hvis han ber om et spesifikt mirakel, kommer svaret mye raskere.

Husk at bønner er kraftige og at de blir et hemmelig våpen som vi kan bruke når vi trenger, fordi det eneste kravet er å ha tro.

2) Bønn for å finne tapte ting San Cucufato

“Jeg har tapt (si det tapte), Jeg vil gjenopprette det, og hvis jeg ikke dør før, og med denne knuten lager jeg ballene dine til at San Cucufato, og bundet er igjen, til (si det tapte) til hendene jeg kommer tilbake. Amen ”

San Cucufato er en av de mektigste helgenene vi kan vende oss til i øyeblikk med virkelig fortvilelse og kval når vi ikke finner våre eiendeler.

Uansett hvor vanskelig det vi ber om, dette er kraftige bønner som kan gjøres når som helst. 

3) Bønn for å finne tapte eller stjålne ting

«O Evige Gud og Mektige Far, himmelens og jordens Herre, som gjennom Jesus Kristus, din Sønn, manifesterer deg for de fattige, de enkle og de ydmyke, vi takker deg fordi du fylte velsignet Saint Aparicio med din kjærlighet, slik at du lever med enkelhet i hjertet som streber etter himmelens goder.

Gi at gjennom hans forbønn når vi det vi ber om, at hans mektige hånd så raskt som mulig vil gi oss det vi har mistet eller blitt stjålet fra oss:

(gjenta det du vil gjenopprette)

Far, vi roser og velsigner deg, og vi takker deg fordi vi vet at du lytter til oss og at din nåde ikke har noen ende, vi ber deg om å holde ønske om våre bønner og hjelpe oss i de som etterspørres, slik at vi, trøstet i våre lidelser, tenker på underverkene i din makt.

Vi ber deg også øke vår tro og nestekjærlighet, slik at vi, etter eksemplet på bønn og hengivenhet fra den velsignede Saint Aparicio, stadig vil rose deg.

Gjennom Jesus Kristus vår Herre. Amen. "

Denne bønnen om å finne tapte eller stjålne ting er veldig kraftig.

Guds ord lærer oss hvordan vi skal be, i passasjene hans ser vi utallige eksempler på tro der med bare en bønn ble fantastiske mirakler oppnådd.

Dette er grunnen til at vi ikke skal avfeie bønnen fordi hun er veldig mektig. Det eneste som blir bedt om en bønn for å få svaret som blir bedt, er å gjøre det med tro, ved å tro at det vi ber vil bli gitt. 

Det er de som er vant til å lage bønneformål i flere dager eller en bestemt time, men sannheten er at dette avhenger av hva hver enkelt har arrangert i sitt hjerte, for det er det viktigste. 

Kan jeg tenne et lys når jeg ber?

Spørsmålet om stearinlys er av stor betydning, og svaret på dette spørsmålet er et rungende ja.

Stearinlys alene er ikke kraftige, men de hjelper til med å gjøre hele miljøet mer befordrende og blir tatt som et tilbud for våre hellige fordi bruk av dem krever en investering som, selv om den er minimal, tas i betraktning som en handling av Tro og overgivelse

Når kan jeg be bønnen om å finne tapte ting?

Bønner skal gjøres når som helst på dagen og hvor det er nødvendig.

Det er ingen spesifikk tid Det er ideelt, men det er mange som sier at bønn tidlig om morgenen er kraftig.

Når vi kan be hvor og når bønn gjør vårt beste våpen, kan vi være i bilen, på jobb, i huset vårt eller i et eller annet møte og be med sinn og hjerte og at bønn for å finne tapte ting er like kraftig som det som gjøres i kirken.

Flere bønner:

Du kan også være interessert i dette relaterte innholdet: