Bønn av det saktmodige lammet

Bønn av det saktmodige lammet. Det lille lammet var dyret som Gud brukte for å rense verdens synder. Dette er grunnen til at bønn av det saktmodige lammet Det er en trohandling basert på de hellige skrifter.

Denne bønnen gjøres med flere formål, avhengig av hvilke behov du har. 

Det mest populære formålet er imidlertid å temme noen, da lammet er et symbol på saktmodighet.

Det er representert av den karakteristiske skikkelsen av dyret som ligger på magen og gjenspeiler freden i sitt vesen.

På forespørsel vises det til denne egenskapen, spesielt for å be om at dette er personen vi ber for.

Bønn av det saktmodige lammet

Bønn av det saktmodige lammet

Selv om det saktmodige lammet er representert av et dyr, er dette et hellig bilde som de troende bruker for å rette bønnene sine.

Det vises til det hellige lammet i Bibelen, spesielt i evangeliebok I følge Saint John er det derfor ikke noe rart med den kristne læren.

Det ser ut med en aura som er over hodet på deg symboliserer hellighet; Han holder et kors som symboliserer offeret han ga for menneskehetens frelse, og på samme måte fremstår et hvitt flagg som et symbol på fred som kan sees i bakgrunnen.

Det er et maleri som formidler ro, fred og saktmodighet.

Bønn om det saktmodige lammet til den kjære 

Jeg tryller deg (navn på personen du vil temme) i navnet til Jesus, Maria og Josef.

Med disse ordene tryller jeg deg igjen ... slik at du kommer til meg som et saktmodig lam og full av kjærlighet og oppmerksomhet mot meg, Guds skapning. Jeg krever deg slik at du bare tenker på meg og gjør det full av kjærlighet.

Jeg ... (navnet ditt) tryller deg, mannen min (eller kvinnen).

I dominansåndens navn dominerer jeg ... dine fem sanser, din dom, din tanke og din vilje: slik at du ... forblir dominert-a, forblir ydmyk - for mine føtter og helt bundet til meg, begge i nåtiden som i fremtiden.

At når jeg… ser ham… (eller hun) ser meg. Når jeg ... hører det, hører han ... (eller hun) meg. Når jeg ... ser på ham, ser han ... (eller hun) på meg. Når jeg ... berører ham, berører han ... (eller hun) meg.

Og når jeg ... sukker sukker han ... (eller hun).

Så dine fem sanser, ditt sinn, følelse og hjerte, vil være bundet til meg for alltid i den samme tanken. Av Gud ber jeg om det, og av den natur krever jeg det. Amen.

Når et saktmodet lam blir bedt til den kjære, blir hans saktmodighet makt fordi ingen bedre enn ham kan hjelpe oss med å bevare freden vi ofte mister på grunn av situasjoner vi ikke kan kontrollere.

Det kan interessere deg:  Bønn om den hellige død for å dominere en mann

Forelsket oppstår de fleste av disse kompliserte situasjonene.

Den kjære kan bli oppfører seg på en måte som ikke er vanlig y som stjeler vår ro. Bønn er kraftig, og i disse situasjonene kan vi gripe den.

De dårlige energiene flykter også fra et hjem der lammet alltid er til stede i daglige bønner, og hvis det er med hele familien, så er det mye bedre.

Bønn saktmalt lam for å temme, dominere og binde 

Vinn, vinn, vinn.

Jesus Kristus er seieren. Akkurat som dette er stor sannhet, vinner jeg ……. hjertet av ……., så ydmykt som et lam kom opp for meg, da Jesus Kristus gikk til korset.

Sakt, lite lam som du er på alteret, beseire mine fiender som er imot meg; må mitt hjerte inkarneres i hans, slik Jesus Kristus inkarnerte, og sendte den hellige Lasarus, død Han erobret, ettersom jeg er nødt til å beseire denne forræderiske fienden ... Med to ser jeg på deg, med tre griper jeg deg, med Jesu Kristi blod vil mitt hjerte knuse deg.

Jeg ser at fienden min blir bind for øynene og armene ubrukelig.

Jesus Kristus blod spør meg, og jeg vil ikke gi det. Jeg ber deg, store Herre, om at du fører meg til ……., At du må bringe den til meg, overgitt ved føttene mine, beseiret og motløs: Du har styrken til å overvinne det.

Hvis noe djevelen prøv mot meg, ja a Rettferdighet han drar, han vil ikke vinne; hvis han stiller forsvarere, vil alle nekte. Jesus Kristus, du vil være med meg som et lam, og når du ser på mitt nærvær, vil alle besvime.

Amen.

Denne saktmilde lille lambønnen for å temme, dominere og binde er så kraftig!

Det kan interessere deg:  Bønn om å tenke på meg

Denne bønnen må gjøres med totalansvar bort fra oss onde tanker og egoistiske følelser.

Å be om å være i stand til å dominere og knytte en person er ikke en egoisme, men av kjærlighet fordi mange ganger ideene til den andre personen ikke er klare, og det er her denne bønnen blir vårt eneste og kraftigste våpen. 

I tillegg gjelder det bare paret, men alle andre situasjoner der vi trenger å ta kontroll slik at ting ikke kommer ut av kontroll.

Den kraftigste ingrediensen i denne eller alle andre bønner er imidlertid troen de blir laget med, det er ingen bønn som blir gjort med tro som ikke får svar.

Å dominere fiender 

Herlig, ydmykt lite lam som du finner på alteret, hjelp meg til å dominere og overvinne alle fiender som er mot meg, som sterkt legemliggjør mitt hjerte i hans, som inkarnasjon vår elskede Jesus Kristus, som befaling til Saint Lazarus som overvant, som begjær Jeg overvinner min forræderiske fiende, i dette hellige øyeblikket ser jeg på deg, jeg griper deg og jeg binder deg, og for blodet som er utøst av vår Herre Jesus Kristus, knuste hjertet hans.

Min kjære far, sønn og hellig ånd, Du som er en sann Gud, la fienden min komme til min underdanige og fremdeles, akkurat som din kjæreste sønn gikk til treet.

Jeg ser min fiende komme, med svake armer og bind for øynene, og hvis han ber meg om ditt velsignede blod, vil jeg aldri gi ham det.

Jeg ber deg min store herre om å komme til meg, med omvendelse og overgitt for mine føtter, dominert, beseiret og temmet for å overvinne ham gjennom din store styrke.

Hvis min fiende kommer til å prøve noe mot meg, dominer min herre og ikke la ham, hvis han vil ta meg for retten, nekte ham enhver forsvarer han kan ha. Min mest elskede Jesus Kristus, som et lam vil du være i meg, for når min fiende ser min tilstedeværelse, blir alt det onde som ønsker meg, returnert til ham.

Amen.

Hvis du vil dominere fiender, dette er den riktige saktmodige lammebønnen.

Det kan interessere deg:  Bønn om å finne tapte ting

Alt som stjeler vår fred, som bekymrer oss, får oss til å fortvile eller får oss til å føle oss usikre, er situasjoner der denne bønnen kan få oss til å gjenvinne kontroll over sansene og vår indre ro. 

Å ha mestring over situasjoner som kan oppstå med alle de som har erklært seg selv som våre fiender, kan gjøre mye forskjell i resultatene av disse situasjonene.

De kan være våre fiender eller et familiemedlem. Denne kraftige bønnen vil hjelpe oss å holde ting i fred for oss selv og for alle.

Uansett situasjon.

På samme måte vil alle de negative innflytelsene som fiendene våre kaster gjennom hat og harme, holdes borte fra omgivelsene våre.

Å rengjøre hjemmene og bedriftene for dårlig innflytelse er nøkkelen til å opprettholde kontrollen over hendelsene og beslutningene som dreier seg om fiendene våre.

Bønn om det saktmodige lammet til høvdingen

Hvis du vil roe og temme sjefen din, du kan be hvilken som helst setning ovenfor. Du må bare bytte ut navnet ditt.

Sjefene våre kan noen ganger gjøre livene våre litt kompliserte.

I de fleste tilfeller er det ikke et alternativ å forlate arbeid, og det er på disse tidspunktene det anbefales å gjøre dette bønn for å temme sjefen vår og dermed redusere arbeidspresset.

Disse arbeidssituasjonene kjennes vanligvis hjemme og i alle miljøene der vi er, og det er nødvendig at vi kan frigjøre oss fra disse dårlige vibrasjonene før de skader noen i nærheten.

Tro, ansvar og fremfor alt gode intensjoner bør være vår motor til å bede enhver bønn, for først da får vi svaret vi trenger. 

Kan jeg si alle bønnene?

Du kan og bør be alle bønnene.

Det viktige er det den saktmodige lammebønnen er blitt bedt med mye tro og med mye tro i hjertet.

Flere bønner:

 

triksebibliotek
Oppdag online
Online følgere
behandle det enkelt
mini manual
en hvordan gjøre
ForumPc
TypeSlapp av
LavaMagazine
uberegnelig