Bønn til jomfruen fra Guadalupe løft med tro og fra hjertet i en handling av ydmykhet som avslører følsomheten som menneskets hjerte har til å be om hjelp fra åndelige vesener.

Uansett øyeblikk vi går gjennom på dette tidspunktet, blir bønnene reist av mennesker i nød.  

Det er ingenting umulig når vi tar bønnen som et verktøy for å bekjempe kampene som det som skjer presenterer oss dag for dag.

Vi kan be om hva vi trenger og til og med de tingene som har blitt våre drømmer og ønsker og som fremdeles forblir lagret i sjelen vår, og som ingen andre enn oss vet.

Bønn til jomfru av Guadalupe Hvem er jomfruen til Guadalupe? 

Bønn til jomfru av Guadalupe

Det er et utseende av Jomfru Maria i 1531 i Mexico.

Det er kjent at den første som så henne var indianeren Juan Diego mens han var på vei til messen.

Den forteller historien at jomfru ba henne bygge et tempel og formidle et budskap til alle mulige mennesker som begynner med biskopen.

Den indiske Juan Diego gjorde det, alt som ble betrodd ham, det var ikke lett fordi ingen trodde ham fordi det, som hvert eneste mirakel, var nødvendig å se noen tegn på at det indianeren sa var sant. 

storia at jomfru ba ham bygge et tempel og det overføre en melding til alle mennesker mulig å starte med biskopen.

Den indiske Juan Diego gjorde det, alt som han ble betrodd, det var ikke lett fordi ingen trodde ham fordi det, som hvert mirakel, var nødvendig at noen tegn ble sett på at det som indianeren sa var sant. 

Indianeren får en ny instruksjon fra Jomfruen der han blir betrodd å lete etter rosene som er på toppen av fjellet, han adlyder nok en gang ordren og leter etter friske roser for å presentere dem for biskopen pakket inn i et teppe, Når rosene faller på teppet, kan bildet som i dag er kjent som Jomfruen fra Guadalupe sees reflektert.

I dag har basilikaen Santa María de Guadalupe blitt det mest besøkte religiøse tempelet i verden.

En omtrentlig av tjue millioner menighetsmenn De kommer hvert år for å tilstå sin tro og hyllest denne mirakuløse jomfruen. 

Bønn av jomfru av Guadalupe for beskyttelse 

Velsignede jomfru av Guadalupe, Guds mor, dame og vår mor. Kom hit fremfor ditt hellige bilde, som du forlot oss stemplet på Juan Diego's tilma, som et løfte om kjærlighet, godhet og barmhjertighet.

Ordene du sa til Juan med ineffektiv ømhet, klinger fortsatt: "Min kjære sønn, Juan som jeg elsker som en liten og delikat," da du, strålende av skjønnhet, dukket opp for øynene hans på Tepeyac -åsen. Gjør oss fortjent til å høre de samme ordene dypt i sjelen vår.

Ja, du er vår mor; Guds mor er vår mor, den mest ømme, den mest medfølende.

Og for å være vår mor og skjule oss under din beskyttelses kappe, ble du i ditt bilde av Guadalupe. Den aller hellige jomfru av Guadalupe, vis at du er vår mor.

Forsvar oss i fristelser, trøst oss i sorger og hjelp oss i alle våre behov.

I farene, i sykdommene, i forfølgelsene, i bitterheten, i forlatelsene, i timen til vår død, se på oss med medfølende øyne og aldri skille oss fra oss.

https://www.aciprensa.com/

Jomfru Maria, som en god mor, vet hvordan jeg kan gi sterk beskyttelse og tro mot alle de som gjenkjenner henne som mor.

Å henvende seg til henne på jakt etter beskyttelse er en handling av tro, modig og ærlig. Vi kan be om beskyttelse til enhver tid at vi trenger det for oss, for et familiemedlem eller en venn.

Det er til og med de som bruker dette bønn For noen materielle goder kan dette aspektet av bønn virke overflatisk, men en mor vet hvordan hun skal ta vare på barnet sitt og alt som hører henne. 

Vi kan ikke gå til henne og tenke at hun ikke kan hjelpe oss men med et åpent hjerte å snakke med oss ​​og veilede oss til hva vi til enhver tid må gjøre. 

Bønn om å be om beskyttelse for Jomfruen i Guadalupe 

Å ulastelig jomfru, moren til den sanne Gud og kirkens mor! Du, som fra dette stedet viser din nåde og medfølelse til alle som ber om din beskyttelse; lytt til bønnen om at vi med filial tillit adresserer og presenterer den for din sønn Jesus, vår eneste forløser.

Barmhjertighetsmor, Mester for det skjulte og tause offeret, til deg som kommer ut for å møte oss, syndere, vi innvie på denne dagen all vår vesen og all vår kjærlighet.

Vi innvier også livet vårt, vårt arbeid, gleder, sykdommer og smerter.

Gi fred, Rettferdighet og velstand for våre folk; siden alt vi har og er under din omsorg, Lady og vår mor.

Vi ønsker å være helt din og vandre med deg veien til full troskap til Jesus Kristus i hans kirke: ikke gi slipp på din kjærlige hånd.

Jomfru av Guadalupe, Amerikas mor, vi ber deg om alle biskopene, for å lede de trofaste langs stier av intenst kristent liv, kjærlighet og ydmyk tjeneste til Gud og sjeler.

Tenk på denne enorme høsten, og forbønn for Herren å innpode sult etter hellighet i hele Guds folk, og gi rikelig kall til prester og religiøse, sterke i tro og sjalu dispensere av Guds mysterier.

Beskyttelse, omsorg, amor, tilgivelse og alt du ønsker å spørre ham, ørene hans er klare til å høre barns overløp.

Tro er det uunnværlige kravet.

I Guds ord forklarer de for oss at vi bør be om å tro at det er, det vil si at vi skal forlate bønnene våre, vel vitende om at de blir hørt og enda mer besvart.

Amparo er en nødvendighet og man bør alltid be om at impulsen kjennes fra hjertet.

Vi vet ikke fremtiden, og det er derfor denne bønnen er viktig å legge planene våre og hvert skritt vi skal ta i våre hender.

Derfor er jomfrubønnen til Guadalupe viktig.

Måtte hans beskyttelse alltid være i våre liv, og hans velsignelse vil aldri forlate oss og vår familie og venner. 

Å be om beskyttelse for en spesiell person er en kjærlighetshandling, det er ikke nødvendig å tenne lys eller forberede et tidligere miljø for denne bønnen som kan virke litt enkel, men som virkelig er kraftig, du må bare tro, ingenting annet er nødvendig. 

Jomfrubønn fra Guadalupe for å be om et mirakel 

Velsignede jomfru av Guadalupe, mor og dronning av landet vårt. Her har du oss ydmykt utstøtt før ditt vidunderlige bilde.

(Legg inn bestillingen)

I deg legger vi alt vårt håp. Du er vårt liv og komfort.

Å være under din beskyttende skygge, og i din mors omgang, kan vi ikke frykte noe.

Hjelp oss på vår jordiske pilegrimsreise og gå inn for oss for din guddommelige sønn i øyeblikket død, slik at vi oppnår den evige frelse for sjelen.

Amen.

Mirakler er de tingene vi tror vil være umulige å oppnå med menneskelige krefter.

Det er et begrep som er mer brukt i begjær for sykdommer som ifølge medisinsk vitenskap ikke har noen kur.

Imidlertid kan ordet mirakel brukes i mange flere omstendigheter, for eksempel i de tilfellene hvor vi venter på penger som er umulige å komme, eller når et familiemedlems forsvinning har blitt utsatt, og fra det ene øyeblikket til det andre fremstår som trygt.

Mirakler er på avstand fra en bønn og forteller bare litt tro. Ingenting er umulig.

Kan jeg si alle bønnene?

Du kan og bør be alle bønnene til denne helgen.

Det viktige er at bønnen fra jomfru av Guadalupe har blitt bedt med mye tro og med mye tro i hennes hjerte.

Du foretrekker å tro på den sanne kreftene til denne helgenen, og du må tro at hun vil hjelpe deg.

Flere bønner: