Gebed voor de doden

Gebed voor de doden. Daarin kunnen we die zielen vragen die op het pad van eeuwige rust zijn, zodat ze in de kortst mogelijke tijd de vrede kunnen vinden die ze nodig hebben.

Velen van ons hebben zeker geleden dood van iemand die heel dichtbij is, het maakt niet uit of hij een familielid of een vriend was, het belangrijkste is dat hij niet langer in deze wereld is, hij is verder gegaan.

Er wordt gezegd dat als je niet voor de overledene bidt, we ook vergeten wanneer we die weg moeten bewandelen.

Sommige mensen steken meestal kaarsen aan en maken een speciaal altaar om hun geliefde te gedenken terwijl ze bidden.

Dit geloof wordt echter vaak bekritiseerd door degenen die re niet begrijpen en minder spiritueel zijn. Deze mensen worden niet gehoord, zo houden we ons hart schoon.

Wat is het gebed voor de doden? 

Gebed tot de doden

Er is een overtuiging dat mensen die sterven vaak niet bereid waren om die wereld onder ogen te zien, en daarom moeten we de gebeden opheffen voor de overleden persoon om eeuwige rust te vinden.

Er wordt aangenomen dat op dat pad de overledene zijn ziel kan zuiveren door een heilige gedachte zoals een gebed.

Normaal is het gebruikelijk om een ​​aantal gebeden te doen nadat de overleden persoon is begraven, maar het is niet voldoende om deze voort te zetten gebeden Lange tijd en zelfs dit helpt om te rouwen en pijn voor de fysieke scheiding van ons familielid of vriend.

Het geeft ons het gevoel dat we ondanks de afstand verbonden zijn. 

Gebed voor een overleden geliefde 

God, jij bent de enige eigenaar van het leven.

Je schenkt ons de gave om met een doel geboren te worden en op dezelfde manier als we het hebben vervuld, roep je ons naar je vrederijk, wanneer je bedenkt dat onze missie in deze wereld al is volbracht.

Noch voor noch na ...

Vandaag wil ik voor je verschijnen met diepe nederigheid en zeker zal mijn verzoek worden gehoord.

Vandaag wil ik smeken voor de ziel van (naam van de overledene) die je hebt geroepen om aan je zijde te rusten.

Ik verhef dit gebed, voor u mijnheer, want zelfs in de ergste stormen bent u oneindige vrede. Eeuwige Vader, schenk rust in het paradijs van je ziel en je koninkrijk aan degenen die dit aardse gebied al hebben verlaten.

Je bent een God van liefde en vergeving, vergeef de mislukkingen en zonden van deze ziel die nu aan je zijde is en schenk hem het eeuwige leven.

Ook vraag ik je vader, voor al diegenen die hebben moeten rouwen om het vertrek van iemand die niet langer troosteloos is, open je hart en omhels ze met je liefde. Geef ze wijsheid, zodat ze kunnen begrijpen wat er gebeurt.

Geef ze vrede, zodat ze kalm kunnen blijven in moeilijke tijden. Geef ze durf om verdriet te overwinnen.

Dank u, mijnheer, voor het luisteren naar mij vandaag met dit gebed dat ik met toewijding naar u opsta, zodat u in genade en vrede vrede kunt geven aan degenen die het op dit moment niet hebben.

Begeleid de stappen van de mensen die nu troosteloos zijn en laat hen genieten van de vreugde van het leven.

Bedankt vader. Amen.

Vond je het gebed voor de doden leuk?

U bent wellicht geïnteresseerd:  Gebed voor de kinderen

Na de dood zijn er mensen die ervan verzekerd zijn dat een ander moment van zuivering kan worden beleefd, dat niet alles verloren is gegaan, maar dat we een andere mogelijkheid hebben.

In het woord van God zien we enkele verwijzingen naar het verkrijgen van de vergeving in deze wereld of in de komende; Jezus Christus zegt het zelf in een van zijn wonderbaarlijke samenkomsten. 

Het is een realiteit waaraan we niet kunnen ontsnappen, bovendien zaaien we en morgen zal iemand anders het voor ons op dezelfde manier doen. 

Gebeden voor mooie doden

Oh Jezus, de enige troost in de eeuwige uren van pijn, de enige troost in de immense leegte die de dood veroorzaakt onder geliefden!

U, Heer, tot wie de hemel, de aarde en de mensen zagen treuren in droevige dagen;

U, Heer, die hebt gehuild op impulsen van de meest tedere genegenheid in het graf van een favoriete vriend;

Jij, oh Jezus! dat je medelijden had met de rouw van een gebroken huis en harten die erin zaten zonder troost;

U, zeer liefhebbende Vader, hebt ook medelijden met onze tranen.

Kijk naar hen, Heer, hoe bloed van de pijnlijke ziel, voor het verlies van degene die de dierbaarste, trouwste, trouwe christen was.

Zie ze, Heer, als een eerbetoon die we voor uw ziel brengen, zodat u het in uw kostbaarste bloed kunt zuiveren en het zo snel mogelijk naar de hemel kunt brengen, als u er nog niet van geniet!

Kijk naar hen, Heer, zodat u ons kracht, geduld en overeenstemming met uw goddelijke wil geeft in deze geweldige test die de ziel martelt!

Kijk naar hen, oh lieve, oh meest vrome Jezus! en voor hen sta ons toe dat degenen die hier op aarde hebben geleefd, verbonden zijn met de zeer sterke banden van genegenheid, en nu we rouwen om de tijdelijke afwezigheid van de geliefde, ontmoeten we elkaar weer samen met U in de hemel, om eeuwig verenigd in je Hart te leven.

Amen.

Zonder twijfel een mooie gebed voor overleden dierbaren.

U bent wellicht geïnteresseerd:  Gebed voor zaken

De mooiste gebeden voor de overledene zijn die gemaakt vanuit het hart en waarin we alles kunnen uitlaten wat we in het hart houden.

Wij vragen voor zijn eeuwige rustNaar Mag ik vrede vinden wat je nodig hebt

Op zijn beurt vragen we ons ook om ons met kracht te vullen en we kunnen de moeilijke tijd overwinnen waar we misschien doorheen gaan.  

Er zijn enkele gebeden die als leidraad kunnen dienen, vooral op die momenten waarop woorden niet uitkomen vanwege pijn en verdriet.

Gebeden voor de doden op hun verjaardag 

Oh goede Jezus, die je je hele leven medelijden had getoond met de pijn van anderen, kijk met genade naar de zielen van onze geliefden die in het vagevuur zijn.

O Jezus, die uw dierbaren met grote voorliefde heeft liefgehad, luister naar de smeekbede die wij tot u richten, en schenk door uw barmhartigheid degenen die u uit ons huis hebt gehaald om eeuwige rust te genieten in de boezem van uw oneindige liefde.

Gun hen, Heer, eeuwige rust en moge uw eeuwig licht hen verlichten.

Mogen de zielen van de gelovigen vertrokken door de genade van God in vrede rusten.

Amen.

Als je tot een familielid wilt bidden, is dit het juiste gebed voor de doden.

Het herinneren van een familielid of vriend die op een belangrijke datum is overleden, is in de meeste gevallen onvermijdelijk.

Dit komt omdat ze momenten van feest zijn geweest en niet dat die persoon de leegte voelt, maar er zijn gebeden of speciale gebeden te doen op die data.

U bent wellicht geïnteresseerd:  Gebed voor een overleden moeder

Kan zijn een verjaardag, bruiloft of zo nog een belangrijke datum

Het bijzondere van dit alles is om het niet te vergeten en te vragen waar je bent kan rust en stilte hebben en blijf degenen op het aardse vlak versterken.

Soms is het gebruikelijk om andere familieleden te ontmoeten en gebeden op te roepen in de huishouding, bedenk dat het woord van God zegt dat als twee of drie verstandig zijn om iets te vragen namens Jezus, de Vader in de hemel de verzoek gedaan.

Gebed voor overleden familieleden (katholiek)

God, u die de vergeving van zonden verleent en de redding van mensen wilt, wij smeken uw genade ten gunste van al onze broeders en familieleden die van deze wereld zijn vertrokken.

Geef ze in je koninkrijk het eeuwige leven.

Amen. '

Dit is een gebed voor korte doden, maar erg mooi!

Bidden voor de overledene is een van de oudste tradities die de christelijke kerk heeft de wereldHet is een leerstelling geworden om te geloven dat de overledene zich op een plaats bevindt waar ze worden gezuiverd om het koninkrijk der hemelen binnen te gaan.

Dit is een rustplaats die God speciaal voor hen heeft gecreëerd, dit toont de oneindige liefde die de Heer heeft voor de mensheid.

Kom samen als een familie Het is de gewoonte om voor een overleden familielid te bidden of om een ​​mis te vragen waarin we samen met vrienden en andere familieleden speciale gebeden en gebeden kunnen doen.

Dit dient ook als troost, als een teken dat we onze familie niet zijn vergeten en dat we elkaar weer zullen ontmoeten.

Zullen de gebeden de overledene goed doen?

Tuurlijk.

Het doel van een gebed tot de doden is dat. Vraag om hulp, hulp, bescherming en geluk voor die persoon die niet langer onder ons is.

Het gaat alleen maar goed. Als je met geloof en met veel liefde bidt, zal dit veel positieve dingen opleveren, zowel voor de overledene als voor jou.

Meer gebeden:

 

Creatieve stop
IK4
Ontdek online
Volgers online
verwerk het gemakkelijk
mini-handleiding
een hoe te doen
ForumPc
TypeRelax
LavaMagazine
erraticus
truc bibliotheek
Zone Helden