Gebed van het bloed van Christus

Gebed van het bloed van Christus. Van alle elementen die we in de katholieke kerk hebben, is het bloed van Christus een van de krachtigste en daarom is dat zo gebed tot het bloed van Christus.

Het is een element dat tot op de dag van vandaag nog leeft, omdat het nog steeds in de gewonde handen is van de opgestane Jezus Christus. Ons geloof houdt het beeld van Jezus levend aan het kruis waar zijn bloed stroomt voor de liefde van de mensheid.

Welk verzoek we ook hebben, we geloven dat het krachtige bloed van Christus genoeg kracht heeft om ons te geven waar we om vragen.

Gebed kan overal worden gedaan en het enige dat nodig is, is het geloof te hebben dat het wonder aan ons wordt geschonken.

Is het gebed van het bloed van Christus krachtig?

Gebed van het bloed van Christus

Alle gebeden tot God zijn krachtig.

Als je met geloof bidt, zul je alles hebben waarnaar je op zoek bent.

Heb vertrouwen en geloof in de krachten van onze Heer Jezus Christus.

Bloedgebed van Christus voor de kinderen 

Oh mijn Vader, ik kom je smeken en smeek je om mijn stem te horen, ik ben bedroefd, bemiddel zodat mijn zoon weggaat van slecht gezelschap en niet valt in de consumptie van drugs, alcohol, hij sluit zich weer aan school, ik vraag u met heel mijn hart om de kracht van het bloed van Jezus Christus, Heer, maak hem weer een goed mens.

Heer, hemelse Vader, zuiver de ziel van onze zoon, reinig hem van kwaad, haat, wrok, angst, angst, eenzaamheid, verdriet en pijn ... door uw bloed vragen wij u hem te transformeren in een wezen dat van anderen houdt , vrolijk, kalm, vriendelijk, zonder angst, dat liefde overbrengt, zonder angst, vorm de geest bescherm het met uw kostbare bloed.

Barmhartige God, u die alles weet, die alles ziet, geef ons wijsheid omdat wij de ouders zijn die wij zijn en wij willen beter zijn, help mij begrip met hen te hebben, wij weten hoe oud u bent en dat is wanneer zij rustelozer en / of opstandiger zijn.

O, gezegend bloed van Jezus Christus vergoot Jezus, op onze zoon, uw gezegend en gezuiverd bloed, zodat het hem kracht kan geven.

Ik vraag je vanuit de diepten van mijn wezen.

Amen.

U kunt met uw kind het gebed van het Bloed van Christus voor de kinderen bidden.

De kinderen met de mooiste dingen die ons hadden kunnen overkomen. ze zijn vruchten van onze liefde en we ontvangen ze in deze wereld vol vreugde met geloof dat alles in het leven voor hen zal werken.

U bent wellicht geïnteresseerd:  Gebed zodat alles goed gaat

Maar er zijn momenten waarop wij, als ouders, ervaringen beleven die niet prettig zijn en dat is wanneer het Bloed kan Christus Het wordt onze enige hoop.

Onze kinderen vragen is de moedigste daad van liefde die we kunnen doen.

Gebedbloed van Christus voor moeilijke gevallen 

O gezegend bloed van Jezus Christus! Onbevlekt, menselijk en goddelijk bloed, was mij, reinig mij, vergeef mij, vul mij met uw aanwezigheid; Zuiverend bloed dat kracht geeft, ik aanbid je in je eucharistische aanwezigheid op het altaar, ik geloof in je kracht en zoetheid, ik vertrouw erop dat je me van alle kwaad beschermt en ik vraag je vanuit de diepten van mijn wezen: dring door in mijn ziel en Maak het schoon, vul mijn hart en steek het aan.

Kostbaar bloed vergoten aan het kruis en kloppend in het heilig hart van Jezus, ik aanbid u en bied u ter ere mijn lof en liefde aan, en ik dank u, Heer, uw bloed en uw leven, want dankzij die mannen zijn we gered en krijgen we eerder verdediging Alles slecht om ons heen.

Oh Jezus, die mij het kostbare geschenk van uw Bloed heeft gegeven, en op Golgotha, met moed en genereuze overgave, hebt u mij van alle vlekken gereinigd en de prijs van mijn verlossing gegoten; O Christus Jezus, die op het altaar mijn leven is, u communiceert het leven aan mij, u bent de bron van alle bekende genaden en Gods grote geschenk aan zijn kinderen, u bent de test en belofte van eeuwige liefde aan ons.

Ik waardeer alle kansen waarin ik gered en beschermd ben met je kracht en macht, die me ondersteunt in de zekerheid van het absolute begrip van mijn zwakheden, van mijn kwetsbaarheid en van je vermogen om me te beschermen tegen het kwaad dat me omringt, van de schuilplaatsen van de duivel die ons altijd kleden buiten onze sterke punten en mogelijkheden.

Bedankt dat je een koninklijk bloed bent dat ons leven bevrijdt van duisternis en van de instrumenten van het kwaad die ons vaak schaden.

Amen.

Het bloed van Christus ontspruit op het moment dat hij zijn leven gaf voor de liefde van de mensheid en daarin is de kracht van God geconcentreerd om ons de wonderen te geven die we nodig hebben.

Het kunnen moeilijke verzoeken zijn. Echte wonderen waar alleen een bovennatuurlijke kracht kan handelen en dat kan de kracht van het Bloed van Christus zijn.

Dit gebed kan met het gezin of met een vriend worden gedaan, het belangrijkste is om te weten dat we moeten geloven, dat is wat garandeert dat het gebed effectief is. 

Gebed tot het bloed van Christus om de problemen te verdrijven 

Problemen doen zich meestal in ons voor en kunnen u schaden. We brengen slapeloze nachten door met alleen maar te denken aan de problematische situatie die we hebben en dit brengt ons fysieke gevolgen die erg vervelend zijn. 

In staat zijn om de problemen buiten ons, uit onze huizen en zelfs buiten onze naaste familieleden te verdrijven is een noodzakelijke handeling en hierin kan de kracht van het Bloed van Christus ons helpen.

Bid met dit specifieke verzoek en geloof dat de reactie van de Heer op komst is.

U bent wellicht geïnteresseerd:  Gebed van zegen

Van bescherming met het bloed van Christus

Heer Jezus, in Uw Naam en met de kracht van Uw Kostbaar Bloed verzegelen wij elke persoon, feiten of gebeurtenissen waardoor de vijand ons wil schaden.

Met de kracht van het bloed van Jezus verzegelen we alle vernietigende krachten in de lucht, op aarde, in water, in vuur, onder de aarde, in de satanische krachten van de natuur, in de diepten van de hel en in de wereld waarin we vandaag zullen verhuizen.

Met de kracht van het Bloed van Jezus breken we alle inmenging en actie van de boze.

We vragen Jezus om de Heilige Maagd naar onze huizen en werkplekken te sturen, vergezeld door Sint-Michiel, Sint-Gabriel, Sint-Rafaël en al zijn hof van Santos Angeles.

Met de Kracht van het Bloed van Jezus verzegelen we ons huis, allen die het bewonen (noem ze allemaal), de mensen die de Heer ernaar zal sturen, evenals voedsel, en de goederen die Hij ons royaal stuurt voor onze levensonderhoud.

Met de kracht van het Bloed van Jezus verzegelen we aarde, deuren, ramen, objecten, muren en vloeren, de lucht die we inademen en in geloof plaatsen we een cirkel van Zijn Bloed rond ons hele gezin.

Met de Kracht van het Bloed van Jezus verzegelen we de plaatsen waar we vandaag zullen zijn, en de mensen, bedrijven of instellingen met wie we gaan omgaan (noem ze allemaal).

Met de kracht van het Bloed van Jezus verzegelen we ons materiële en spirituele werk, de zaken van onze hele familie, en de voertuigen, wegen, lucht, wegen en alle transportmiddelen die we zullen gebruiken.

Met Uw kostbare Bloed verzegelen we de daden, gedachten en harten van alle inwoners en leiders van ons Vaderland zodat Uw vrede en Uw Hart er eindelijk in regeren.

We danken u, Heer, voor uw bloed en uw leven, want dankzij hen zijn we gered en zijn we bewaard voor alle kwaad.

Amen.

Gloria TV

Dit beschermingsgebed met het Bloed van Christus is heel sterk!

We kunnen vragen dat het krachtige bloed van Christus ons bedekt als een mantel van bescherming om ons heen zodat de boze ons niet raakt. Noch wij, noch onze baby's, noch onze familie en vrienden.

Zoals het gebeurde in de nieuw testament dat bloed op de lateien van de huizen sprenkelde als een symbool van bescherming, evenzo door geloof vragen we dat vandaag het bloed van Christus is bezeten aan de ingangen van onze huizen en over ons en bescherm ons tegen alle kwaad.  

U bent wellicht geïnteresseerd:  Gebeden voor de doop

Gebed voor elke dag

Mijn God komt mij te hulp, Heer, haast me om mij te helpen.

Ik roep de krachtige bescherming op van het kostbare verlossende bloed van Christus, koning van het universum en koning van koningen.

In de naam van God de Vader, in de naam van God de Zoon en in de naam van God de Heilige Geest: met de kracht van het bloed van Jezus Christus de Heer verzegel en bescherm ik, bescherm en verzegel, mijn bewuste, onbewuste, onderbewuste, mijn reden, mijn hart, mijn gevoelens, mijn zintuigen, mijn fysieke wezen, mijn mentale wezen, mijn materiële wezen en mijn spirituele wezen.

Mijn God komt mij te hulp, Heer, haast me om mij te helpen.

Alles wat ik ben, alles wat ik heb, alles wat ik kan, alles wat ik weet en alles waar ik van hou, is verzegeld en beschermd door de kracht van het Bloed van Jezus Christus de Heer. Mijn God komt mij te hulp, Heer, haast me om mij te helpen.

Ik verzegel mijn verleden, mijn heden en mijn toekomst, ik verzegel mijn plannen, doelen, dromen, illusies, alles wat ik onderneem, alles wat ik begin, alles wat ik denk en doe, het is goed verzegeld en beschermd met de kracht van het Bloed van Jezus Christus de heer Mijn God komt mij te hulp, Heer, haast me om mij te helpen.

Ik verzegel mijn persoon, mijn familie, mijn bezittingen, mijn huis, mijn werk, mijn bedrijf, mijn stamboom, het voor en na, alles is verzegeld en beschermd, met de kracht van het bloed van Jezus Christus de Heer.

Mijn God komt mij te hulp, Heer, haast me om mij te helpen.

Ik verberg mezelf in de wond van Jezus 'gewonde kant, ik verberg mezelf in het Onbevlekt Hart van de Heilige Maagd Maria, zodat niets en niemand mij kan beïnvloeden met hun slechtheid, hun slechte woorden en daden, met hun slechte wensen of met hun bedrog, zodat niemand mij kan schaden in mijn emotionele leven, in mijn economie, in mijn gezondheid, met hun kwalen gestuurd, met hun afgunst, met hun boze ogen, roddels en laster, noch met magie, spreuken, spreuken of hexades.

Mijn God komt mij te hulp, Heer, haast me om mij te helpen.

Mijn hele wezen is verzegeld, alles om me heen is verzegeld, en ik ……. Ik ben voor altijd beschermd met het meest kostbare bloed van onze Verlosser.

Amen, amen, amen.

Bid het Oración het Bloed van Christus voor elke dag met groot geloof.

Dit is een gewoonte die ons helpt om het geloof in het gezin levend te houden en de fysieke en spirituele eenheid van elk lid te bevorderen.

Het kan 's ochtends worden gedaan om de nieuwe dag te presenteren vóór de aanwezigheid van alle machtige God. Je kunt zinsreeksen van negen dagen maken of een spontaan gebed doen. Het belangrijkste is om er niet mee te stoppen.

Er zijn tijden waarin geloof heel gemakkelijk lijkt te breken en het is op die momenten waarop dagelijkse gebeden vruchten beginnen af ​​te werpen. Om te vragen dat door het bloed van Christus onze dag gezegend wordt is belangrijk en krachtig. 

Altijd gelovend dat het Bloed van Christus-gebed kracht heeft.

Meer gebeden:

 

Creatieve stop
IK4
Ontdek online
Volgers online
verwerk het gemakkelijk
mini-handleiding
een hoe te doen
ForumPc
TypeRelax
LavaMagazine
erraticus
truc bibliotheek
Zone Helden