Gebed van Sint Ignatius van Loyola

Gebed tot Sint Ignatius van Loyola Het is heel krachtig, want sinds hij op deze aarde was, was het belangrijkste voor hem altijd om anderen te geloven en te helpen.

Dit is de reden waarom hij grote dingen bereikte, behalve een fervente gelovige van het woord van God te zijn en een christelijke leer te beoefenen. Het was dat krachtige geloof dat altijd had wat hem hielp tot zijn laatste adem om de wil van de Heer te doen.

Nu is hij een zalig en heilig heilige door de katholieke kerk vanwege de grote wonderen die hij verleende, zelfs nadat hij dit land had verlaten.

Een dienaar van het woord van de creatieve God die vandaag onze bondgenoot wordt om ons uit slechte situaties te helpen.

Wat de behoefte ook is waar we doorheen gaan, San Ignacio de Loyola heeft zeker de hulp in handen om het ons te bieden.  

Gebed van Sint Ignatius van Loyola Wie is het? 

Gebed van Sint Ignatius van Loyola

De geschiedenis leert ons dat Ignacio de Loyola werd geboren in het jaar 1491. Hij maakte een militaire carrière zoals gebruikelijk was in zijn gezin. Hij leed echter een verwonding die hem belette zijn militaire studies voort te zetten en op deze manier begon hij een gelovige gelovige van het christelijk geloof te worden. 

Begon te doen enkele spirituele retraites en besloot wat meer oefeningen aan de training toe te voegen en het was toen hij werd bekritiseerd door anderen die een enkel trainingsmodel volgden. Na vele processen die moesten doorlopen begon met de Jesus Company wat een organisme is dat omhoog gaat vandaag werkt in alles de wereld

Hij stierf in Rome in het jaar 1556 en hij werd zalig verklaard in het jaar 1609 en vervolgens heilig verklaard in 1922. Hij werd toegekend op 31 juli om zijn geboorte te vieren en wordt over de hele wereld herinnerd.     

U bent wellicht geïnteresseerd:  Gebed tot Mary Padilla of Souls

Gebed van Sint Ignatius van Loyola om mensen weg te houden

O Heilige Maagd, verheven en hemelse moeder, die met jouw moederlijk licht de heilige Ignatius van Loyola inspireerde om het pad van priesterlijke dienst te volgen, om zijn leven met zijn spiritualiteit te wijden om als werk en voorbeeld te dienen voor de mensheid , Ik vraag u nederig mijn fouten te vergeven en mij, door de grote toewijding die ik aan u belijd, toe dat de heilige Ignatius van Loyola mij beschermt met de kracht van geloof, mensen uit mijn omgeving verwijderen die mij alleen maar kwaad willen doen, ik smeek je om ze van mijn kant te houden en ze te laten weten dat het beter voor ze is om goed te doen. Amen.

Als je mensen weg wilt brengen, dit is de Gebed van Sint Ignatius van Loyola correct.

San Ignacio de Loyola door meerdere vervolgingen gepasseerd vanwege zijn geloof, werd hij een overlevende.

Sterk, vechter en tot op de dag van vandaag een voorbeeld van heiligheid ondanks de vele situaties. Hij kan ons helpen om stand te houden in moeilijke situaties.

Ofwel om vervelende mensen, slechte energieën, slechte situaties of iets dat onze vrede steelt weg te jagen.

Je moet gewoon geloven dat hij de macht heeft om voor ons te pleiten voor de hemelse vader en dat die situatie of persoon dan volledig van ons leven weggaat. 

Gebed tot Saint Ignatius van Loyola tegen vijanden 

Allerheiligste Vader Sint Ignatius van Loyola, stichter van de Sociëteit van Jezus; gekozen uit duizenden om de heerlijkheid van God naar de vier hoeken van de wereld te verspreiden; meest vooraanstaande man in allerlei deugden ...

Maar vooral in de puurheid van intentie waarmee je altijd hunkerde naar de grotere glorie van God; voorname held van boetedoening, nederigheid en voorzichtigheid; onvermoeibaar, constant, zeer toegewijd, meest wonderbaarlijk; van de meest voortreffelijke naastenliefde jegens God, van het meest levendige geloof en de meest robuuste hoop ...

Ik verheug me, mijn geliefde Vader, om je te zien verrijken met zoveel en zo eminente voorrechten, en ik smeek je om al je kinderen die geest te bereiken die je heeft aangemoedigd, en voor mij zo'n oprechte intentie, dat ik zelfs in de minste dingen puur de goddelijke glorie zoek, in navolging van de uwe, en op deze manier ben ik erin geslaagd om van uw bedrijf in glorie te zijn.

amen

Bid het gebed van Sint Ignatius van Loyola tegen de vijanden met groot geloof.

U bent wellicht geïnteresseerd:  Gebed tot Saint Cyprian

De vijanden bestonden vanaf het begin van de schepping en San Ignacio de Loyola had ze en werd winnaar van alle situaties die hij doormaakte, geen van hen was eenvoudig.

Daarom vraag ik het hem vooral in een zin tegen de vijanden Sint Ignatius van Loyola kan ons helpen veel situaties op te lossen die menselijk moeilijk te overwinnen zijn.

De gebeden gemaakt met geloof zijn krachtig en wanneer de doelen goed zijn en het gebed opspringt als een roep van de behoeftige ziel, is er niets dat ons kan worden gebracht.  

Gebed van bescherming 

Glorieuze Saint Ignatius van Loyola, oprichter van de Society of Jesus en speciale advocaat en beschermer van mij!

Omdat u zo hoog in de hemel bent omdat u uw werken tot grotere eer en glorie van God hebt gedaan, de vijanden van de kerk hebt bestreden, ons heilig geloof hebt verdedigd en het via uw kinderen over de hele wereld hebt uitgebreid ...

Bereik mij van de goddelijke vroomheid, voor de oneindige verdiensten van Jezus Christus en de voorbede van zijn glorieuze Moeder, hele vergeving van mijn zonden, effectieve hulp om God lief te hebben en hem vanaf nu met alle inspanningen te dienen, stevigheid en standvastigheid op het pad van deugdzaamheid, en de vreugde om in zijn vriendschap en gratie te sterven, hem te zien, van hem te houden, van hem te genieten en hem in uw gezelschap eeuwenlang te verheerlijken.

Amen.

Vond je het beschermgebed van San Ignacio de Loyola leuk?

Hij wist hoe hij het geloof en zijn overtuigingen kon behouden en beschermen, zelfs in de slechtste momenten en dit maakt hem een ​​beschermer van de christelijke kerk.

Voor hem kunnen we onze gebeden opheffen vraag om bescherming in moeilijke tijden voor ons of voor onze familie in het algemeen. 

U bent wellicht geïnteresseerd:  Gebed voor een overleden moeder

Al die situaties die ons rusteloos maken, moeten voor zijn aanwezigheid worden gelaten, zodat hij ons kan helpen. 

Om slechte buren af ​​te weren 

Sint Ignatius van Loyola, een trouwe heilige van het katholieke geloof, die haar beschermde tegen de kromme retoriek, tegen de afvalligheid en tegen de hypocriete ketterij, dat over het katholicisme werd opgericht, smeek ik u weg van mij, terwijl u en uw trouwe jezuïeten discipelen zich afwenden die hun gebrokenheid over de kerk hebben gepromoot, smeek ik u, verwijder de mensen van slecht leven van mijn kant, verdrijf de slechte buren, verwijder mijn vijanden van mijn pad, Sint Ignatius van Loyola, heilige toegewijde van Jezus Christus, tot uw goedheid en Grace dien ik in. Amen.

Als je slechte buren wilt verjagen, je moet het gebed zeggen tot Saint Ignatius van Loyola.

De buren worden vaak ons ​​gezin, omdat ze in veel situaties het dichtst bij ons in de buurt zijn.

Dit kan een goede zaak zijn, want er is nooit iemand bij je in de buurt, maar wanneer ze slechte buren zijn, wordt alles ingewikkeld. Het zijn die mensen die onze vijanden worden en die ons leven te allen tijde onmogelijk maken.

Bid, dat moet altijd onze enige verdediging zijn, zelfs in die situaties waarvan we niet goed weten wat we moeten doen.

Saint Ignatius van Loyola kun je ons helpen die slechte buren af ​​te weren? die zijn gekomen om de rust van ons leven en van alle mensen om ons heen te veranderen.

Slechte invloeden die de hele gemeenschap vullen met negatieve energieën die we moeten verwijderen voordat ze meer schade toebrengen aan de hele harmonie van de omgeving.

we moeten vraag hen om weg te gaan zonder schade aan te richten, zonder hun invloeden te verlaten en alle negatieve energieën weg te nemen, krachtig gebed dat ons te allen tijde zal helpen. 

Mag ik de 4 zinnen zeggen?

Je kunt en je moet.

Je moet gewoon vertrouwen in je hart hebben. Geloof gaat ze allemaal laten werken.

We moeten altijd geloven in de kracht van het gebed van St. Ignatius van Loyola om mensen en vijanden af ​​te weren.

Daardoor kun je er zeker van zijn dat je altijd goddelijke hulp zult hebben.

Meer gebeden:

Creatieve stop
IK4
Ontdek online
Volgers online
verwerk het gemakkelijk
mini-handleiding
een hoe te doen
ForumPc
TypeRelax
LavaMagazine
erraticus
truc bibliotheek
Zone Helden