Gebed van de rechtvaardige rechter

Gebed tot de rechtvaardige rechter Het is degene die is gericht tot de Heer Jezus Christus, onze enige rechter voor God de Vader.

Het is belangrijk om te weten dat gebeden moeten worden gedaan door te geloven.

Het woord van de Heer leert ons dat als we hem zoeken, we moeten geloven dat hij aandachtig naar ons zal luisteren en dit is het geheim van dit alles om te geloven.

Zonder geloof de gebeden het zijn slechts lege woorden die geen enkele kunst bereiken en niet het doel vervullen waarvoor ze zijn gemaakt.

Voor dit alles is het noodzakelijk om te weten wat de belangrijkste redenen zijn die ons ertoe brengen te bidden. Veel mensen vragen de rechtvaardige rechter alleen routinematig, maar niet vanuit het hart, en dan verliest het gebed zijn doeltreffendheid.

Wat is het gebed van de rechtvaardige rechter?

Gebed van de rechtvaardige rechter

Dhr. Jezus Christus Hij is onze vriend, broer en onze rechtvaardige rechter. 

Hij wordt om veel dingen gevraagd en een van de meest voorkomende verzoeken is om bescherming voor ons en onze gezinnen.

Veel christenen doen dit gebed elke dag en dit moet zo zijn, omdat het kwaad elke dag besluipt en het altijd goed is om het huis te verlaten met de bescherming van de rechtvaardige rechter over ieder van ons. 

Dit is een gebed dat vanuit het hart wordt gedaan, omdat we u het dichtst in de buurt leggen dat we hebben, en dat zijn altijd onze kinderen en familie in het algemeen.

Doe dit gebed voordat je de dagelijkse reis begint, met het hele gezin bij het ontbijt Het is een heel goed idee omdat we ook de praktijk van eenheid in het gezin aanmoedigen en we ons houden aan wat het woord Die Dieque zegt als twee of drie het eens zijn en de Vader in Jezus 'naam vragen of hij de smeekbeden uit de hemel zou inwilligen. 

Gebed van de rechtvaardige katholieke oorspronkelijke rechter

Oh goddelijk en rechtvaardig dat u uw hand uitstrekt naar arm en rijk!

Eeuwige liefhebber van vergeving en naastenliefde, spiritueel licht dat de donkerste paden verlicht, levenswoord en diepe liefde, onderwijs en getuigenis dat ons voedt met gebed.

U die de meest vreselijke mishandelingen en vernederingen hebt ondergaan, Dat Heilig en puur de nederigste straffen aanvaardt, U die de koning der koningen bent, die leeft en heerst over alle kwaad en de hele mensheid, verwelkomd zonder het meest te morren of te verwijten pijnlijke slagen, En u gaf alles voor onze redding, Moge ons gebed en ons verzoek tot u komen.

Demonen en bezeten van u vluchtten door de kracht van uw gebed, U wekte zieke mensen uit hun bedden, U genas de blinden van hun blindheid, U keerde gezondheid terug naar de melaatsen, U gaf leven en brood aan degenen die u volgden.

Je vermenigvuldigde de vis en de broden om het aan de menigte te geven, Je opende de wateren en liep erdoorheen, Je gaf dag en nacht, Vrede en harmonie, Jij onze Rechtvaardige zonder aarzeling vergezelt je volk, Zonder beperkingen geef je alles, En je komt je belofte na, als een toegewijde naar je toe komt, je niet vernedert of verraadt, je niet beledigt of pijn doet, je leert ons door gelijkenissen, je laat een eeuwige erfenis achter in de Heilige Schrift, je luistert naar ons gebed en je komt in ons voordeel.

Amen.

Gebed is altijd een manier om, naast onze verzoeken, onze lof en dank te betuigen aan God die ons en onze familieleden elke dag van de wereld beschermt.

U bent wellicht geïnteresseerd:  Gebeden voor de doop

Door dat gebed te doen, weten en geloven we dat goddelijke bescherming ons voorgaat in alles wat we die dag doen.

De katholieke kerk heeft een model van gebed voor de oorspronkelijke rechtvaardige rechter, in dit voorbeeld van gebed zien we dat we beginnen met het herkennen van alle attributen van Jezus Christus en dan het verzoek doen en eindigen met het bedanken van de verleende gunst, de laatste als een daad van vertrouwen in vertrouwen dat Het wonder is al gedaan.

Gebed tot de rechtvaardige rechter voor mannen 

Beesten die me aanvallen, leeuwen die naar me brullen, het kwaad heerst aan mijn zijde, ik voel angst en angst. Ik kan niet meer lopen, ik ben bang voor onrecht,

Mijn tegenstanders bespotten, ze geloven dat ze macht hebben, en hoewel mijn lafheid verschijnt, is er een opperwezen, dat mij zeker te hulp komt.

Just Judge kom, kom snel naar mij, Verplaats alle kwaad, Andere mannen vallen me aan en kwel me, Just Judge kom, kom snel naar me toe.

Ik schreeuw en ik zoek je aanwezigheid in mijn leven, ik ben een fragiele man, ik zoek je en ik kan je niet vinden, kom, kom mijn geliefde rechter.

Moge tovenarij en kwaad, dat occultisme en santeria, moge de duivel en de zondaar, buig je hoofd, ga weg van mijn zijde, trek je onmiddellijk terug, alleen rechter kom mij te hulp, ik vraag je alsjeblieft.

Kalmte en sereniteit komen eraan, mannen juichen en vereren al uw heilige naam, dank u, ik geef u mijn rechtvaardige rechter, dank u eeuwig, Hallelujah, Amen.

Dit specifieke gebed bestaat vanwege de mate van geweld die de laatste tijd wordt ervaren, het is heel moeilijk om op een bepaalde dag de straat op te gaan en de atmosfeer niet waar te nemen die belast is met slechte energieën.

U bent wellicht geïnteresseerd:  Serenity Prayer

Dit is de reden waarom dit gebed zo belangrijk is, omdat we de rechtvaardige rechter vragen om vrede en rust in het hart van de mens te brengen, zodat geweld op deze manier ophoudt.

Alleen het goede hart van Jezus Christus kan het hart veranderen in een goede en goede wensen in zegeningen.

Het is beter om een ​​einde te maken aan misbruik en geweld dan een gebed vol geloof, goede bedoelingen, zonder egoïsme en gemaakt vanuit de ziel.

Gebed oordeel gewoon om een ​​gevangene vrij te laten 

Lieve Heer Jezus. Je bent vrij geboren.

Je almachtige geest is vrij, zelfs als je fysieke lichaam blijkbaar niet is.

Hij, die je goddelijke aanwezigheid is, is in je. Hij vergezelt je altijd. Ik roep die spirituele aanwezigheid in je aan en vraag hem om je te bevrijden, die vrijheid die overeenkomt met elk levend wezen op basis van geweten.

Ik ben de open deur die geen mens kan sluiten en die deur die je naar vrede leidt, naar de liefde van God en je naaste, naar het goede en naar je geluk, gaat wijd en openhartig open, nu en dan altijd.

Amen.

Deze zin is alleen maar compleet om een ​​gevangene vrij te laten is erg sterk.

Dit slechte moment samenleven met een familielid of vriend is ongetwijfeld een van de slechtste ervaringen die je kunt doormaken.

Voor degenen die van vrijheid zijn beroofd is een pijnlijk proces waarbij vaak gebed het enige is dat enige vrede en hoop kan bieden.

De rechtvaardige rechter Jezus Christus wordt gevraagd zodat de beslissingen die zijn genomen met betrekking tot de veroordeling worden heroverwogen, dat er afspraken worden gemaakt en dat ze kunnen handelen aan de kant van gerechtigheid

Op dezelfde manier kan het verzoek worden uitgebreid om een ​​beetje vrede en geduld te vragen, proberen te doen wat het woord van God zegt, voorbede doen voor onze naaste.

Gebed van de rechtvaardige rechter voor moeilijke gevallen 

Goddelijke en rechtvaardige rechter van de levenden en de doden, eeuwige zon van gerechtigheid, belichaamd in de kuise buik van de Maagd Maria voor de gezondheid van de menselijke afkomst.

Gewoon Judge, schepper van hemel en aarde en stierf aan het kruis voor mijn liefde.

U, die in een lijkwade werd gewikkeld en in een graf werd gelegd waaruit u op de derde dag opstond, overwinnaar van dood en uit de hel. Rechtvaardige en goddelijke Rechter, luister naar mijn smeekbeden, geef gehoor aan mijn verzoeken, luister naar mijn verzoeken en geef ze een gunstig bericht.

Je heerszuchtige stem kalmeerde de stormen, genas de zieken en wekte de doden op zoals Lazarus en de zoon van Naims weduwe.

Het rijk van uw stem vluchtte voor de demonen, waardoor ze de lichamen van de bezetenen verlieten en blinden het gezicht gaven, tot de stomme spraken, de doven horen en de zondaars vergeven, zoals de Magdalena en de verlamde van het zwembad.

Je werd onzichtbaar voor je vijanden, degenen die je gingen opsluiten vielen terug op de grond in je stem, en toen je aan het Kruis afliep, beefden de bollen bij je krachtige accent. Je opende de gevangenissen voor Petrus en haalde hem eruit zonder gezien te worden door Herodes 'bewaker.

Je redde Dimas en vergaf de overspelige vrouw.

Ik smeek je, Just Judge, bevrijd me van al mijn vijanden, zichtbaar en onzichtbaar: de Heilige Lijkwade waarin je gewikkeld was, bedekt me, je heilige schaduw verbergt me, de sluier die je ogen bedekte verblindt degenen die me vervolgen en degenen die me wensen slecht, heb ogen en zie me niet, voeten hebben en bereiken me niet, handen hebben en verleiden me niet, oren hebben en horen me niet, tong heeft en beschuldigt me niet en je lippen zullen zwijgen in de rechtbank wanneer ze me proberen te schaden.

Oh, Jezus Christus, rechtvaardige en goddelijke rechter!, Sta me bij in allerlei soorten van kwellingen en kwellingen, afgietsels en verplichtingen, en laat me je aanroepen en het rijk van je krachtige en heilige stem toejuichen die je te hulp roept, de gevangenissen open, de kettingen en de banden zijn verbroken, de boeien en de staven zijn verbroken, de messen zijn verbogen en elk wapen dat tegen mij is, wordt bot gemaakt en onbruikbaar gemaakt. Noch de paarden bereiken mij, noch de spionnen kijken naar mij, noch vinden ze mij.

Je bloed baadt me, je mantel bedekt me, je hand zegene me, je kracht verbergt me, je kruis verdedigt me en wordt mijn schild in het leven en op het moment van mijn dood.

O, rechtvaardig rechter, zoon van de eeuwige Vader, dat u met Hem en met de Heilige Geest één ware God bent!

Oh Goddelijk Woord heeft de mens gemaakt!

Ik smeek u mij te bedekken met de mantel van de Heilige Drie-eenheid, zodat u vrij kunt zijn van alle gevaren en uw Heilige Naam kunt verheerlijken.

Amen.

Bid het goddelijke en beoordeel het gebed voor moeilijke gevallen met groot geloof!

U bent wellicht geïnteresseerd:  Gebed voor een overleden moeder

Jezus Christus, toen hij op aarde was, was een directe getuige van wat de menselijke geest kan bewerken, hij voelde het in zijn eigen vlees toen hij besloot zijn leven te geven voor de liefde van ons.

Daarom begrijpt niemand beter dan hij moeilijke processen, weet hij hoe we ons voelen, wat we denken en begeleidt hij ons om te doen wat juist is, ook al is het op dit moment niet zo duidelijk.

Er is geen moeilijk verzoek dat niet met veel geloof uit een gebed kan worden opgelost, God houdt zich altijd aan zijn beloften.

Wanneer kan ik de gebeden bidden?

je kunt bidden gebed van de Rechtvaardige Rechter wanneer je maar wilt.

Het heeft geen tijd, minuut, dag van de week of schema. Je moet bidden wanneer je nodig hebt en wanneer je wil en geloof hebt.

Meer gebeden:

 

Creatieve stop
IK4
Ontdek online
Volgers online
verwerk het gemakkelijk
mini-handleiding
een hoe te doen
ForumPc
TypeRelax
LavaMagazine
erraticus
truc bibliotheek
Zone Helden