Gebed tot Satan

Gebed tot Satan. Van alle gebeden die er zijn, kunnen we zeggen dat de gebed tot satan Het wordt voor velen gerekend als een van de vreemdste die er is en daarom voelen mensen een zekere luiheid tegenover dit gebed, maar de waarheid is dat geen gebed slecht kan zijn omdat het eenvoudige spirituele handelingen zijn die vanuit het hart worden gedaan en als exit-methode voor situaties die op onze eigen manier onmogelijk te bereiken zijn. 

Satan wordt geassocieerd met duisternis, met duistere krachten of direct met kwaad.

Dit alles maakt ook deel uit van de spirituele wereld die bestaat en we moeten kennis hebben, omdat het een realiteit is waaraan je niet kunt ontsnappen. 

Gebed tot Satan. Wie is Satan?

Gebed tot Satan

We kunnen zijn verhaal krijgen in het woord van God, waar wordt gezegd dat hij een engel uit de hemel was, in het bijzonder degene die geconfronteerd werd met de aanbidding van God, alle machtig en schepper van alle dingen.

Het verhaal vertelt dat Luzbel, die vanaf het begin zijn naam was, vol trots was en begon te wensen dat alle aanbidding die in de hemel werd gedaan ook voor hem was. Vanwege dit laatste wordt aangenomen dat hij een engel met een prachtige verschijning was.

Dit alles leidde tot een strijd in de hemel waarin Satan bleek met de demonen te zijn uitgeworpen die dachten dat hij gelijk had en sindsdien wordt hij geassocieerd met de wereld van duisternis.

Satan is een door God geschapen wezen dat vervuld is van negatieve gevoelens en om die reden kreeg hij zijn straf.

1) Bid tot Satan voor liefde en domineer een persoon

"Juste amancebo, amancibo, net zoals je de jongen getemd hebt, wil ik dat je van me houdt" (zeg de naam van de persoon)Laat het niet achter op een stoel, in bed of bij een vrouw die geen rustige tijd heeft!

Lucifer, Lucifer, net zoals je de vierduizend zielen naar de hel reed, wil ik dat je me leidt naar (zeg de naam van de persoon), als ze slaapt, laat haar dan niet kalm, haar bed vult haar met caltrops en haar kussen vult haar met Lucifer-stenen, nee laat het met rust!

Met de staart van de duivel, de langste die er is, wil ik dat je me vastbindt (zeg de naam van de persoon); in stille vergaderingen niet hebben, totdat ik volledig verenigd ben.

Zo zal het zijn."

Bid het gebed tot Satan om een ​​persoon met groot geloof te domineren.

Liefde is te belangrijk voor mensen en daarom kunnen we met dit specifieke gebed de hulp krijgen die nodig is om het te vinden of elke vorm van hulp ontvangen zodat de liefde op geen enkel moment van onze kant afwijkt.

Lange doeleinden van zeven of negen dagen kunnen worden gemaakt en zelfs om een ​​speciaal altaar op te richten of een offer te geven, maar dit alles moet met geloof in het hart worden gedaan. 

2) Bid tot Satan om een ​​gunst te vragen

«Drager van het licht, de wijste en mooiste van de engelen, die door God werden onderdrukt.

Oh, engel van ballingschap, die onrecht lijdt! En dat je, zelfs als je verslagen bent, de kracht en hoop hernieuwt van een verloren volk dat niet de juiste richting heeft. Vergeef al die wezens die in de naam van God gruwelijke zonden begaan, o grote engel, wij bevrijden ons van hypocrisie.

Oh, u die alles weet, grote engel Lucifer, die in het leven hoop geeft en het onrecht van God begrijpt.

U die de grootste humanist bent die tegen tirannie vocht om ons vrij te maken van de kennis en vrijheid die het leven vertegenwoordigt.

Niemand anders begrijpt de menselijke pijn dat jij de gevallen engel bent die de straf van de grote slaaf lijdt.
Bevrijd ons van het kwaad, bevrijd ons van onderdrukking en geef ons de vrijheid waarvoor u een rechtvaardige strijd gaf in naam van de mensheid en schepping.

Dat hij niet ter aarde staat op een leunstoel die de levenden en de doden beoordeelt, ons onder moralistische ideeën zoals de uwe leidt, mannen van goed en rechtvaardigheid wordt die het licht kunnen dragen dat u geeft.
Vergeet niet over ons de mensen waar we dankbaar voor zijn, we zijn voor jou, grote engelfilantroop.

U die met uw grote kennis de rijkdom van de grote drager van licht en wijsheidsbegrip hebt laten zien, laat ons niet over aan de genade van slavernij en onrecht, geef ons de kennis om onszelf te kunnen bevrijden van de onderdrukkende ketens die God ons gaf en ons dwong te dragen.

Dankbaar met jou voor altijd Grote brenger van Licht Lucifer. »

Niets beter dan de gebeden om iemand die toegang had tot de spirituele wereld enige gunst te vragen en hierin heeft Satan een voordeel.

Dit gebed het kan op elk moment worden gedaan dat is nodig, ongeacht wat er om ons heen gebeurt, want het is een puur spirituele handeling waarbij we, als we willen, alleen onze geest kunnen gebruiken. 

3) Gebed tot Satan om de geliefde aan te trekken

«Zoals Kajafas, satan, Fierabrás en de baas van de hel die iedereen domineert, domineert (naam van de persoon die moet worden vastgebonden) breng me dat lam, gevangen onder mijn linkervoet.

(Naam van de te binden persoon) het geld in je hand en in mijn hand mag niet ontbreken, dorst noch jij noch ik zal eindigen, het geweer en het mes zullen ons nooit pijn doen, mijn vijanden zullen mij niet kunnen bezighouden., ik zal het gevecht winnen met de krachten van de wonderbaarlijke zwarte geit.

(Naam van de te binden persoon) met twee zie ik je, met drie vang ik je. Met Kajafas, satan, Fierabrás. »

Op die momenten waarop de geliefde van ons is weggetrokken, wanneer afstand of problemen ons gescheiden houden van die persoon die onze liefde is geworden, dan kunnen we dit speciale gebed opheffen om die liefde op dit moment naar ons terug te laten keren. Wij wensen het. 

4) Gebed om Satan aan te roepen om geld te hebben

Krachtige en grote donkere engel, vol wijsheid ben je en je beheerst wat je wilt.

Ik vraag je om vandaag voor mij te bemiddelen en mijn leven met geld te vullen, ik wou dat het voor mij regent.

Je weet wat het is om te lijden vanwege anderen, dus ik voel omdat geld alles beweegt.

Geef me dit grote verlangen en ik zal je volgen tot het einde van de wereld als je het mij vraagt, zal ik bij je zijn.

Ik zal je stappen en je pad volgen omdat ik weet dat geld nooit aan je zijde zal worden overgelaten en ik rijk zal zijn.

Ik weet dat er veel gesloten wegen voor me zijn en ik kan ze niet openen, maar ik vraag je om voorspoed.

Vul mijn huis met veel geld, zodat mijn kinderen als koningen onder jouw macht kunnen leven.

We zullen allemaal jouw pad volgen omdat het het pad van succes is en dat is wat we willen.

Wij smeken u om ons aan uw zijde te laten staan ​​en zich nooit af te wenden omdat u onze door God geprezen Satan bent

Geld is een van de grootste zorgen in de huidige wereldbevolking omdat we moeten erkennen dat bijna alles met geld wordt gekocht.

Op deze momenten waar we maken moeilijke economische tijden door, een gebed opwekken waarin om geld wordt gevraagd om onze handen te bereiken, kan de spirituele impuls zijn die nodig is om een ​​financieel wonder te zien dat we nodig hebben. 

We kunnen om geld vragen, zodat het in onze handen komt, zodat we duidelijkheid kunnen hebben op het moment van onderhandelen of zodat het geluk aan onze kant staat en we het toch kunnen krijgen, al deze gebeden zijn geldig. 

Kan gebed me pijn doen?

Nee, de gebeden alleen kunnen ze ons geen pijn doen.

Het is echter goed om te vermelden dat dit met volledige ernst en verantwoordelijkheid moet gebeuren, omdat wat u vraagt ​​een andere persoon kan schaden en in deze zin moeten we uiterst voorzichtig zijn om ons schade toe te brengen aan iedereen met onze verzoeken.

We moeten ons zorgen maken over hoe we moeten vragen en onszelf ook versterken om de goddelijke wil te accepteren en geen wispelturige of egoïstische gebeden te doen. 

Haal het meeste uit kracht van gebed om Satan op te roepen.

Meer gebeden:

 

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in deze gerelateerde inhoud: