La gebed tot de Maagd Het is ongetwijfeld een van de belangrijkste en een van degenen die over de hele wereld worden verkondigd, dus hieronder willen we een paar gebeden met u delen die u in staat zullen stellen de Maagd te bereiken en innerlijke vrede te bereiken, evenals haar zegen en bescherming.

Gebed-tot-de-maagd-1

Maagd van Guadalupe

Gebed tot de Maagd en de Maagd in de wereld

De Maagd Maria is een van de meest toegewijde figuren in de wereld geheel, dus het heeft een eindeloos aantal vormen of kenmerken gegenereerd die verschillen van het origineel, maar zonder afbreuk te doen aan het belang van elk van deze figuren. De aanroepingen en verschijningen in de meeste landen van de planeet hebben geleid tot de opkomst van duizenden toegewijden of gelovigen van zijn wonderen in het bijzonder, zeven figuren:

  • Maagd van Guadalupe (Mexico): Een Maagd die voortkomt uit een grote Mariaverschijning, die erin slaagde een enorm geloof en toewijding op te wekken en erin slaagde dit beeld te positioneren bij een van de belangrijkste en bekendste ter wereld.
  • Maagd van Fatima (Portugal): Gevonden door drie jonge herders die getuigen waren van de openbaringen die de Maagd voor de mensheid had. Tegenwoordig is haar heiligdom in Portugal getuige van meer dan zeven miljoen mensen die haar komen bezoeken en eren.
  • De Maagd van Liefde van Koper (Cuba): Een uiterst belangrijke figuur voor het Cubaanse volk sinds 1.916 en duizenden vissers die voor haar buigen om hen op volle zee te beschermen en die haar kennen als 'Cachita'. Sinds de inwijding door paus Benedictus XV heeft een groot aantal pausen het kunnen bezoeken en het belang van deze Maagd voor het Caribische eiland benadrukken.
  • Onze Lieve Vrouw van de Goddelijke Voorzienigheid (Puerto Rico): 19 september vertegenwoordigt een zeer belangrijke dag in de Puerto Ricaanse cultuur, aangezien het sinds 1.969 wordt gevierd op de dag van de goddelijke voorzienigheid.
  • Maagd van Coromoto (Venezuela): Volgens de legendes die bestaan ​​over de verschijningen van de Maagd Maria in andere vormen, wordt de Maagd van Coromoto wereldwijd erkend als de eerste figuur die werd gepresenteerd aan Cacique Coromoto en zijn vrouw, met het verzoek om gedoopt te worden om de Koninkrijk der hemelen. Tegenwoordig is hij de meest gerespecteerde figuur in Venezuela.
  • Maagd van Lourdes (Frankrijk): Ze staat bekend als de Maagd van de Grot, aangezien ze 18 keer verscheen in een kleine grot aan de rivier de Gave de Pau, net buiten de stad Lourdes, Frankrijk.
  • Zwarte Madonna van Czestochowa (Polen): Een van de langstlevende Maria-figuren die vandaag bekend zijn en die zichzelf weet te kennen, benadrukt zijn ongelooflijke geschiedenis en de toewijding van paus Johannes Paulus II.

Gebed tot de Maagd Maria

Maagd Maria, mijn moeder: sinds het vertrekt de zon over de horizon, zegen me, bij het harde dagelijkse werk, help me als ik twijfel aan een van de beslissingen die ik neem, versterk me en verlicht me, in gevaarlijke situaties of waarin er een soort verleiding is, verdedig me als Ik zink, red me en breng me naar de hemel. Amen.

Gebed tot de Onbevlekte Maagd voor genezing

Onbevlekte Moeder, u die bent verschenen als de Vrouwe van de Wonderbaarlijke Medaille en hebt gevraagd dat we vol vertrouwen tot u bidden om uw grote zegeningen te ontvangen.

We kennen uw medeleven en nederigheid, nadat we het lijden van uw zoon en zijn dood voor ons hebben waargenomen. In je gevoel van pijn werd je onze moeder.

Allerheiligste Moeder, laat me zien hoe ik lijden kan begrijpen zoals u dat doet en hoe ik het lijden dat uw zoon Jezus heeft ervaren, kan verdragen. Uw liefde kalmeert mijn angst en wekt meer vertrouwen voor de barmhartigen.

Op basis van uw plan, God, geef me de remedie voor mijn gezondheidsprobleem. Pleit voor uw kind, om te ontvangen de kracht Ik heb deze moeilijke tijd nodig en kom er doorheen, terwijl ik jouw glorie en verlossing krijg. Amen.

Maagd Maria, zegen mij en bid voor alle mensen die ziek zijn en voor mij.

Gebed-tot-de-maagd-2

Maagd van Coromoto

Gebed tot de Maagd van Guadalupe

Allerheiligste Maagd van Guadalupe, op basis van uw boodschap aanbid ik u als de moeder van onze God, voor wie we hier vandaag zijn, de grote schepper van de wereld en die de aarde en de hemel ontwierp.

Ik buig voor jou en je wonderbaarlijke beeld, met het geloof van elke persoon die in je gelooft en je tussenkomst zoekt, vraag ik je om mij de kans te geven om te blijven leven en je zegeningen te ervaren.

Ik vraag u, Onze Lieve Vrouw van Guadalupe, geef mij mijn verzoek op basis van Gods wensen, om een ​​getuige te blijven van uw genade, bescherming, liefde en hulp aan anderen. Vergeet mij en mijn behoeften niet, amen.

Gebed tot de Maagd der immigranten

Maagd Maria, jij die dagelijks alle arbeiders en mensen begeleidt die een nieuwe toekomst zoeken op de wegen van de wereld. U die weet van ballingschap, observeert zorgvuldig onze toestand en biedt ons uw zegen en iedereen die ons helpt, vooral degenen die gedwongen worden zich te verspreiden.

U, moeder van God, help elke christen en troost de lijdenden. Ze wordt de zorgzame en liefdevolle moeder die veel mensen nodig hebben als ze hun familie in een ander land achterlaten, van huis weggaan om voor hun eigen land te vechten en die meestal geen persoon heeft die hun verdriet en hun neerslachtige geest begrijpt.

Troost hen met uw genade en moederlijk gevoel, verdedig hen met uw tussenkomst bij elk van de emigranten en familieleden. Bied hen hoop, geloof en naastenliefde op hun lange reis, terwijl ze zich voortbewegen onder uw goddelijke wil, getrouw aan de kerk en aan Jezus Christus. Amen.

Als dit artikel je heeft geholpen om meer te weten te komen over de Maagd Maria, haar belangrijkste figuren en enkele gebeden voor tijden van nood of gevaar, nodigen we je uit om meer te lezen over de Gebed tot de Maagd van La Luz en nog veel meer artikelen die u kunnen begeleiden en uw geloof in de almachtige God en zijn moeder kunnen versterken.