Gebed tot de gezegenden

Gebed tot de gezegenden Het is een liturgie die in het katholieke geloof meestal altijd gebeurt. Alle gelovigen zouden deze gebeden moeten kennen om het te kunnen doen wanneer we het nodig hebben.

Vergeet niet dat gebeden een bron zijn die we kunnen gebruiken telkens we de behoefte voelen, we moeten ze niet doen zonder geloof, maar met het ware gevoel in ons hart dat wat we doen een spirituele handeling is en als zodanig serieus moet worden genomen . 

Gebed tot de gezegenden

Dit gebed wordt gedaan, in de meeste gevallen om de Heer Jezus Christus te aanbidden en het offer te erkennen dat hij voor de mensheid aan het kruis van Golgotha ​​heeft gebracht. 

Gebed tot het allerheiligste Hoe te bidden?

1) Gebeden voor aanbidding van de heiligen 

“Eeuwige Vader, ik dank U omdat Uw oneindige Liefde mij heeft gered, zelfs tegen mijn eigen wil. Dank u, mijn Vader, voor Uw immense geduld dat op mij heeft gewacht. Dank U, mijn God, voor Uw onmetelijk medeleven dat mij genadig was. De enige beloning die ik je kan geven in ruil voor alles wat je me hebt gegeven, is mijn zwakte, mijn pijn en mijn ellende.

Ik sta voor U, Geest van Liefde, dat u een onblusbaar vuur bent en ik wil in uw lieftallige aanwezigheid blijven, ik wil mijn fouten herstellen, mezelf vernieuwen in de ijver van mijn toewijding en u mijn eerbetoon en aanbidding geven.

Gezegende Jezus, ik sta voor je en ik wil ontelbare harten uit je goddelijke hart plukken, bedankt voor mij en voor alle zielen, voor de heilige kerk, je priesters en religieuzen. Sta toe, o Jezus, dat deze uren werkelijk uren van intimiteit zijn, uren van liefde waarin mij wordt gegeven om alle genaden te ontvangen die Uw goddelijk Hart voor mij heeft gereserveerd.

Maagd Maria, moeder van God en mijn moeder, ik sluit me bij je aan en smeek je om te delen in de gevoelens van je Onbevlekte Hart.

Mijn god Ik geloof, ik ben dol, ik hoop en ik hou van je. Mijn excuses voor degenen die niet geloven, niet aanbidden, niet wachten en niet van je houden.

Allerheiligste Drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, ik aanbid u diep en bied u het kostbaarste Lichaam, Bloed, Ziel en Goddelijkheid van Onze Heer Jezus Christus aan, aanwezig in alle Loofhutten van de wereld, als eerherstel voor alle wreedheden, heiligschennis en onverschilligheid waarmee Hij is zelf beledigd. En door de oneindige verdiensten van je Allerheiligste Hart en het Onbevlekt Hart van Maria, vraag ik je om de bekering van arme zondaars. '

Een gebed van aanbidding tot de heiligen toont een volledige overgave uit het hartDit is de reden waarom dit specifieke gebed van groot belang is omdat we er niet om iets speciaals zullen vragen, maar we zullen ons hart alleen overgeven aan degene die het verdient met een berouwvol en vernederd hart zoals onderwezen in het woord van God. 

U bent wellicht geïnteresseerd:  Gebed voor zaken

Aanbidding, dat wat vanuit het hart en oprecht wordt gedaan, is een zeer krachtig wapen op spiritueel gebied. 

2) Bid tot de heiligen om een ​​wonder te vragen

"Allerheiligste hemelse Vader
Wij danken u allereerst
Voor het offer van liefde dat je hebt gemaakt, door te sterven voor onze zonden
Daarom erken ik je, als mijn Heer, en alleen als Redder
Vandaag wil ik mijn geliefde Vader voor jou plaatsen, mijn leven
Je weet wat ik doormaak en wat ik mezelf voor jou verootmoedig
Vader, je woord zegt dat we door je wonden zijn genezen
En ik wil me die belofte eigen maken, zodat je me kunt genezen
Heer, ik vraag u om in handen te zijn van de specialisten die mijn zaak hebben
Dat je hem de nodige strategieën geeft zodat ze me kunnen helpen
Als het uw meest heilige wil is, Vader
Geef uw genezende hand over mij en reinig mijn lichaam van alle vuiligheid
Verwijder alle ziekte uit elk van mijn cellen
En herstel mijn genezing
Ik vraag het je, Heilige Vader
Moge je je oor buigen om mijn gebeden te horen
En je goddelijke gezicht vindt genade voor mij
Ik ben ervan overtuigd dat je mijn gebeden hebt gehoord
En natuurlijk werk je helend in mij
Uw wil geschiede Geliefde Vader
Amen

Heeft u de aanwezigheid van God in uw leven nodig? Dan moet je het meest heilige gebed bidden om een ​​wonder te vragen.

Dit gebed zal je helpen een wonder te bereiken. Of het nu gemakkelijk of moeilijk is, gebed zal eenvoudig werken.

Bid met groot geloof in je hart en geloof altijd in de krachten van God, onze Heer.

U bent wellicht geïnteresseerd:  Gebed voor een overleden moeder

3) Gebeden om het heiligste altaaracrament te prijzen 

"Ik ontvang deze dag het licht, vrede en genade
Van de gezegende heer van alle hemelen;
Ik ontvang Jezus lichaam en ziel
Om mijn leven te vullen met dankbaarheid, verlangen, geluk,
Charisma en stabiliteit voor uw bezoek;
Ik blijf diep in mij
Ik geef de borst aan het heilige geloof dat me toestaat
Blijf drijven in tijden van crisis;
Ik geniet van de gelukzaligheid van het gezelschap van de hemel
Voor de reis van dit mijn leven dat
Het is ingepakt door de meest heilige.
Ik neem dit sacrament in mijn ziel
En ik ontvang het met genade, welwillendheid en liefde.
Moge de vrede van de geest met ons allen zijn
En dat het gordijn van duisternis weggaat wanneer
Mijn geloof verschijnt.
Amen."

Heb vertrouwen in dit gebed om het heiligste sacrament van het altaar te prijzen.

Lofprijs is een verhoging die wordt gedaan vanuit het hart en met het besef te weten dat er niemand is zoals die persoon. In dit geval loven we de Heer, de koning der koningen die zichzelf gaf uit liefde. Dat hij pijn en vernedering heeft ondergaan, zodat we vandaag de dag echte vrijheid in hem hebben. 

Lofprijs is een belangrijk onderdeel van dagelijkse gebeden die we niet kunnen negeren omdat we altijd de kracht van de Heer in ons leven moeten erkennen.

4) Gebed tot het Heilig Sacrament voor het slapen gaan 

"Oh goddelijke Jezus! dat je 's nachts alleen bent in zoveel tabernakels van de wereld, zonder dat een van je schepselen je zal bezoeken en aanbidden.

Ik bied je mijn arme hart aan, wensend dat al je beats evenveel zijn van liefde en aanbidding. U, Heer, bent altijd wakker onder de Sacramentele soort, uw barmhartige liefde slaapt nooit of wordt moe van het waken over zondaars.

Oh meest liefhebbende Jezus, oh eenzame Jezus, maak mijn hart als een brandende lamp; Wees in liefdadigheid ontstoken en brand altijd in je liefde. Kijk oh! goddelijke schildwacht!

Waak over de ellendige wereld, voor de priesters, voor de gewijde zielen, de verloren zielen, voor de zieke armen, wiens eindeloze nachten uw kracht en uw troost nodig hebben, voor de stervende en hiervoor uw nederige dienaar die u beter dient te rusten maar zonder weg te gaan van U, van uw Tabernakel ... waar u leeft in de eenzaamheid en stilte van de nacht.

Moge het Heilig Hart van Jezus altijd gezegend, geprezen, aanbeden, geliefd en vereerd worden in alle Tabernakels van de wereld. Amen."

Dit gebed tot het Heilig Sacrament en het Heilig Sacrament voor het slapengaan is een van de krachtigste van allemaal.

U bent wellicht geïnteresseerd:  Serenity Prayer

Antes de dormir es importante hacer alguna oración o plegaria al Santo Sacramento especial que nos ayude a descansar en completa tranquilidad. Elevar una plegaria al santísimo sacramento antes de irnos a la cama es algo que debemos hacer diariamente e incluso, el inculcarle esta práctica a los niños, es de gran importancia. 

In de katholieke kerk is dit een van de belangrijkste gebeden omdat het het geloof van het christendom versterkt en de geest versterkt.

Het is een gebed van erkenning, Alabanza y Jezus aanbidt en zijn offer voor de mensheid. We weten dat gebeden altijd voordelen voor ons leven hebben, omdat we je daardoor versterken en met vrede vullen, daarom is een leven in gemeenschap met de Heer noodzakelijk. 

Wie is de heiligste?

Het heiligste sacrament is een daad van geloof die wordt gedaan in de katholieke kerk waar we het offer van de Heer Jezus Christus herkennen en aanvaarden. Deze handeling wordt meestal op de derde zondag van elke maand gedaan, waar deze wordt blootgesteld, zodat gelovigen hun aanbidding kunnen verhogen.  

De gewijde gastheer is een symbool van het lichaam van Christus dat werd verpletterd voor onze zonden voor de liefde van de mensheid en het is noodzakelijk dat alle gelovigen deze kennis hebben om zich over te geven aan aanbidding voor de Heer.  

Kan ik een kaars aansteken als ik een gebed bid tot de heiligen?

Het antwoord is ja, als kaarsen kunnen worden aangestoken tijdens het bidden. Dit is echter niet verplicht, omdat er op elk moment en op elke plaats kan worden gebeden en we niet altijd een kaars kunnen aansteken om te bidden. Veel gelovigen maken meestal speciale altaren voor hun heiligen waar ze kaarsen hebben die op specifieke tijden aansteken als een offer van aanbidding.  

In het geval van de gebeden en van elke spirituele handeling is het geloof waarmee ze worden gemaakt super belangrijk, omdat daar hun effectiviteit ligt.

Het woord van de Heer leert ons dat we gebeden niet kunnen opheffen met een geest vol twijfels of denken dat wat we vragen te moeilijk is omdat dan dat gebed een verspilling van tijd wordt waarvan we geen enkel voordeel zullen verkrijgen. 

Ik hoop dat je genoten hebt van het gebed tot het Heilig Sacrament. Wees bij God

Meer gebeden:

Creatieve stop
IK4
Ontdek online
Volgers online
verwerk het gemakkelijk
mini-handleiding
een hoe te doen
ForumPc
TypeRelax
LavaMagazine
erraticus
truc bibliotheek
Zone Helden