Gebed tot de heilige drie-eenheid

Gebed tot de heilige drie-eenheid Katholiek voor liefde, moeilijke en dringende gevallen en bescherming is een van de krachtigste omdat het zowel de Vader, de Zoon als de Heilige Geest vraagt.

Het woord van God toont ons een God de Vader van alle dingen en introduceert ons vervolgens aan Jezus Christus die dezelfde God heeft gemaakt, die onder ons was en zijn leven gaf omwille van de mensheid, toen hij naar de hemel ging verliet hij ons aan de Geest Santo en nu kunnen we op alle drie rekenen.

De Vader en de Zoon zijn in de hemel en de Heilige Geest beweegt in ons hart als vuur.

De katholieke kerk heeft een reeks gebeden die vooral gericht zijn op de drie die samen één zijn, de goddelijke drie-eenheid.

Het zijn gebeden die opstaan ​​in verschillende gevallen waarin de hand van de mens niet kan werken en dan zijn we afhankelijk van een gebed omdat alleen een wonder van God voldoende is. 

Gebed tot de heilige drie-eenheid Wie is de heilige drie-eenheid?

Gebed tot de heilige drie-eenheid

De vereniging van Vader; Zoon en Heilige Geest zijn degenen die de Heilige Drie-eenheid vormen.

Zijn uiterlijk was geleidelijk en we kunnen ze overal zien Biblia.

In het begin lijkt God in het ontstaan ​​de hemelen en de aarde en elk levend wezen te scheppen.

Dan in de evangeliën van Nieuw testament we zien dat Jezus Christus arriveert, geboren uit een maagd door het werk en de genade van de Heilige Geest. 

Daar beginnen we het hele leven van de Heiland te kennen, en wanneer hij sterft, opstaat en naar de hemel opstijgt, laat hij ons de belofte van de Heilige Geest achter, maar dit werd pas gemanifesteerd na een tijd op de Pinksterdag verteld in het boek Handelingen van de Apostelen en blijft ons tot op de dag van vandaag vergezellen. 

Krachtige Drie-eenheid die ons de verzoeken van ons hart verleent, die we vaak vanuit de ziel doen.

De Heilige Drie-eenheid staat altijd klaar om naar ons te luisteren.

Gebed tot de heilige katholieke drie-eenheid

Ik aanbid je, Heilige Geest paraclito, voor mijn God en Heer, en ik dank je oneindig met al het hemelse hof in de naam van de Heilige Maagd, je liefhebbende Vrouw voor alle geschenken en voorrechten waarmee je haar sierde, vooral voor dat perfecte en goddelijke liefdadigheid waarmee u zijn heiligste en zuiverste hart ontstak in de handeling van zijn meest glorieuze Hemelvaart; en nederig smeek ik je in de naam van je onbevlekte Vrouw, schenk me de genade om me alle ernstige zonden te vergeven die ik heb begaan sinds het eerste moment dat ik kon zondigen; tot het heden, waarvan ik oneindig treur, met het doel te sterven in plaats van uw goddelijke majesteit opnieuw te beledigen; en door de zeer hoge verdiensten en zeer efficiënte bescherming van je meest liefhebbende Vrouw smeek ik je om mij en N. het kostbaarste geschenk van je genade en goddelijke liefde te schenken, me die lichten en bijzondere hulp te geven waarmee je eeuwige Voorzienigheid me heeft bepaald om me te redden, en me te leiden naar Ja.

Het gebed van de heilige katholieke drie-eenheid heeft onmiddellijke effecten.

Gebed, een krachtig wapen dat alleen toebehoort aan degenen onder ons die in de kracht van de Heer hebben geloofd.

U bent wellicht geïnteresseerd:  Gebed tot de gezegenden

Krachtig hulpmiddel waarvan de katholieke kerk weet hoe het moet gebruiken en dat ons een model, een voorbeeld geeft zodat we weten hoe we moeten vragen, welke woorden we moeten gebruiken. 

Gebed is niet slecht, het is een gelegenheid om aan het gebed te wennen, om correct te leren bidden, daarom zijn er gebeden die ons in het proces begeleiden. 

Gebed tot de heilige drie-eenheid voor liefde 

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, Amen.

Heilige Drie-eenheid, ons begin en einde, mijn kracht en mijn bescherming en mijn goddelijke hulp, die in mijn hart leeft en aanwezig is in mijn ziel en mijn hele wezen omhult.

Gezegend Heilige Drie-eenheid, verdiend alle eer, glorie en lof, ik geloof in Uw kracht, God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest.

Ik vertrouw blindelings op je gaven en ik hoop op jou, en mijn hoop en liefdadigheid leg ik in jouw handen, help me mijn geloof te vergroten en word elke dag met je liefde een beter persoon en word wakker met aanmoediging en enthousiasme.

Gezegende God, u bent de bron waaruit liefde en leven voortkomt, dat u ons hebt geschapen naar uw beeld en gelijkenis, en dat u uit liefde voor ons God de Zoon hebt gezonden zodat hij ons met zijn leven kon verlossen en ons van de zonde kon redden, ik ...

(Zeg je naam)

Ik geef je en heilig alles wat in mijn wezen leeft en het spijt me heel erg dat ik me moet vergeven voor alle fouten die ik heb gemaakt en voor de zonden die ik tot op heden heb begaan en die mij van jou scheiden.

Heilige Drie-eenheid, ik smeek u om mij genadig te zijn en geef mij uw hulp, zodat mijn ziel gevuld is met sereniteit, mezelf transformerend in een patiënt, begripvol, nederig en gekleed in uw goedheid.

Gezegende Heilige Geest, bron van alle troost, ik vraag u mijn ziel te verrijken met de overvloed van uw gaven.

Je bent mijn hoop en schild in mijn gevechten, je bent mijn kracht in tegenslagen en zorgen.

Om deze reden kom ik op mijn knieën voor U om u te vragen alstublieft uw hand uit te steken voor hulp en voor mij te bemiddelen voor God de Vader om zijn onmiddellijke hulp te ontvangen.

Heilige Hemelse Geest, hernieuw mijn kracht en verhoog mijn moed om deze strijd waar ik voor sta, voort te zetten, leun alsjeblieft naar mijn smeekbeden en geef me wat ik verlang en vraag je op deze dag.

Steek alsjeblieft in mijn hart de liefde van God aan die de harten van je trouwe volgelingen verlicht. Voor uw liefde, kracht en genade vraag ik u mij te bevrijden van alle tegenspoed en dat niets mijn vrede verstoort of me laat lijden.

Heilige Drie-eenheid, ik kom met volledig vertrouwen tot U en met al het geloof van mijn ziel, zodat u de zorgen kunt verlichten die mij veel lijden bezorgen, alstublieft de wonden van mijn hart genezen en uw genade over mij uitstorten en die ik nodig heb met zoveel noodsituatie:

(Vertel de Heilige Drie-eenheid wat je dringend nodig hebt en vraag om hun glorieuze hulp)

God de Vader, dank u omdat u naar mijn gebeden luistert, voor uw oneindige liefde en voor de zekerheid die uw liefde mij geeft, die mij beschut en troost biedt.

Ik smeek u mij te helpen, Heilige Drie-eenheid, ik vraag u om de voorspraak en verdienste van de Heilige Maagd Maria, Moeder van Jezus en onze moeder.

Amen.

Vond je het Holy Trinity-gebed voor liefde leuk?

U bent wellicht geïnteresseerd:  Gebed voor een operatie

Liefde is altijd de motor van onze gebeden, of het ons nu beweegt om anderen te vragen of dat we liefde vragen om op ons pad te komen.

Hoe dan ook, het belangrijkste is om het uit het hart te vragen, van de ziel en met veel vertrouwen.

Wat onze gebeden krachtig maakt en antwoorden krijgt, is dat we geloven dat wat we vragen kan worden verleend.

Vragen om liefde, zodat we weten hoe we het kunnen identificeren op het moment dat het ons pad kruist, is van het grootste belang, omdat het woord van God leert dat het hart bedriegt en ons kan laten geloven dat we liefde vinden wanneer dat niet het geval is. 

Dit is waarom het hebben van de leiding van de Heilige Drie-eenheid bijna een daad van leven en dood is. 

Gebed van de Heilige Drie-eenheid voor moeilijke en dringende gevallen

Heilige Drie-eenheid, Drie-enige God en Ene, Vader, Zoon en Heilige Geest, ons begin en einde, voor U neergebogen Ik breng eerbetoon: gezegend en geprezen zij de Heilige Drie-eenheid! Voor jou, Heilige Drie-eenheid, alle eer, glorie en lof voor alle eeuwigheid, ik geloof in je met heel mijn hart en ik wil je trouwe toegewijde zijn, ik kom met volledig vertrouwen naar je toe om je te vragen me altijd vrij van kwaad en van iedereen te zien tegenslagen en gevaren, en in mijn behoeften, ik smeek je, gun me je gunst.

Vader van de hemel, Jezus, goede herder, Heilige Geest, ik smeek u om de voorspraak en verdienste van de Heilige Maagd Maria, geef mij uw hulp, leiding en bescherming in alle zaken en zorgen van mijn leven.

Glorie aan U God de Vader, bron van goedheid en eeuwige wijsheid, het leven komt van u, liefde komt van u, laat elk moment werken met gerechtigheid en voorzichtigheid om te genieten van de goederen en troost die u mij stuurt; vergeet niet dat ik je kind ben en heb medelijden met mijn lijden, mijn behoeften en verleen me hulp in deze moeilijke situatie:

(vraag met veel vertrouwen wat u wilt bereiken)

Dank u, barmhartige Vader, dat u er bent.

Glorie aan U God de Zoon van de hemelse Vader in wiens heilig hart mijn toevlucht vindt, leer me om uw leven en uw deugden getrouw na te volgen, geef me stevigheid en doorzettingsvermogen om uw leringen te vervullen en laat me vaker werken aan liefdadigheid, laat me niet in de steek de dagelijkse worstelingen, bevrijd me van de banden die de vijand voor mij heeft, haal me weg en bescherm me tegen alle tegenslagen die me storen en verleen me je wonderbaarlijke hulp bij dit probleem: (herhaal het verzoek met grote hoop).

Dank je, mijn goede Jezus, dat je aan mijn zijde bent in momenten van wanhoop en angst.

Glorie aan U Heilige Geest, helderheid die alles verlicht, en dat u de vreugde, harmonie en vreugde van de schepping bent, maak het altijd volgzaam aan uw goddelijke inspiraties geef me vrede, geef me hulp in mijn tekortkomingen en problemen en verleen me uw hulp zodat ik nu kan bereiken wat ik zo nodig heb.

Bedankt Goddelijke Geest van Liefde dat je me hebt geholpen als alles donker is en ik Licht nodig heb.

Moeder en koningin van mij, Vrouwe van de Hemel U die zo dicht bij de Heilige Drie-eenheid bent, bid voor mij en mijn huidige problemen en tekortkomingen, wees U mijn anderhalve advocaat zodat mijn smeekbede wordt bijgewoond, zorg dat ik het wonder krijg dat ik zo hard nodig heb in mijn leven

Dank je, mijn geliefde moeder, gezegende Maagd Maria, dat je zo begripvol bent en altijd aan onze eisen voldoet.

Goddelijke Drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, schenk me je genade, schenk me je vriendelijkheid en geef me een snelle oplossing in mijn zorgen en zorgen.

Vader, zoon en heilige geest, gezegende en meest heilige drie-eenheid, ik hou van je, ik aanbid je en ik geef je mijn wezen.

O Drie-eenheid van liefde, God van mededogen, ik laat mezelf over aan je goddelijke wil, want je tijden zijn perfect en alleen jij weet wat het beste voor mij is, glorie aan de vader, glorie aan de zoon, glorie aan de Heilige Geest, glorie aan de gezegende en onverdeelde Trinidad, zoals het was in het begin, nu en voor altijd, voor altijd en altijd.

Het zij zo.

 

Die gevallen waarin er niets menselijks mogelijk is dat we kunnen doen.

U bent wellicht geïnteresseerd:  Gebed van zegen

Die gevallen waarin ze ons een medische diagnose hebben gesteld, waar een familielid is verdwenen, waar een kind Gods hulp nodig heeft en het niet weet of er niet om wil vragen, lijden, pijn, impotentie, rusteloosheid en sommige situaties en emoties die ons wanhopiger maken zij zijn waarin de machtige hand van God met kracht beweegt. 

Holy Trinity-gebed kan onze snelle hulp zijn temidden van de moeilijkste problemen om op te lossen.

Alles is een daad van geloof en vertrouwen in de Heer, gelovend dat hij controle heeft over alle dingen en dat hij weet wat hij doet.

Afkorting voor bescherming 

Ik herken u en ik vereer u, o Heilige Maagd, koningin van de hemel, dame en patrones van het universum, als de dochter van de eeuwige vader, moeder van haar meest geliefde zoon en liefhebbende vrouw van de Heilige Geest; en neergedrukt aan de voeten van uw grote Majesteit met de grootste nederigheid, smeek ik u om die goddelijke liefde; dat je heel vol was in je Hemelvaart, dat je me de unieke gratie en genade maakt om me onder je meest veilige en meest trouwe bescherming te plaatsen, en me te ontvangen in het aantal van die zeer gelukkige en gelukkige dienaren die je in je maagdelijke borst hebt gevormd.

Waardig uzelf, o Moeder en mijn barmhartige Dame, om mijn ellendig hart, mijn geheugen, mijn wil en andere innerlijke en uiterlijke krachten en mijn zintuigen te aanvaarden; Accepteer mijn ogen, mijn oren, mijn mond, mijn handen en mijn voeten, regeer ze volgens de goedkeuring van je Zoon, zodat hij met al zijn bewegingen oneindige glorie wil geven.

En voor die wijsheid waarmee je meest geliefde Zoon je heeft verlicht, smeek ik je en smeek je me licht en helderheid te bereiken om mezelf goed te kennen, mijn nietsheid, en in het bijzonder mijn zonden, om ze te haten en ze altijd te haten, en bereik me ook licht om de strikken te kennen van de helse vijand en zijn verborgen en manifeste gevechten.

Vooral godvruchtige moeder, ik smeek het u ... (List).

deze wonderbaarlijk gebed Ala Santísima Trinidad om onze gezondheid, bescherming en welvaart te vragen is erg sterk!

Beschermt ons, zorgt voor ons y leid ons om alleen te doen wat de wil van God is. We kunnen bescherming vragen voor onszelf of voor onze familie en vrienden.

Onthoud dat al deze positieve energieën uit ons stromen die alles om ons heen doordringen.

Er is niets waar de goddelijke drie-eenheid ons niet tegen kan beschermen, er is niets dat sterker of krachtiger is dan God, daarom vertrouwen we erop dat hij degene is die voor ons en de onze zorgt, waar ze ook zijn.

Wanneer kan ik bidden?

Je kunt bidden wanneer je maar wilt.

Het gebed tot de Heilige Drie-eenheid heeft geen ideale dag, uur of moment.

We moeten bidden als we willen bidden. We moeten vertrouwen hebben en altijd geloven dat alles goed gaat.

Meer gebeden:

 

Creatieve stop
IK4
Ontdek online
Volgers online
verwerk het gemakkelijk
mini-handleiding
een hoe te doen
ForumPc
TypeRelax
LavaMagazine
erraticus
truc bibliotheek
Zone Helden