Gebed tot de heilige Michael de aartsengel is binnenkomen de wereld vol spirituele oorlogvoering sinds deze aartsengel, die in bijbelse verhalen voorkomt, wordt voorgesteld als een krijger uit de hemel die naar de aarde wordt gestuurd om onze spirituele veldslagen te voeren.

We kunnen om je hulp vragen wanneer we die nodig hebben, hij is altijd bereid om ons te helpen spiritueel de strijd aan te gaan die niet fysiek kan worden uitgevochten.

Gebed tot de aartsengel Michaël Wie is de aartsengel Michaël?

Gebed tot de heilige Michael de aartsengel

Om uit te leggen wie San Miguel is, kunnen we beginnen met te zeggen dat zijn naam de betekenis heeft van Wie als God.

Is er een van de belangrijkste aartsengelen omdat zijn naam wordt vermeld in de heilige geschriften naast Aartsengel Rafael en Gabriel. Kapitein van de hemelse militie en de andere engelen gehoorzamen zijn bevelen.  

Vanaf het begin van het christelijk geloof wordt St. Michael gezien als een krijger die erin slaagde de kwade vijand Satan en al zijn demonen te verslaan met zijn krachtige zwaard van vuur.

Hij is een voogd en trouwe beschermer dat zal ons leven, ons gezin en onze bezittingen in perfecte staat houden. 

Gebed tot Saint Michael de Aartsengel voor liefde

God redt u, aartsengel St. Michael overwinnaar, gezegende en meest glorieuze engel van God en zo bijzonder begunstigd door Hem, vandaag roep ik u in mijn pijn op, ik roep u met geloof en ik vraag om uw nuttige hulp en bescherming;

Ik smeek je om alle slechte energie die me kan beinvloeden te vernietigen, bedek me met je goddelijke licht en met je ongelooflijk effectieve en snelle macht bemiddelen voor mij om mijn verlangens vervuld te zien.

Aartsengel Michael bewaarder van de poorten van de hemel, ik bied je mijn nederige dankbaarheid aan voor de service die je me altijd geeft en waarom ik weet dat je me zult helpen in mijn liefdeproblemen:

(zeg wat je wilt bereiken)

Oh, aartsengel Michael, hemelse prins, mijn beschermengel! Ik vraag je nederig om naar mijn stem te luisteren en de zoete vrede waar ik naar verlang in mijn hart te leggen.

Ik kan niet in vrede leven en mijn ziel is vol rusteloosheid.

Ik kan alleen mijn kwalen genezen en mijn zorgen afwenden met de liefde voor:

(naam van de geliefde)

Oh, aartsengel Michael, hemelse prins, mijn beschermengel, luister naar mijn stem! In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest.

Amen.

expert van trouwe liefde en niet aflatende liefde, vol van de goddelijke liefde die onze hemelse Vader zelf afwijst met zijn eigen aanwezigheid.

Niemand beter dan hij om ons te helpen met die hartproblemen die ons zoveel zorgen bezorgen. 

Ofwel om liefde te krijgen, om de weg te effenen, om de relatie te verbeteren, of om ons te begeleiden bij het nemen van goede beslissingen die belangrijk zijn.

Laten we het juiste pad verduidelijken dat we moeten nemen en ons te allen tijde helpen. 

Gebed van Sint Michael de Aartsengel tegen de vijanden

Glorieus San Miguel ArcangelU die de hevigste veldslagen heeft gestreden tegen de boodschappers van kwaad en haat;

u die overwinnaar bent geworden uit de dwaasheid van de vijand en het kwaad;

u die overwinnend uit de kwade valstrikken van de vorst der duisternis bent voortgekomen en de hele mensheid hebt beschermd tegen zijn klauwen, ik smeek u mij uw bescherming te bieden aan al diegenen die kwaad wensen en te voorkomen dat de wapens van de duivel tegen mij worden gehanteerd.

Zorg voor de stille vijanden, voor het kwaad, en help me eerlijk te zijn zodat, met mijn houding, niemand beledigt of kwalijk neemt, en integendeel, in vrede met mensen leeft om waardig tot God te komen.

Geef me de overwinning tegen alle vijanden en het kwaad.

amen

Het verhaal vertelt hoe hij is vertrokken versla vijanden totdat ze uit de lucht worden geworpen.

La Biblia Hij presenteert hem als een krachtige krijger die kan worden vertrouwd om ons te helpen onze spirituele en fysieke gevechten te allen tijde te bestrijden. 

Vijanden zijn reden tot bezorgdheid, omdat gevechten of ongemakken vaak een constante in ons leven zijn.

Een bondgenoot in de hemel hebben die tot onze oproep komt, is van groot belang, omdat vechten in het spirituele veel beter is dan het aangaan van rechtszaken met die vijanden die ons erg irriteren. 

Gebed voor bescherming

O glorieuze Sint Michael de Aartsengel, Prins en leider van de hemelse legers,

Bewaarder en verdediger van zielen, beschermer van de kerk, overwinnaar, terreur en terreur van de opstandige helse geesten.

Wij smeken u nederig, verwaardigen ons om van alle kwaad te verlossen tot wie wij ons met vertrouwen wenden;

moge uw gunst ons beschermen, moge uw kracht ons verdedigen, en dat wij, door uw onvergelijkbare bescherming, meer en meer kunnen vorderen in de dienst van de Heer;

moge uw deugd ons elke dag van ons leven bezighouden, vooral in de trance van dood, zodat, verdedigd door jouw kracht van de helse draak en al zijn strikken, wanneer we deze wereld verlaten, we door jou, vrij van alle schuld, voor de Goddelijke Majesteit worden aangeboden.

Amen.

Als je bescherming wilt, dit is het juiste gebed van de heilige Michael Aartsengel.

Een trouwe dienaar die zijn bescherming en zorg geeft aan de kinderen van God die hier op aarde zijn en die, zoals hij in het verleden was gestuurd om tijdige zorg te bieden, dit opnieuw met ons zal doen.

Krachtige voogd die onze familie en materiële goederen veilig houdt.

Verhogen een gebed houdt ons dagelijks met het geloof dat iemand voor ons zorgt voor alle kwaad en gevaar dat altijd aanwezig is in ons dagelijks leven.

Gebed om een ​​baan te krijgen

Grote San Miguel-aartsengel, dat je naast de Allerhoogste zit.

Op deze dag kom ik ter aarde om u te smeken om nooit werk te missen.

Veel mensen behalve ik zijn ervan afhankelijk. Ik hoop alleen te kunnen rekenen op je zegen voor vandaag, morgen en altijd om mijn werk naar buiten te brengen en met een optimaal resultaat. Ik weet heel goed dat je de verloren zielen hebt bevrijd van het vagevuur.

Ik smeek je om mijn werk elke dag vruchtbaar te maken, omdat het tot nu toe is gebeurd.

Ik wil helpen met bronnen van werkgelegenheid, omdat ik me daarmee tevreden zal voelen als ik zie dat mijn werknemers zowel van het werk als van mij genieten.

Heilige Michael de Aartsengel, bid voor ons en luister naar deze woorden.

Amen.

Bid het gebed van de aartsengel Michaël om met veel vertrouwen een baan te krijgen.

Zijn engelachtige bediening richt zich ook op de hulp van degenen die minder begunstigd zijn, dat is de reden waarom het gebed tot St. Michael om een ​​baan te krijgen Het wordt een krachtig wapen dat we kunnen gebruiken voordat we dit sollicitatiegesprek doen om ons te helpen en genade te geven voor anderen. 

De wereldwijde katholieke christelijke kerk nodigt ons uit tot toewijding aan deze aartsengel met geloof, in de overtuiging dat hij ons kan helpen een baan te krijgen die ons waardig is, onszelf verdedigen tegen elk gevaar, ons beschermen tegen alle kwaad en over ons waken.

We kunnen om wat voor reden dan ook geen gebed oprichten als we het niet doen vanuit het hart in de overtuiging dat het wonder dat we nodig hebben vanuit de hemel aan ons zal worden geschonken. 

Is deze heilige krachtig? 

Ja, er is geen antwoord dat duidelijker en directer is.

We geloven getrouw wat Gods woord je zegt over gebeden en daarom geloven we dat als we een gebed tot St. Michael de Aartsengel opheffen, hij naar onze oproep zal komen zoals hij in het verleden deed. 

We moeten gewoon vertrouwen hebben in wanneer we bidden krachtig gebed tot de heilige Michael de aartsengel.

Meer gebeden: