Gebed tot Saint Charbel

Gebed tot Saint Charbel. Er wordt gezegd dat St. Charbel hoop kon teruggeven aan een jonge moeder die aan een vreselijke ziekte leed. De geschiedenis leert ons dat deze vrouw haar geloof had verloren en dat een priester haar op een dag adviseerde om een gebed tot heilige charbel om u te helpen met uw gezondheidsprobleem.

De vrouw was er echter van overtuigd dat niemand naar haar gebeden luisterde, in een laatste poging, nu bijna zonder kracht, hief ze dit gebed op en ontving het wonder waarop ze had gewacht. 

Sterk, krachtig en ons enige hulpmiddel op die momenten waarop hoop lijkt te verdwijnen, gebed is dat alles en meer.

Gebed tot Saint Charbel

Gebed tot Saint Charbel

Voordat we het gebed voor Sint Charbel bidden, moeten we zien wie deze heilige is.

Vertel het verhaal dat zijn naam was Youssef Anton Makhlouf en werd geboren in 1828 in een stad in Libanon.

Hij wijdde zich aan de religie, hij gaf zichzelf eraan met lichaam en ziel en stond bekend als een Maroniet en toen hij een van deze kloosters binnenging, ontving hij de naam Charbel en in 1859 werd hij priester gewijd.

Vanaf daar Hij vervolgde zijn leven volledig toegewijd aan zijn geloof, een God, de kerk y ik bid. Een prediker van het woord die ook traumatoloog was. 

Hij woonde zestien jaar in het klooster van San Marón en vergat familie, huis, vrienden en zijn land.

Ten tijde van zijn dood zeggen sommige mensen dat uit zijn graf, dat zich op de begraafplaats van hetzelfde klooster bevond, verrassende lichten uitkwamen, een fenomeen dat meerdere dagen bleef bestaan.

In het leven had ik de gave van genezing door God gegeven en na zijn dood bleef hij mensen genezen.

Gelovigen begonnen zijn graf te bezoeken na een dag toen hij werd verwijderd vanwege de lichten, ze merkten dat zijn huid zweet en bloed uit zijn lichaam stroomde.

Sindsdien zijn er veel mensen die genezing hebben ontvangen van ernstige ziekten.

Gebed tot Saint Charbel voor moeilijke gevallen

Oh glorieuze heilige, gezegende heilige Chbelbel,
door God geroepen om in eenzaamheid te leven,
alleen voor Hem ingewijd,
en dat met boete en soberheid,
en geïnspireerd door het licht van de eucharistie,
je droeg je kruis met geduld en verlatenheid,
verlicht ons pad met je immense geloof,
en versterk onze hoop met uw adem.
Heilige Barbara geliefde zoon van God,
dat in de kluis, afgezien van alles op aarde
en met authentieke armoede en nederigheid,
je ervoer het lijden van lichaam en ziel
om glorieus de lucht in te gaan,
leer ons de moeilijkheden van het leven te leiden
met geduld en moed,
en red ons van alle tegenslagen
Dat we niet kunnen uitstaan
Saint Barbara, wonderbaarlijke heilige
en krachtige voorbidder van allen in nood,
Ik kom naar je toe met alle vertrouwen van mijn hart
om uw hulp en bescherming in deze moeilijke situatie te vragen,
Ik smeek u dringend mij genade te schenken
waar ik vandaag zoveel behoefte aan heb,
(doe het verzoek)
Eén woord van jou tot je liefde, Jezus gekruisigd,
onze Heiland en Verlosser,
Het is genoeg voor Hem om genade met mij te hebben
en reageer snel op mijn verzoek.
Deugdzame Sint-Barbara,
jij die zoveel van de Heilige Eucharistie hield,
dat u zich voedde met het Woord van God
in het heilige evangelie,
dat je dat allemaal hebt opgegeven
die je zal scheiden van de liefde van de verrezen Jezus Christus
en aan zijn Gezegende Moeder, de Maagd Maria,
verlaat ons niet zonder een snelle oplossing,
en ons helpen om Jezus en Maria steeds meer te leren kennen,
zodat ons geloof toeneemt,
om je beter te dienen en zo de stem van God te horen,
en vervul zijn wil en leef van zijn liefde.
Amen.

Uit het eerste bekende geval van de jonge moeder die het wonder van genezing ontving toen ze dacht dat er geen hoop was, is deze heilige geworden in wonderbaarlijke gevallen, die waarvan werd gedacht dat ze geen oplossing hebben.

U bent wellicht geïnteresseerd:  Gebed tot Sint-Maarten van Porres

Wonderbaarlijk, zelfs na zijn dood, want uit zijn lichaam komt een olieachtige substantie voort waarvan de helende krachten wonderbaarlijk zijn.

De katholieke kerk bewaart deze vloeistof en staat bekend als de overblijfselen van Sn Charbel, de heilige van moeilijke gevallen. 

Wonderbaarlijk gebed tot Saint Charbel voor liefde 

Goed geliefde vader Charbel, jij die schijnt als een stralende ster aan de hemel van de kerk, verlicht mijn pad en versterkt mijn hoop.

Ik vraag u om de genade van (…) Kom voor mij tussen bij de gekruisigde Heer, die u voortdurend hebt aanbeden. Saint Charbel, voorbeeld van geduld en stilte, kom voor mij voor.

Oh! Heer God, U die de heilige Charbel hebt geheiligd en hem hebt geholpen zijn kruis te dragen, schenk mij de moed om de moeilijkheden van het leven te doorstaan, met geduld en overgave aan Uw heilige wil, op voorspraak van de heilige Charbel, wees genade voor altijd…

Oh! Aanhankelijk Vader San Charbel, ik wend mij tot u met alle vertrouwen van mijn hart.

Zodat u mij door uw krachtige voorspraak voor God de genade schenkt die ik van u vraag ...

(plaats je bestelling voor liefde)

Toon me nogmaals je genegenheid.

Oh! Saint Charbel, de tuin van deugden, pleit voor mij.

Oh! God, U die St. Charbel de genade heeft gegeven om op U te lijken, schenk mij uw hulp, om te groeien in christelijke deugden.

Heb medelijden met mij, zodat ik je voor altijd kan prijzen.

amen

HeraldsChristCR

Vond je het leuk? Oración Miraculous to Saint Charbel for love?

Hij deed afstand van de liefde van een stel, familie en vrienden om zichzelf een veel zuiverdere en hartstochtelijke liefde voor God te geven.

U bent wellicht geïnteresseerd:  Gebed voor een overleden moeder

Daarom wordt ook St. Charbel gemaakt verzoekschriften voor liefde, omdat hij meer dan wie ook de liefde van God kent die de zuiverste liefde is die bestaat.

helpen  moeilijke zaken in het gezin oplossen en om ware liefde te kunnen vinden, ongeacht hoeveel hoop je hebt of als ze allemaal verloren zijn gegaan, hij is een expert in onmogelijke gevallen.

Gebed van Saint Charbel voor de zieken 

Oh! Heilig vereerd.

Jij, die je leven in eenzaamheid doorbracht, in een bescheiden en teruggetrokken hermitage.

Waar je niet aan dacht de wereld noch in hun vreugde.

Dat je nu aan de rechterhand van God de Vader zit.

Wij vragen u om voor ons te bemiddelen, zodat Hij zijn gezegende hand uitstrekt en ons helpt. Verlicht onze geest. Vergroot ons geloof.

Versterk onze wil om door te gaan met onze gebeden en smeekbeden voor u en alle heiligen.

Oh Saint Charbel! Door jouw krachtige voorspraak doet God de Vader wonderen en verricht hij bovennatuurlijke wonderen.

Dat geneest de zieken en geeft de reden terug aan de gestoorden. Dat geeft het zicht terug aan de blinden en de beweging aan de verlamde.

God de Almachtige Vader, kijk ons ​​met genade aan, schenk ons ​​de genaden die wij u smeken, voor de krachtige voorspraak van Sint Charbel, (Voer hier de aanvraag (en) in) en help ons goed te doen en kwaad te vermijden.

We vragen te allen tijde om uw voorspraak, vooral op het tijdstip van onze dood, Amen.

Onze Vader, Weesgegroet en Gloria Saint Charbel bidden voor ons.

amen

Profiteer van de kracht van het wonderbaarlijke gebed naar St. Charbel voor de zieken en om een ​​gunst te vragen.

Saint Charbel werd verheerlijkt en vervolgens heilig verklaard omdat duizenden wonderbaarlijke gevallen over de hele wereld aan hem worden toegeschreven.

U bent wellicht geïnteresseerd:  Gebed tot San Antonio om liefde te vinden

Uit zijn eerste bekende wonder toonde hij aan dat het geschenk dat hem ooit was overhandigd, zijn lichaam zelfs na dezelfde dood niet had verlaten.

Het gebed van St. Charbel voor de zieken is wonderbaarlijk, de katholieke kerk behoudt de getuigenissen van tientallen gelovigen die beweren een wonder van St. Charbel te hebben ontvangen en elke dag worden er veel meer verhalen toegevoegd van mensen die hun geloof hebben herwonnen en versterkt van een van deze wonderbaarlijke gebeurtenissen.

Super wonderbaarlijk gebed voor werk

'Heer Jezus, bemiddelaar in alle moeilijke problemen, zoek een baan voor mij waarin ik mezelf als mens vervul en waar mijn familie in geen enkel aspect van het leven genoeg aan ontbreekt.

Houd het ondanks de omstandigheden en ongunstige mensen.

Dat ik in hem vooruitgang maak door altijd mijn levenskwaliteit te verbeteren en te genieten van gezondheid en kracht.

En die dag probeer ik nuttig te zijn voor degenen om me heen en ik beloof je toewijding te verspreiden als een uiting van mijn dankbaarheid voor je gunsten. '

Amen.

Dit gebed van Saint Charbel voor werk is zeer krachtig!

Ook voor arbeidszaken kunt u bij deze heilige terecht die ons kan helpen bij het oplossen van ingewikkelde situaties.

Moeilijke situaties in het beroepsleven kunnen gevallen worden waarin de beste oplossing is om te stoppen en te drijven zonder een baan.

San Charbel kan ons helpen om uit elk misverstand te komen, wat heel gebruikelijk is in werkomgevingen, ongeacht de moeilijkheidsgraad. 

De gebeden zijn krachtig en in deze gevallen van werk is het raadzaam om ze te doen voordat de dag begint, op deze manier gaan de slechte vibes weg en kan het temperament worden beheerst zodat als een situatie zich voordoet het op de beste manier kan worden behandeld .

Meer gebeden:

Creatieve stop
IK4
Ontdek online
Volgers online
verwerk het gemakkelijk
mini-handleiding
een hoe te doen
ForumPc
TypeRelax
LavaMagazine
erraticus
truc bibliotheek
Zone Helden