14 Bijbelverzen voor jonge katholieken

Jong zijn en betrokken zijn bij het werk van de Heer is iets heel waardevol, vooral in deze tijden waarin alles ingewikkelder lijkt. De jeugd verandert voortdurend en het is belangrijk dat te weten Bijbelverzen voor jonge katholieken die we tot onze beschikking hebben wanneer we het nodig hebben. 

Teksten van kracht, aanmoediging, voorbeeld en speciale aansporingen voor jongeren die hebben besloten de Heer te dienen. Al deze teksten worden bewaard in de heilige geschriften en we moeten nieuwsgierig en hongerig zijn naar zijn woord, om hem dieper te kennen.

Bijbelverzen voor jonge katholieken

Vandaag hebben we de jeugd nodig om hun blik naar de Heer te richten, we zitten vol met te veel zonden, verloren in de verlangens van de wereld en er zijn er maar weinigen die de tijd nemen om God te benaderen en dit zou reden tot zorg moeten zijn voor de hele samenleving . 

Als je dichter bij God wilt komen en je bent een jonge man of als je hem al dient, maar je bent op zoek naar een speciaal woord voor jou, dan zullen deze teksten zeker heel nuttig zijn in je dagelijkse leven. 

1. God steunt de jongeren

1 Samuel 2: 26

1 Samuel 2: 26 "En de jonge Samuël groeide op en hij werd aanvaard voor God en voor de mensen."

In deze bijbelse passage wordt ons verteld over een jonge man die opgroeide in de tempel omdat zijn moeder hem bij de geboorte aan de Heer en Samuël gaf toen een kind wist wat het was om een ​​dienaar van God te zijn. Een voorbeeldverhaal voor alle jonge katholieken die al op jonge leeftijd besluiten God te dienen. 

2. God staat aan uw zijde

Mattheüs 15: 4

Mattheüs 15: 4 'Omdat God geboden heeft te zeggen: eer uw vader en uw moeder; en: wie de vader of moeder vervloekt, sterft onherstelbaar ”.

Dit staat bekend als het eerste gebod dat een belofte in zich draagt ​​en het is interessant dat het niet alleen aan jongeren maar aan iedereen in het algemeen wordt gedaan. Jongeren passen dit woord echter toe, aangezien velen van hen moeilijke fasen doorlopen en de Heer hen dan verlaat met advies en een belofte van een lang leven. 

U bent wellicht geïnteresseerd:  Bijbelverzen over Dankbaarheid

3. Vertrouw op de krachten van God

Klaagliederen 3:27

Klaagliederen 3:27 "Het is goed voor de mens om het juk uit zijn jeugd te dragen."

Jeugd in God of het kan zwaar zijn, maar het is een genot om je te dienen in de dagen waarin onze kracht en moed honderd procent lijkt te zijn. De jeugd is goed en als we onszelf geven om te leven volgens de voorschriften van God en de verordeningen van ons geloof, dan zullen we te allen tijde een gezegende jeugd hebben. 

4. Jonge mensen hebben Gods hulp

1 Timotheüs 4:12

1 Timotheüs 4:12 "Laat niemand van jullie je jeugd hebben, maar wees een voorbeeld van gelovigen in woord, gedrag, liefde, geest, geloof en zuiverheid."

Vaak omdat we jong zijn en zeggen dat we in de kerk willen dienen of ons hart aan de Heer willen geven, worden we niet serieus genomen en integendeel, we bespotten, maar hier geeft de Heer ons advies en moedigt ons aan om onze besluit om hem te volgen, zelfs als we jong zijn. 

5. De Heer beschermt ons allemaal

Salmo 119: 9

Salmo 119: 9 'Waarmee zal de jongeman zijn weg schoonmaken? Met je woord houden. '

Het pad van de jonge katholiek en van iedereen die het geloof van het hart beoefent, moet voortdurend worden gereinigd, omdat het vaak vies wordt en we struikelen. In deze passage stelt God ons een vraag en geeft ons zijn antwoord. De enige manier om onze weg vrij te maken is door het woord van God te houden. 

6. God adviseert de jongeren

Jeremia 1: 7-8

Jeremías 1:7-8 “Y me dijo Dios: No digas: Soy un niño; porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Dios”.

Onzekerheden kunnen ons te allen tijde worden gepresenteerd, hoe oud we ook zijn, maar als we jong zijn, lijken deze onzekerheden onze gedachten te willen overnemen. We moeten er zeker van zijn dat de Heer overal met ons mee gaat en ons leidt om dingen correct te doen, hij sterkt ons. 

U bent wellicht geïnteresseerd:  Wat zijn de liefdesverzen in de Bijbel?

7. God staat aan onze zijde

1 Korinthiërs 10:23

1 Korinthiërs 10:23 “Alles is mij geoorloofd, maar niet alles is handig; alles is mij geoorloofd, maar niet alles bouwt op ”.

Deze bijbelse passage probeert ons te vertellen dat hoewel we alles kunnen doen, het wil zeggen dat we het verlangen hebben en de kracht om alles te doen, zelfs als dit niet goed is, kunnen we het niet doen omdat het niet bij ons past. We zijn anders omdat we apart van onze jeugd zijn gezet om God te dienen. 

8. Loop altijd met geloof

Titus 2: 6-8

Titus 2: 6-8 “Het dringt er ook bij jongeren op aan voorzichtig te zijn; jezelf in alles presenteren als een voorbeeld van goede werken; in het onderwijs blijk geven van integriteit, ernst, gezond en onberispelijk woord, zodat de tegenstander zich schaamt en niets slechts over u te zeggen heeft. '

Een aansporing die we niet alleen voor de jeugd maar op elke leeftijd nodig hebben. Een bijbelse tekst die u aan een vriend kunt wijden of aan een familielid kunt geven. Het legt duidelijk en gedetailleerd uit hoe ons gedrag niet alleen in de kerk moet zijn, maar ook daarbuiten. 

9. Geloof in de krachten van Christus.

Spreuken 20:29

Spreuken 20:29 "De glorie van de jeugd is hun kracht, en de schoonheid van de ouderen is hun ouderdom."

Jonge mensen zijn in de meeste gevallen energiek, sterk, durven en vrezen niets, maar de ouderen en wat ze nog hebben is genieten van een goede kwaliteit van leven. Dit is alleen mogelijk wanneer we onze beste jaren wijden aan de dienst van de Heer en we ons laten meeslepen door de verlangens van het vlees. 

10. Accepteer geloof in je hart

2 Timotheüs 2:22

2 Timotheüs 2:22 “Vlucht ook voor jeugdige passies, en ga door gerechtigheid, geloof, liefde en vrede, met hen die de Heer aanroepen met een rein hart ”.

Jeugdpassies zijn een zeer sterke vijand en daarom kunnen we het niet onder ogen zien, maar we moeten er altijd voor vluchten. Misschien is het hebben van een onberispelijk gedrag in dit getij een reden voor spot, maar weet dat de beloning van God komt en niet van mannen 

U bent wellicht geïnteresseerd:  De gaven van de Heilige Geest

11. Vraag om Gods hulp wanneer dat nodig is

Salmo 119: 11

Salmo 119: 11 "In mijn hart heb ik uw woorden bewaard om niet tegen u te zondigen."

Niets beter dan ons jonge hart te vullen met de woorden van de Heer. Deze uitspraken worden gevonden in het woord van God en het is belangrijk dat we ze diep in ons dragen zodat we, wanneer we die teksten of uitspraken nodig hebben, ons kracht en vrede geven, naast ons weghouden van zonde. 

12. Geloof overwint alle obstakels

Efeziërs 6: 1-2

Efeziërs 6: 1-2 “Kinderen, gehoorzaam je ouders in de Heer, want dit is eerlijk. Eer je vader en moeder, dat is het eerste gebod met belofte. ' 

Het is niet alleen om onze ouders te gehoorzamen, maar ook om God te gehoorzamen, dit is een gedrag dat begint in ons huis, wanneer je onze ouders gehoorzaamt, vervul je het woord van God en hij zal de leiding hebben over het nakomen van zijn belofte. Het is eerlijk dat we ouders en God gehoorzamen, dit nooit vergeten. 

13. God is hoop

Salmo 71: 5

Salmo 71: 5 "Omdat U, o Heer God, mijn hoop bent, mijn zekerheid sinds mijn jeugd. '

Hoe jonger we ons inzetten om de Heer te dienen, het is veel beter. Een leven gegeven aan die God die ons heeft geschapen, die ons leven heeft gegeven, die ons altijd vergezelt en die onvoorwaardelijk van ons houdt, is de beste investering die we kunnen doen. Moge hij onze kracht en hoop zijn, omdat we jong zijn. 

14. Ik zal altijd naast de Heer zijn

Jozua 1: 7-9

Jozua 1: 7-9 "Wees gewoon sterk en heel dapper, om ervoor te zorgen dat u handelt in overeenstemming met de hele wet die mijn dienstknecht Mozes u heeft geboden; draai niet van haar naar rechts of naar links, zodat u kunt slagen in alles wat u onderneemt. Dit wetboek zal nooit uw mond verlaten, maar u zult er dag en nacht over mediteren, zodat u kunt houden en doen wat er in staat; want dan zul je voorspoedig zijn, en alles komt goed voor je. Kijk, ik beveel je om je in te spannen en moedig te zijn; wees niet bang of ontzet, want God, uw God, zal met u zijn waar u ook gaat ”. 

Een vrij compleet en speciaal advies dat ook een uitnodiging is om ons te vullen met uw kracht om moeilijkheden het hoofd te bieden. We moeten streven en dapper zijn, als jonge katholieken staan ​​we voor veel uitdagingen en dan neemt deze raad kracht. Laten we niet flauwvallen Gods wegen Omdat hij ons bedrijf is. 

Gebruik de kracht van deze bijbelverzen met advies voor jonge katholieken.

Lees ook dit artikel op 13 verzen van aanmoediging y 11 verzen van Gods liefde.

 

Creatieve stop
IK4
Ontdek online
Volgers online
verwerk het gemakkelijk
mini-handleiding
een hoe te doen
ForumPc
TypeRelax
LavaMagazine
erraticus
truc bibliotheek
Zone Helden