Gebed tot het heilige kind van Atocha

Gebed tot het heilige kind van Atocha. Degenen onder ons die trouw hebben geloofd en in het katholicisme hebben geoefend, hebben dit zelfs eens in hun leven gedaan gebed tot het heilige kind van Atocha vooral in landen als Venezuela, Spanje, Colombia, Honduras, de Filippijnen, de Verenigde Staten en in Mexico, waar het met meer macht wordt vereerd en waar het een aantal heiligdommen heeft waar het dagelijks wordt geëerd en jaarlijks duizenden bezoekers ontvangt. 

Gebed tot het heilige kind van Atocha

Het is een van de pleitbezorgers van het kind Jezus dat erg populair is geworden vanwege de vele wonderen die hem bekend zijn en worden toegeschreven. 

Gebed tot het heilige kind van Atocha Wie is het?

De stad Atocha ligt in Spanje en het is bekend dat de dertiende eeuw volledig werd binnengevallen door moslims.

Ze hebben iedereen gevangen gezet die het christelijk geloof beoefende zonder eten of drinken als een methode om hun geloof streng te straffen. 

In die tijd mochten alleen twaalf-jarige kinderen de gevangenen te eten geven en daar verscheen het Heilige Kind van Atocha. 

De gevangenen begonnen bezoek van een kind ontvangen Hij kwam dagelijks naar hen toe met een mand voedsel waar iedereen at tot hij verzadigd was.

Het verrassende was dat het eten niet op was en dat de mand altijd iets voor hen had.

De jongen droeg eenvoudige kleding als een pelgrim, maar toen hij het wonder zag van de toename van voedselgelovigen, wist hij dat het hetzelfde kind was dat Jezus kwam om hen te voeden.  

Gebed tot het heilige kind van Atocha om wegen te openen

Barmhartige en vriendelijke Infante de Atocha, ik kom voor je om je te vertellen hoeveel ik van je hou en je nodig heb, ik wil dat je je barmhartige ogen naar me richt en de wanhoop en ellende ziet die me overweldigt, ik heb alles gedaan binnen mijn bereik, maar mijn problemen zijn ernstig en ik heb geen oplossing gevonden, U die zo wonderbaarlijk bent, verlaat me niet: ik vraag u vurig om mij uw hulp te sturen, ik vraag dringend troost en hulp Lees verder Het Heiligste en Heiligste Kind van Atocha, beschermer van alle mensen, bescherming van de hulpeloze, goddelijke genezer van elke ziekte.

Krachtig heilig kind: ik groet u, ik prijs u op deze dag en ik bied u deze gebeden aan: (drie Onze Vaders, drie Weesgegroetjes en drie Glorieën), ter nagedachtenis van de dag die u hebt belichaamd in de zeer zuivere en onbevlekte ingewanden van uw lieve en liefhebbende Moeder, van de heilige stad Jeruzalem tot Bethlehem.

Luister voor het geloof dat ik in je heb naar mijn gebeden, voor het vertrouwen dat ik in je stel, schenk me wat ik nederig vraag: (vraag wat je wilt bereiken).

Ik, die boven alles van je houd, wil je eindeloos prijzen, samen met de koren van Cherubijnen en Serafijnen, versierd met volmaakte wijsheid. Ik hoop, kostbaarste kind van Atocha, een gelukkig antwoord op mijn smeekbede.

Ik weet dat ik niet troosteloos over je zal zijn en dat je me ook een goede dood zult schenken, zodat ik je kan vergezellen in de Bethlehem van Glorie.

Amen.

Hij, kenner van alle mysteries en sluw zijn op geweldige manieren, geeft ons het wonder om ons te allen tijde de paden te tonen, zodat we er vol vertrouwen en veilig doorheen kunnen reizen.

U bent wellicht geïnteresseerd:  Gebed tot San Ramón Nonato

Die passen die verkeerd lijken of onmogelijk te passeren zijn, is zeker dat met de hulp van het Heilige Kind van Atocha kun je slagen

Gebed kan onze wegen openen in de financiële sfeer, in studies, met het gezin of voor die plannen of doelen die we willen bereiken.

Gebed tot het heilige kind van Atocha voor bescherming

Verstandig kind Jezus van Atocha, algemene beschermer van alle mensen, algemene bescherming van de hulpeloze, goddelijke dokter van elke ziekte.

Krachtigste kind, ik groet je, ik prijs je op deze dag en ik bied je deze drie Onze Vaders, Weesgegroet met glorie, ter nagedachtenis aan die reis die je hebt gemaakt, geïncarneerd in de puurste ingewanden van je mooiste moeder, van die heilige stad Jeruzalem tot aan de aankomst naar kerststal.

Voor deze herinneringen die ik op deze dag maak, vraag ik u mij te schenken wat ik bid ...

Waarvoor ik deze verdiensten presenteer en hen vergezel met die van het koor van cherubijnen en serafijnen, die zijn versierd met wijsheid, waarvoor ik hoop, kind van Atocha, een gelukkige verzending in wat ik je smeek en ik beweer, en ik weet zeker dat ik niet zal vertrekken diepbedroefd over u, en ik zal een goede dood bereiken, om u te komen vergezellen in de kerststal van glorie.

Amen.

(Hier wordt het verzoek gedaan en drie Onze Vaders, drie Weesgegroetjes en Glorie worden gebeden)

Beschermer van degenen die ondanks de omstandigheden in hem geloven.

Evenals hielp en beschermde mensen die het voor het eerst zag verschijnen, zal het ook met ons doen.

Hij verschijnt misschien niet meer in de vorm van een kind of ziet hem fysiek naar ons toe komen, maar het wonder zal altijd worden gedaan als we in geloof en met zekerheid vragen dat hij naar ons luistert en onze hulp inroept. 

U bent wellicht geïnteresseerd:  Gebed tot Saint Charbel

Wonderbaarlijk gebed voor gezondheid

Oh lief en lief Heilig Kind van Gezondheid!, Mijn geliefde Kind, mijn grote troost: ik kom naar je toe overweldigd door het lijden veroorzaakt door mijn ziekte, en bewogen door het grootste vertrouwen om je goddelijke hulp te smeken.

Ik weet dat toen je op deze wereld was, je medelijden had met iedereen die leed, vooral degenen die door pijn werden gekweld.

Want de oneindige liefde die je moest geven, je genas hen van hun kwalen en zorgen, en je wonderen waren de tastbare demonstratie van je goedheid, eeuwige liefde en barmhartigheid.

Daarom, oh lieve Kind van Gezondheid!, Mijn geliefde Kind, mijn grote troost, vraag ik je nederig om me de nodige kracht te geven om pijn, verlichting en troost te verdragen op de moeilijkste momenten en, bovenal, genade heel speciaal, om mijn kracht, mijn energie, mijn gezondheid te herstellen, als het goed is voor mijn ziel.

Hiermee kan ik je prijzen, bedanken en aanbidden in mijn hele leven.

Amen.

Gebruik de kracht hiervan wonderbaarlijk gebed naar de Santo Niño de Atocha voor gezondheid.

Er is geen moeilijkheid waarin het Heilige Kind van Atocha dat niet doet kan je krachtige hulp geven.

Bedenk dat we het hebben over dezelfde Heer Jezus Christus die voor ons stierf aan het kruis van die beproeving en toen weer opstond op de derde dag, dezelfde die in de heilige geschriften verschijnt.

Er is geen ziekte die hij zelf niet heeft geleden sinds hij onze ziekten in de kruistochten droeg, dat is het geloof dat we hebben als we dat doen dit gebed vragen om een ​​goddelijk wonder voor onze gezondheid.

U bent wellicht geïnteresseerd:  Gebed tot St. Jude Thaddeus voor zeer moeilijke en wanhopige gevallen

Is de Santo Niño de Atocha erg sterk?

Het verhaal van Jezus sinds ik aankwam in de baarmoeder van de Maagd Maria was wonderbaarlijk en krachtig.

Geloven dat deze kracht al verloren is gegaan, is een daad van gebrek aan geloof die vaak naar ons toekomt als een product van pijltjes die dezelfde vijand in onze geest plant om ons te laten twijfelen.

Hoewel vele jaren dood en opstanding van Jezus Christus, geloven we in zijn wonderbaarlijke kracht. 

De aanroep van het Heilige Kind van Atocha is een teken dat zijn macht groot is en dat hij ons nog steeds herinnert die trouw in hem geloven. Laten we blijven geloven en bidden met geloof en hij zal ons altijd blijven helpen en onze verzoeken beantwoorden met oneindige liefde.

Ik hoop dat je het gebed van het Heilige Kind van Atocha leuk vond.

Meer gebeden:

 

Creatieve stop
IK4
Ontdek online
Volgers online
verwerk het gemakkelijk
mini-handleiding
een hoe te doen
ForumPc
TypeRelax
LavaMagazine
erraticus
truc bibliotheek
Zone Helden