14 Bijbelverzen voor jonge katholieken

De Heilige bijbel

Jong zijn en jezelf toewijden aan het werk van de Heer is iets heel waardevols, vooral in deze tijden waarin alles ingewikkelder lijkt. De jeugd verandert voortdurend en het is belangrijk om die bijbelverzen voor jonge katholieken te kennen die we tot onze beschikking hebben wanneer we ze nodig hebben. Teksten van kracht, van bemoediging, van ... lees verder

Gods wapenrusting

De Heilige bijbel

Kent u de wapenrusting van God? Zoals in oorlog, waar soldaten speciale bepantsering nodig hebben, zoals kogelvrije vesten, helmen om het hoofd te beschermen, wapens en andere werktuigen. In de spirituele wereld hebben we ook een wapenrusting nodig die ons beschermt en ons helpt alle tegenslagen die op onze weg komen het hoofd te bieden... lees verder

Wat zijn de symbolen van de Heilige Geest?

In onze kerken, religieuze kunst en liturgische gebeden gebruiken we verschillende symbolen om de Heilige Geest te vertegenwoordigen, die allemaal uit de Bijbel komen. Hier zijn enkele van die symbolen: Een duif Vuur Water Wolk Zalving met olie Hoe wordt de Heilige Geest in de Bijbel weergegeven? Water De Heilige Geest is... lees verder

Wat zijn de verjaardagsverzen in de Bijbel?

Verjaardagen zijn gewoon de beste. Feestjes, spelletjes, taarten, cadeaus en dierbaren die samenkomen om een ​​nieuwe mijlpaal in ons prachtige leven te vieren. Dit zijn de tijden om te onthouden dat Gods geschenk van het leven het grootste geschenk van allemaal is en dat elk leven kostbaar is. Het is belangrijk om de tijd te nemen om… lees verder

Wat is het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid?

Koninkrijk van God, ook wel het Koninkrijk der Hemelen genoemd, in het christendom, het spirituele rijk waarover God als koning regeert, of de vervulling op aarde van Gods wil. De uitdrukking komt vaak voor in het Nieuwe Testament, voornamelijk gebruikt door Jezus Christus in de eerste drie evangeliën. Jezus zegt ons dat we eerst het koninkrijk van God moeten zoeken (Matteüs 6:33)... lees verder

Wat zijn de eigenschappen van God?

Je kent iemand door te zien wat ze met hun leven doen en dingen samen te doen. Hetzelfde geldt voor God. Door de Bijbel, maar ook door gebed en aanbidding, kun je God leren kennen, zodat wat je over Hem weet niet alleen theoretische kennis is, maar... lees verder

Wat is de boodschap van de gelijkenis van de talenten?

Traditioneel wordt de gelijkenis van de talenten gezien als een aansporing aan Jezus' discipelen om hun door God gegeven gaven te gebruiken in de dienst van God, en risico's te nemen voor het welzijn van het Koninkrijk van God. Deze gaven omvatten zowel persoonlijke vaardigheden (talenten in de dagelijkse zin) als persoonlijke rijkdom. Mattheus, … lees verder

Hoeveel zijn de boeken van de Katholieke Bijbel?

Er zijn 73 boeken in de Bijbel. 46 ervan staan ​​in het Oude Testament. De overige 27 zijn het Nieuwe Testament. Het was door apostolische traditie dat de kerk onderscheidde welke geschriften zouden worden opgenomen in de lijst van heilige boeken. Deze volledige lijst wordt de canon van de Schrift genoemd. Het Oude Testament: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, … lees verder

Bijbelverzen over Lofprijzing

Richt je geest en hart op God met deze bijbelverzen over aanbidding en laat je lof toenemen. Jezus zei dat we moeten aanbidden in Geest en in waarheid, en deze verzen zullen je daarbij helpen. Psalm 75:1 Wij loven u, God, wij loven u, omdat uw naam nabij is; mensen tellen uw prachtige werken. … lees verder

verzen van kracht

In moeilijke tijden is God onze bron van kracht. Hij is stabiel en zijn kinderen rennen naar hem toe voor onderdak. God is groter, groter en biedt meer bescherming dan elke berg bij elkaar. Jezus is de rots waar redding wordt gevonden. Zoek hem, bekeer je en vertrouw op hem Psalm 91:2 Ik zal van de Heer zeggen: Hij is mijn... lees verder

Wat zijn Gods beloften in de Bijbel?

Geen van Gods beloften in de Bijbel falen. Er is Jozua 23:14, waar staat: Geen woord is mislukt van alle goede dingen die de Heer, uw God, aan u heeft beloofd. Ze zijn allemaal voor jou gebeurd; geen van hen heeft gefaald en God belooft eeuwig leven. En er is de belofte meer... lees verder

Wat is angst in de Bijbel?

Angst, angst en zorgen. Een angstig hart drukt een man neer, maar een vriendelijk woord vrolijkt hem op (Spreuken 12:25). Maak je nergens zorgen over, je hoeft je alleen maar te concentreren op gebed en smeekbeden, met dankzegging en je smeekbeden aan God voor te leggen. Wat is spirituele angst? De Heer zal je nooit verlaten of in de steek laten. Heb je niet … lees verder

Beste bijbelse citaten voor een bruiloft

Bijbelverzen over het huwelijk geven je de mogelijkheid om je gedachten en emoties te delen op een manier die representeert wie je bent, zelfs als andere uitingen van je gevoelens misschien ontbreken. Er is geen beter woord dan het woord van God, en het opnemen van bijbelverzen over liefde helpt je om te spreken door ... lees verder

Wat zegt de Bijbel over tatoeages?

Een van de controversiële kwesties in kerken van tegenwoordig is wat de Bijbel zegt en bedoelt als het gaat om tatoeages, een onderwerp dat een uitdaging is gezien het feit dat ze genormaliseerd zijn in de cultuur. De meest expliciete bijbelse veroordeling van tatoeages komt voor in Leviticus 19:28, waar staat: Snijd niet in je... lees verder

Wat is de genade van God?

Simpel gezegd, het is Gods gunst en goedheid jegens ons. De vrije en onverdiende gunst van God, zoals geopenbaard in de redding van zondaars en de schenking van zegeningen. God laat genade over de hele mensheid regenen. Hij gaf ons de schoonheid en wonderen van de natuur die we allemaal zien... lees verder

Bijbelverzen over moeders

Of je moeder nu biologisch is of niet, zorg ervoor dat de belangrijkste vrouw in je leven weet hoeveel je van haar houdt. En als je een moeder hebt verloren, zullen deze verzen je vullen met de liefde die ze je gaf en die je nooit zult verliezen. Kijk eens naar deze Bijbelverzen over moeders, liefde en... lees verder

Wat is vergeving volgens de Bijbel?

Vergeving is de handeling van het vrijspreken van een persoon die een verkeerde daad heeft begaan. In de Bijbel betekent het Griekse woord dat vertaald is met vergeving letterlijk loslaten, zoals wanneer iemand geen betaling van een schuld eist. Jezus gebruikte deze vergelijking toen hij zijn volgelingen leerde bidden: Vergeef ons onze zonden, want wij vergeven ook... lees verder

Bijbelverzen over Geloof in God

Vaak is het in het leven, wanneer je nieuwe mislukkingen en angsten hebt, gemakkelijk om de hoop te verliezen en te wankelen in geloof. Je vraagt ​​je af of God een plan voor je leven heeft en je begint je af te vragen of God echt is en of hij om je geeft. Ik wil je aanmoedigen met de waarheid dat onze Schepper en... lees verder

Wat leert de gelijkenis van de verloren zoon ons?

De gelijkenis van de twee zonen is te vinden in Mattheüs 21:28-32. De eerste zoon weigerde, maar toen gehoorzaamde hij en vertrok. In de oorspronkelijke context duidt het woord verloren op extravagantie en roekeloosheid, en dat gold ook voor de jongste zoon. Volgens Joods gebruik werd de erfenis pas van vader op zoon overgedragen nadat... lees verder

grote vrouwen van de bijbel

Een dappere vrouw is per definitie sterk als het gaat om moeilijke situaties. Ze hebben vertrouwen in wie ze zijn en waar ze in geloven, en door hun voorbeeld van moed moedigen ze anderen aan om moedig te zijn en een verschil te maken. Hoewel velen bij deze sterke figuren eerst aan mannen denken, hebben ze ook... lees verder

Bijbelverzen over Dankbaarheid

Dankbaar zijn zou een dagelijkse bezigheid moeten zijn. De Schrift zegt ons dat we onder alle omstandigheden dankbaar moeten zijn (1 Thessalonicenzen 5:18). We zijn gezegend met het gratis geschenk van verlossing en eeuwig leven! Lees deze Bijbelverzen om na te denken over alles waar we dankbaar voor moeten zijn. Zoek een rustige tijd om te bidden en... lees verder

Bijbelverzen voor kinderen

Om kinderen te helpen de principes en waarden in het leven te leren die God wil dat ze volgen om zijn zegeningen te ontvangen, verken deze bijbelverzen voor kinderen. Mogen deze teksten uw kinderen aanmoedigen om zichzelf en Gods liefde beter te begrijpen. Kinderen zijn een direct geschenk van God; … lees verder

verzen om te evangeliseren

Er zijn veel verzen die u kunt gebruiken om de evangelieboodschap te delen. Terwijl sommigen geroepen zijn om fulltime te evangeliseren, zijn we allemaal geroepen om het evangelie te delen. Sommige van deze verzen zijn instructies, en andere kunnen uit het hoofd worden geleerd om u te inspireren om vrijmoedig te spreken over wat God in Christus heeft bereikt... lees verder

Wat zijn de genezingsverzen?

Het is moeilijk om te weten wat je moet zeggen als je iemand bezoekt die ernstig ziek is. Aan de ene kant wil je opbeurend en positief zijn. Je wilt je vriend aanmoedigen om hun strijd niet op te geven. En je wilt hem hoop geven dat hij volledig zal herstellen en genezen. Als uw vriend of familielid een christen is, overweeg dan om een ​​van deze te lezen... lees verder

Wat is vasten in de Bijbel?

Vasten was een verwachte discipline in zowel oud- als nieuwtestamentische tijden. Vasten is een bijbelse manier om jezelf echt te vernederen in Gods ogen. Het stelt de Heilige Geest in staat om je ware geestelijke toestand te openbaren, wat resulteert in gebrokenheid, berouw en een getransformeerd leven. Vasten is een spirituele discipline. Het heeft vaak te maken met… lees verder

Bijbelcitaten over familie

Als het gaat om de gezinseenheid, zijn er veel bijbelverzen over het gezin. Laten we eens kijken naar al deze schriftgedeelten over familie en hoe het je leven in het algemeen kan beïnvloeden. Het gezin is de fundamentele instelling van de samenleving die door God is ingesteld. Het is gebaseerd op het huwelijk en bestaat uit mensen die aan elkaar verwant zijn, door middel van... lees verder

Verzen van bemoediging voor moeilijke tijden

Er zijn tegenwoordig zoveel schokkende dingen die de krantenkoppen halen, dat het moeilijk kan zijn om je hoofd eromheen te wikkelen. Wanneer houdt de waanzin op? Mensen die in bijbelse tijden leefden waren geen vreemden voor gruweldaden. Maar velen kenden ook het karakter van God goed: een liefhebbende en beschermende Vader die Zijn volk snel troostte. Hij troostte hen toen... lees verder

Wat zijn de liefdesverzen in de Bijbel?

Veel mensen praten over liefde als een soort positief en subjectief gevoel. De Bijbel laat ons zien dat Gods liefde veel meer is dan dat. Het is sterk, het is eeuwig, het motiveert Gods heilsdaden. We verzamelen enkele bijbelse citaten die u een idee zullen geven van Gods liefde voor ons: 1 Korintiërs 13: 4-5: Liefde is geduldig, liefde is... lees verder

bijbelcitaten voor tieners

Gods plan voor de meeste christelijke jongeren is om te trouwen en godvrezende kinderen groot te brengen. Op het juiste moment wekt God uw interesse in het andere geslacht. De jeugd gaat heel snel voorbij en daarom moeten we elke seconde optimaal benutten. We moeten ons leven investeren in wat echt de moeite waard is, terwijl we gezond en... lees verder

Inspirerende Bijbelverzen

Weten dat God over je waakt, vooral in moeilijke tijden, kan je helpen de kracht te vinden om je beste leven te leiden. Gods Woord heeft een speciale manier om ons te motiveren en kracht te geven wanneer we het nodig hebben, met slechts een paar verzen. Er zijn verzen die precies kunnen overbrengen wat je nodig hebt. Dus gooi... lees verder

Wat is de liefde van God?

Gods liefde is zijn passie om zijn heiligheid te ondersteunen, te verdedigen en te verhogen, evenals zijn Zoon voor ons eeuwig genot. Nu moet je bidden dat God je dagen verandert in gepassioneerde momenten voor zijn heiligheid, alles zou veranderen met deze daad. Onze Heer bevestigt dat zijn liefde ons dagelijks bedekt, ons beschermt. … lees verder

Wat zijn de verzen van bemoediging?

Er zijn enkele bemoedigende verzen uit de Bijbel, die de hele dag hoop en kracht geven. Het maakt niet uit waar je nu mee te maken hebt, de Schrift kan je aanmoedigen om je zorgen op Jezus te leggen en op de Heer te vertrouwen: Timoteüs 1:7 Johannes 16:33. Johannes 14:27 NBV Kolossenzen 3:15 Psalm 46:11 Deuteronomium 31:6 Psalm 27:1 Thessalonicenzen... lees verder

Wat is de betekenis van het Onze Vader?

Het betekent dat Gods naam heilig en speciaal is. Hoewel God wil dat we hem onze Vader noemen, is hij nog steeds een opperwezen en moet hij zowel worden gerespecteerd als geëerd. Dan zegt een deel van de zin dat het koninkrijk van God komt en dat de wil geschiede op aarde, zoals in de hemel. … lees verder

Wat zijn de namen en titels van de Heilige Geest?

Vandaag presenteren we u enkele van de namen en beschrijvingen die de Bijbel gebruikt voor de Heilige Geest: Auteur van de Schrift: (2 Petrus 1:21; 2 Timoteüs 3:16) Trooster, Voorspraak of Raadgever: (Jesaja 11: 2; Johannes 14:16; 15:26; 16:7) Zondeconversie: (Johannes 16:7-11) Borg/Zegel/Lease: (2 Korintiërs 1:22; 5:5; Efeziërs 1:13-14) Gids: (Johannes 16:13) Bewoner van gelovigen: (Romeinen... lees verder

Wat is de Heilige Geest en zijn gaven?

De Heilige Geest is Gods kracht in actie, zijn werkzame kracht. In het vers van Micha 3: 8; Lucas 1:35 zegt dat God zijn geest zendt door zijn energie overal te projecteren om zijn wil te volbrengen. In de Bijbel is het woord geest vertaald van het Hebreeuwse woord roeach en het woord... lees verder

Wat zijn dat en wat zijn de zaligsprekingen?

De zaligsprekingen zijn acht zegeningen die door Jezus worden verteld in de Bergrede in het evangelie van Matteüs. Elk is een spreekwoord-achtige proclamatie, zonder verhaal. Dit zijn de zaligsprekingen: Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Degenen die huilen, omdat ze getroost worden. Gezegend zijn de… lees verder

12 Bijbelverzen voor bruiloften en bruiloften

De Heilige bijbel

Huwelijken zijn veel meer dan een simpele viering, het is een spirituele daad waarbij twee mensen besluiten hun leven te verenigen voor God en vele getuigen met als doel elke dag samen te leven met die geliefde totdat de dood hen scheidt. In een wereld waar echtscheidingen... lees verder

11 Bijbelverzen over Gods liefde

De Heilige bijbel

Er zijn bijbelverzen over Gods liefde die interessant zouden zijn om te weten als we op zoek zijn naar ware liefde. De mens heeft een grote behoefte om zich geliefd te voelen en dat is van generatie op generatie gebleven. Hoe oud je ook bent, de behoefte om lief te hebben en vooral om... lees verder

13 stemmingsverzen: voor moeilijke tijden

De Heilige bijbel

Alle levende wezens zijn vatbaar voor moeilijke momenten, hetzij als gevolg van ziekte, familieproblemen of enige andere situatie die zich kan voordoen. Op die momenten kunnen we rekenen op enkele bemoedigende verzen voor moeilijke tijden die in de heilige geschriften zijn geschreven om ons... lees verder

De gaven van de Heilige Geest

De Heilige bijbel

Om te weten wat de gaven van de Heilige Geest zijn, moet je in de heilige geschriften zoeken naar de brief die de apostel Paulus aan de Korinthiërs schreef. Daar, specifiek in hoofdstuk 12, van vers 8 tot 10, wordt elke gave gespecificeerd. Geschenken zijn geschenken die we ontvangen, in het geval van geschenken... lees verder

De verloren zoon

De Heilige bijbel

De gelijkenis van de verloren zoon is te vinden in de Bijbel in het evangelie volgens de heilige Lucas in hoofdstuk 15, verzen 11 tot 32. Er is het verhaal van een vader die twee zonen heeft van wie de jongste besluit te vragen wat overeenkomt met zijn erfgoed . Deze jongeman gaat... lees verder

Creatieve stop
IK4
Ontdek online
Volgers online
verwerk het gemakkelijk
mini-handleiding
een hoe te doen
ForumPc
TypeRelax
LavaMagazine
erraticus
truc bibliotheek
Zone Helden