दुश्मन, दुष्टता र खतराहरूको बिरूद्ध प्रधान दूत मिशेललाई प्रार्थना गर्नुहोस्

माइकल ("भगवान जस्तो को हो?", हिब्रू: מִיכָאֵל (उच्चारण [mixaˈʔel]), यहूदी धर्म, ईसाई धर्म र इस्लाममा प्रधान दूत हो। …

थप पढ्नुहोस्

उल्टो मा भव्य

तपाईको नजिक नकारात्मक, विषाक्त वा समस्याग्रस्त व्यक्ति हुनु सामान्य छ, अर्को हामी तपाईलाई उपयुक्त प्रार्थना देखाउनेछौं ...

थप पढ्नुहोस्